Valdymo ir administravimo institucijų sąveika vykdant Lietuvos sveikatos priežiūros reformą


Įvadas. Lietuvos sveikatos politikos raida, sveikatos reformos priežastys. Sveikatos politikos raida. Sveikatos reforma, pagrindinės priežastys. Sveikatos reformos tikslai. Pagrindiniai sveikatos politikos dokumentai. Sveikatos politikos principai PSO ir ES dokumentuose. Lietuvos sveikatos politiką reglamentuojantys teisės aktai. Sveikatos sistemos struktūra. Sveikatos sistema Nacionaliniame lygmenyje. Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema. Pirminė sveikatos priežiūra – prioritetinė sveikatos reformos kryptis. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo tikslas: apžvelgti Lietuvoje vykdomą sveikatos reformą bei įvertinti naujų objektų – savivaldybių visuomenės sveikatos biurų funkcionavimą ir sąveiką su kitomis sveikatos institucijomis.

Įvertinti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų kūrimosi priežastis, jų santykį bei sąveika su kitomis sveikatos organizacijomis.

Mokslinės literatūros analizė. Analizuojama Lietuvos reformos atsiradimo priežastys, pagrindiniai tikslai. Aptariamos visuomenės sveikatos biurų kūrimosi priežastys, jų reikšmingumas įgyvendinant šalyje visuomenės sveikatos priežiūros reformą, sąveika su kitomis sveikatos institucijomis, padėtis sveikatos įstaigų struktūroje.

Dokumentų turinio analizės metodas. Nagrinėjami pasaulio, Europos Sąjungos, Lietuvos ir Šiaulių visuomenės sveikatos biuro teisiniai dokumentai, reglamentuojantys sveikatos politiką.

2. Paslaugų restruktūrizavimas. Siekiama restruktūrizuoti sveikatos priežiūros paslaugas taip, kad jos būtų orientuotos į pirminės sveikatos priežiūros plėtojimą ir bendrosios praktikos gydytojo (BPG) vartininko funkcijos įdiegimą. Be to, šia reforma siekiama sumažinti ligoninių sektoriaus vaidmenį kartu siekiant, kad ambulatorinė ir socialinė pacientų priežiūra pakeistų stacionarinę. Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (priimtą 1996 m. ir pataisytą 1997 m. birželį) didžioji dalis sveikatos priežiūros įstaigų privalo būti reorganizuotos į viešąsias įstaigas. Jau 1991 metais buvo pradėta rengti BPG, o nuo 1992 metų prasidėjo kitų specialybių gydytojų perkvalifikavimas į BPG.

PSO jau nuo 1978 m. teisiniais dokumentais pradėjo reglamentuoti pirminę sveikatos priežiūrą, atkreipdama visų šalių dėmesį į šį akcentą, kviesdama prisijungti jas prie kitokio požiūrio į sveikatą. Pagrindiniai akcentai:

Almatos deklaracija (1978). Dokumentas, apibūdinantis pirminę sveikatos priežiūrą ir jos vaidmenį sveikatos sistemoje.

Tai pagrindinis sveikatos politikos dokumentas, reglamentuojantis sveikatos stiprinimą, jos ugdymą ir profilaktiką (31).

Liublianos chartija (1996). PSO rekomendavo pagrindinius principus šalims planuojant bei vykdant sveikatos reformas.       

Džakartos deklaracija (1997). Numatyti XXI amžiaus sveikatos stiprinimo veiklos prioritetai:

Bankoko chartija (2005). Apibūdina valstybių veiksmus ir įsipareigojimus ugdyti sveikatą pasaulyje.

Kiekviena ES šalis gali pati pasirinkti geriausiai prie šalies gyvenimo sąlygų ir tradicijų pritaikytą sveikatos politiką, bet visos ES valstybės remiasi bendrais principais. Tarp jų - kiekvieno piliečio teisė į aukšto lygio sveikatos apsaugą ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas vienodomis sąlygomis. Todėl prasminga bendras problemas, kaip antai visuomenės senėjimo ar nutukimo, spręsti kartu. ES taip pat įsipareigojusi kiekvienos srities politikoje atsižvelgti į sveikatos aspektus (34).

Skatinimas sveikatingumą, apimant skirtumų mažinimą šioje srityje;

Pagrindiniai sveikatos sritį reglamentuojantys įstatymai yra šie:

Šis įstatymas vertintinas ir kaip programinis dokumentas, nes numatė daugiau kaip trisdešimties sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų parengimo planą ir apimtį (17).

Visuomenės sveikatą Lietuvoje reglamentuojantis įstatymas yra 2002 gegužės 16 d. priimtas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, bei jo pakeitimai.

Valstybinė medicininio audito inspekcija taip pat kontroliuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prižiūri medicinos įstaigų, naudojančių rizikingas ir brangias medicinos technologijas, veiklą. Tačiau daugiausia dėmesio Valstybinė medicininio audito inspekcija stengiasi skirti tam, kad sveikatos priežiūros įstaigose būtų išvengta situacijų, kuomet nukenčia čia paslaugas gaunantys pacientai.

Farmacijos departamentas prie SAM. Pagrindinis uždavinys – įgyvendinti sveikatos apsaugos ministerijos formuojamą vaistų politiką. Tai darydami įstaigos specialistai rengia farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, rūpinasi, kad Europos Sąjungos nuostatos būtų perkeltos į mūsų šalies nacionalinę teisę, taip pat užtikrina, kad būtų sudarytos teisinės sąlygos, kad farmacijos pramonės ir vaistų platinimo įmonės persitvarkytų pagal ES reikalavimus (17).

LNSS veikla ir teikiamos paslaugos. LNSS vykdomųjų subjektų veiklai ir teikiamoms paslaugoms priskiriama:

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros sistemos įstaigų infrastruktūra pagal jų teisinę formą, laiką, vietą bei pagalbos organizavimo lygius pateikiama 2 paveiksle.

2005 m. buvo metu svarstomas Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo projektas, kuriame numatomi visuomenės sveikatos priežiūros principiniai ir struktūriniai pakeitimai. Šiuo atveju ligų prevencija priskirta savivaldybės funkcijai ir šiai funkcijai vykdyti naujai įsteigti Šias įstaigas savivaldybės steigia tik moderniai visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti.

Taigi savivaldybių visuomenės sveikatos biurai pagal LNSS veiklos organizavimo lygių skirstymą patenka į savivaldybių lygį, arba, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros lygius – vykdo pirminę sveikatos priežiūrą. Tai reiškia, kad biurų veikla yra labai svarbi, nes orientuota į pradinį visų amžių grupių pacientų lygmenį, siekiant visais įmanomais būdais stiprinti gyventojų sveikatą ir užkirsti kelią ligų atsiradimui.

  • Viešasis administravimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 148 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (6033 žodžiai)
  • Universitetas
  • Asta
  • Valdymo ir administravimo institucijų sąveika vykdant Lietuvos sveikatos priežiūros reformą
    10 - 3 balsai (-ų)
Valdymo ir administravimo institucijų sąveika vykdant Lietuvos sveikatos priežiūros reformą. (2015 m. Spalio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-ir-administravimo-instituciju-saveika-vykdant-lietuvos-sveikatos-prieziuros-reforma.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 22:00
×