Valdymo sprendimo priėmimas


Vadybos kursinis darbas.

Įvadas. Probleminė situacija. Uab „X“ veikla. Probleminė situacija įmonėje. Valdymo sprendimo parengimo etapas. Valdymo sprendimo priėmimo etapas. Valdymo sprendimo įdiegimas. Valdymo sprendimo rezultatų įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra ir šaltiniai.


Suvokdami atsakomybę organizacijai, sprendimus priimantys asmenys stengiasi, kad sprendimai kuo geriau atitiktų organizacijos tikslus. Norint sėkmingai priimti sprendimą reikia pereiti visus sprendimo priėmimo etapus, kad būtų detaliai išanalizuota problema ir pasirinkta geriausia alternatyva.

Darbo tikslas – remiantis moksline metodologija, sumodeliuoti valdymo sprendimo priėmimo bei įgyvendinimo nuoseklų procesą.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti UAB „X“ veiklą ir įvardinti probleminę situaciją.

2. Sugeneruoti alternatyvas probleminės situacijos sprendimui ir išrinkti optimaliausią alternatyvą.

3. Numatyti sprendimo įgyvendinimo, kontrolės ir rezultatų įvertinimo veiksmus.

UAB „X“ yra dukterinė AB Y bendrovė, įsteigta 2002 m. rugpjūčio 13 dieną. Bendrovės akcininkas AB Y valdo 100 proc. bendrovės balsų.

investicijas į žemę, jos paskirties ir naudojimo būdo keitimą, infrastruktūros rengimą

įvairios paskirties NT  įsigijimą, rekonstrukcijas, projektavimo ir statybos organizavimą

nuosavų objektų statybos organizavimą, projektų realizavimą

vystomo NT (butų, pastatų, patalpų bei žemės) pardavimą

konsultacijas ilgalaikių investicinių projektų įgyvendinimo, monitoringo klausimais

Įmonės verslo filosofija – profesionalus darbas, betarpiškas ir paprastas bendravimas, sprendimų operatyvumas, ilgalaikiai tarpusavio pasitikėjimu grįsti santykiai.

UAB „X“ vizija – būti profesionaliu, patikimu ir pažangiu investicinių nekilnojamojo turto projektų vystytoju.

Kiekvienas įmonės darbuotojas savo kasdieniame darbe vadovaujasi šiais principais:

Sąžiningumas. Kiekvienoje situacijoje elgiamasi sąžiningai ir garbingai, laikomasi pažadų ir nesiimama apgaulės.

Atsakomybė. Vykdydant savo įsipareigojimus partneriams visuomet prisiimama atsakomybė už visus veiksmus ir sprendimus.

Pagarba žmogui ir įstatymui. Kiekvienas UAB „X“ apsilankęs žmogus gerbiamas ir vertinamas vienodai, o įmonės darbas visuomet vykdomas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų. Darbe pažeidimai yra tiesiog netoleruojami.

Teisingumas. Visuomet pateikiama tik teisinga informacija apie paslaugų ir objektų kainas ir niekada neslepiami papildomi mokesčiai. Dirbama tik teisėtais būdais.

UAB „X“ valdyme pagrindines funkcijas atlieka direktorius. Įmonės vadovas – direktorius, kuriam pavaldūs visi kiti įmonės darbuotojai. UAB „X“ organizacinė valdymo struktūra pateikta 1 priede (žr. 1 priedą).

Organizacijoje ar padalinyje kartais susidaro ir tokios situacijos, kurioms išspręsti pakanka individualaus vadovo ar kito darbuotojo sprendimo, neformalios darbuotojų grupės sprendimo. tokiu atveju užtenka priimti individualų ar grupinį, bet ne valdymo sprendimą. Valdymo sprendimų literatūroje dominuoja problemų sprendimų tyrimai, bet daug mažiau dėmesio skiriama galimybėms nustatyti.

Itin svarbus vadovo pasiryžimas spręsti valdymo situaciją, ir kai apsisprendimas priimtas, sprendimo priėmimo proceso sėkmė, operatyvumas bei išlaidos didele dalimi priklauso nuo to, kaip tiksliai bus diagnozuota situacija. Drucker (1967) pažymėjo, kad efektyvus sprendimų priėmėjas skiria laiko situacijai su kuria susidūrė nustatyti, nes jis žino, kad priims blogą sprendimą, jei neteisingai suformuluos situaciją.

Nepaprastai svarbu tiksliai identifikuoti vadybinę situaciją, nes klaidos suponuoja neefektyvų sprendimą. UAB „X“ identifikuojama problema – darbuotojai nejaučia pasitenkinimo darbu. Kitaip tariant, galima drąsiai teigti, kad įmonėje yra žema darbuotojų motyvacija. Motyvacija yra tai, dėl ko individas veikia ir elgiasi tam tikru būdu. Tai kombinacija intelektualių, fiziologinių ir psichologinių procesų, kurie konkrečiomis aplinkybėmis lemia, kaip energingai darbuotojai veikia ir kokia kryptimi yra nukreipiama jų energija.

Apie šia probleminę situaciją įmonėje įspėjo tam tikri signalai:

Nukrypimas nuo ankstesnės patirties. Lyginant esamą būseną su ankstesne, pastebėta, kad darbuotojai vis ilgiau užtrunka atlikdami tuos pačius darbus kaip anksčiau. Darbus atlieka su mažesne iniciatyva, reikalinga daugiau pagalbos iš aplinkos, atrodo, jog norima laiką „užtempti“ ir ilgiau dirbti tą patį darbą. Automatiškai, šiuo atveju, sumažėja netik kokybė ir atliekamų darbų apimtys.

Problemas sukelia kiti žmonės. Darbuotojai pradėjo pranešti vadovui kokius nors faktus, kalbas, nuogirdas, savo problemas, kurias jų nuomone turėtų žinoti. Anksčiau įmonėje kalbos nesklisdavo. Darbuotojai visiškai nebeinformuoja vadovo apie susidariusias galimybes, galinčias duoti naudos organizacijai, nebeliko iniciatyvos.

 • Vadyba Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Sandra
 • 20 puslapių (4027 žodžiai)
 • Universitetas
 • Vadybos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 41 KB
 • Valdymo sprendimo priėmimas
  10 - 8 balsai (-ų)
Valdymo sprendimo priėmimas. (2016 m. Vasario 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/valdymo-sprendimo-priemimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:54