Valdymo funkcijų sampratos ir struktūros analizė


Valdymo funkcijos. Valdymo funkcijos samprata. Valdymas samprata. Vadybos funkcijos planavimas. Organizavimo samprata. Vadybos funkcijos. Efektyvios kontroles prielaidos. Valdymo funkcijų analizė. Valdymo samprata. Planu hierarchija organizacijoje.

Įvadas. Valdymo funkcijų istorja. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Strateginio valdymo atsiradimas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliaus samprata. Kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės sistema įmonėje. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Išvados. Literatūra.

Apibrėžus organizacijos paskirtį ir strategiją, sukaupus reikalingus pajėgumus, sutelkus darbui reikalingus žmones ir aprūpinus juos būtinais ištekliais, organizacija gali pradėti veikti – daryti produktą, reikalingą vartotojui. Tam, kad daugelio žmonių pastangos būtų suderintos taip, kad su mažiausiais ištekliais numatytu laiku būtų padarytas reikalingo kokybės lygio produktas, organizacijos narių darbas turi būti valdomas (f. Butkus, 2003, p. 18-19).

Nagrinėjant valdymo darbo turinį vadybos literatūroje nuolat vartojama valdymo arba vadybos funkcijos sąvoka. Nuo xix šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias konkrečias vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. Nors iki dabar šis požiūris buvo kruopščiai tyrinėjamas ir kritikuojamas, jis vis dar visuotinai naudotinas. Todėl galime sakyti, kad valdymas – tai organizacijos narių pastangų planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės procesas bei visų kitų organizacijos išteklių panaudojimas siekiant organizacijos užsibrėžtų tikslų (james a. F. Stoner, 2001, p. 10).

Planavimas. Planas yra sprendimo įgyvendinimo projektas. Jame išdėstoma, kokius veiksmus ir kada reikia atlikti, o taip pat, kas juos atliks ir kokiais resursais naudosis, realizuojant sprendimą.

Organizavimas – tai plano įgyvendinimo organizacinės sistemos (žmonių, dalyvaujančių plano realizavime pareigų, darbų ir tarpusavio ryšių) sudarymas.

Vadovavimą plačiąja prasme būtina suprasti kaip sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimo organizavimą. Vadovavimas vyksta atliekant poveikį vienam ar kitam vykdytojui taip, kad šis pakeistų savo veiklą ir priderintų ją prie plane numatytos eigos.

Kontrolė – tai duomenų apie plano įgyvendinimą rinkimas, analizė ir įvertinimas. Koordinavimo esmė – tai vykdytojų veiksmų koregavimas (p. Zakarevičius, 1998, p. 12 valdymas ir vadyba yra vadovo funkcijos organizacijoje. Tai, kas dabar vadybos literatūroje dažniausiai vadinama vadybos funkcijomis, a. Fajolis (h. Fayol), 1916 metais pasiūlęs pirmąjį valdymo darbų komplekso variantą, pavadino administravimo operacijomis. Toks pavadinimas rodo technologinį a. Fajolio požiūrį į vadybos darbo turinį ir daug tiksliau atitinka poreikį giliai ištirti vadybos darbo procesą. Deja, nekorektiškas vadybos darbo dalių pavadinimas nėra vienintelė teoriškai neišspręsta problema. Dar didesnė problema ta, kad iki šiol vadybos literatūroje galima aptikti daug įvairių vadybos turinį atskleidžiančių darbų, pagal a.

  • Microsoft Word 48 KB
  • 2010 m.
  • 36 puslapiai (8088 žodžiai)
  • Universitetas
  • Valdymo funkcijų sampratos ir struktūros analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Valdymo funkcijų sampratos ir struktūros analizė. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-funkciju-sampratos-ir-strukturos-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 14 d. 16:53
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo