Valdymo metodai, jų klasifikacija ir panaudojimo galimybės


Rietavas. Įvadas. Išvados. Informacijos šaltiniai. Įvadas. Valdymo samprata. Valdymo principai ir metodai. Valdymo metodų klasifikavimas. Pagrindinė valdymo metodų klasifikacija. Socialiniai-psichologiniai valdymo metodai. Valdymo proceso sudedamųjų dalių tarpusavio ryšiai. Kontrolės procesas. Filosofiniai valdymo metodai. Lyderyste pagrįstas valdymas. Įmonės veiklos sėkmė. Išvados.


Mūsų aplinkinį pasaulį galima būtų sąliginai padalyti į 3 kompunentus:

Tecninės – gamybinės sistemos; tai daiktų valdymas, kuriuo užsiima techniniai mokslai;

Daugiau kaip du žmonės ( du gali būti ir šeima) – tai jau kolektyvas arba žmonių grupė.

Kolektyvas – tai žmonių, kuriuos jungia bedri tikslai, siekiai, idėjos, interesai.

Poveikis kolektyvo veiklai – tai yra jo valdymas. Žmonės, kaip pagrindinė visuomenės gamybinė jėga, darbo, paskirstymo, mainų ir vartojimo procesuose pažįsta ir palenkia sau gamtos ir visuomenės dėsnius. Bendro darbo sėkmė visada priklauso nuo to, kaip organizuota jo narių sąveika, tarpusavio ryšiai.

Kadangi valdymas yra informacinis procesas, tai labai svarbu akcentuoti ir informacinį valdymo aspektą.

Visus šiuos elementus sujungti į nuoseklią sistemą labai sunku, todėl dažnai valdymo sistema nagrinėjama komlesiškai pagal valdymo sprendimo turinį:

Valdyme plačiai pasitiekiamas mokslinis metodas – ekspermentas. Čia tinka sociologiniai metodai: anketavimas, interviu ir kt. Vis plačiau taikomi ekonominiai – matematiniai metodai: tiesinio, dinaminio programavimo, masinio aptarnavimo teorija, lošimų teorija, koreliacinė, regresinė ir faktorinė analizė; tai pat pažinimo teorijos instrumentai: analizė, sintezė, indukcija ir dekucija.

Ekonominiai – socialiniai valdymo metodai labai plačiai naudojami įvairiose įmonėse ir organizacijose. Ekonominiai – socialiniai metodai – tai poveikio įmonei, jos padaliniams, kolektyvui, panaudojant ekonominius-socialinius svertus, būdai. Mažosiose ir vidutinėse įmonėse dažniausia naudojimų ekonominių – socialinių metodų formos yra:

Jie sudaro galimybes išreikšti tiesioginį diretyvini poveikį visai įmonei ar jos atskiriems padaliniams, jų veiklos kryptims;

Administracinių metodų naudojimas, jų poveikis mažosiose ir vidutinėse įmonėse įgyvendinimas dažniausia tokiomis priemonėmis ir formomis:

Administracinio valdymo pagrindinės funkcijos yra šios: planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontroliavimas.

Planavimas yra svarbiausia valdymo funkcija, t.y. numatomi gamybos tikslai, problemų sprendimai ir nutarimų priėmimas. Planavimas turi būti lankstus, įvertinantis įvairius pasikeitimus, atsiradusias jų priežastis. Planai būna dviejų rūšių: ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Ilgalaikius planus sudaro aukščiausiojo lygio valdytojai; čia nurodomos pagrindinės įmonės veiklos kryptys. Trumpalaikiai planai dar vadinami ir einamaisiais planais. Jie sudaromi konkrečioms užduotims pasiekti. Dar galima būtų išskirti biudžetinius planus, kurie paverčiami pinigų panaudojimu.

Kontroliavimas yra labai svarbi administracinio – valdymo funkcija. Jo tikslas – užtikrinti užsibrėžtų tikslų įvykdymą. Į kontrolės procesą įeina: analizė, standartų nustatymas, tikrinimas, grįžtamojo ryšio užtikrinimas, koregavimas arba keitimas.

Tikrinti – vykdyti reguliarią priežiūrą ir darbo kontrolę – ar darbas priimtas ir atitinka standartus bei reikalavimus.

Užtikrinti grįžtamąjį ryšį – tai kontrolės proceso priešpaskutinis etapas, kurio tikslas – greitai ir reguliariai informuoti reikiamus asmenis apie nukrypimus nuo standartų.

Koregavimo veiksniai – tai kontrolės proceso paskutinis etapas, kai pagal turimą grįžtamąją ryšio informaciją kreipiamas dėmesys į visus darbo matus: kas nesiderina su numatytais darbo standartais arba keičiant planus, arba atliekant koregavimo veiksmus, kurie sugrąžina darbą atgal į reikiamą jo eigą.

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4403 žodžiai)
  • Kolegija
  • Onute
  • Valdymo metodai, jų klasifikacija ir panaudojimo galimybės
    10 - 1 balsai (-ų)
Valdymo metodai, jų klasifikacija ir panaudojimo galimybės. (2018 m. Lapkričio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-metodai-ju-klasifikacija-ir-panaudojimo-galimybes.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 04 d. 16:53
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo