Valdymo sprendimų modeliavimas


Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Problemos identifikavimas. Bendrovės valdymo problemų alternatyvos. Alternatyvų formulavimas. Valdymo sprendimų įgyvendinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos žirgynas“ (toliau – Bendrovė) įgyvendina pagrindinius užsibrėžtus strateginius tikslus ir uždavinius vykdydama šią veiklą: vietinių veislių arklių genetinių išteklių saugojimas, veislinių reproduktorių atranka, jų vertinimas pagal eksterjero, sportines bei palikuonių kokybės savybes. Aukštos veislinės vertės kumelės yra kergiamos su licencijuotais eržilais, parenkant derinius pagal selekcinį planą atsižvelgiant į kilmę, eksterjero ir sportines savybes. Gimęs prieauglis yra tinkamai prižiūrimas ir šeriamas, tikrinamas užkrečiamų ligų atžvilgiu, įvertinamas jo eksterjeras. Žinant tai, kad vertinant eržilus licencijuojama tik 1-3 proc., būtina kasmet gauti ne mažiau 50 eržiliukų prieauglį. Siekiant genetinės įvairovės būtina griežtai laikytis selekcinio plano.

Siekiant plėstis rinkoje ir tapti dominuojančia Bendrove Lietuvoje, prieinama visiems žirgų laikytojams bei turėti konkurencinį pranašumą, būtina nuolat diegti pažangius technologinius sprendimus, tai yra įsisavinti ir diegti naujus žirgų treniravimo bei laikymo metodus, atitinkančius pažangiausią pasaulinę praktiką.. Šiame darbe apžvelgsiu vieną iš Bendrovės filialų ,, Nemuno žirgynas“, kuriame vykdoma trakėnų ir Lietuvos sunkiųjų arklių veislių selekcinių branduolių saugojimas. Žirgynas buvo įkurtas 1945 m. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, o 1992 m. Nemuno valstybinis žirgynas buvo reorganizuotas į valstybės įmonę Nemuno žirgynas. 2012 m. UAB „ Nemuno žirgynas“ vykdant reorganizaciją sujungimo būdu sujungtas į UAB “Lietuvos žirgynas,, filialą ,‚Nemuno žirgynas“.

Tyrimo problema – Bendrovei labai sunku kurti konkurencingą aplinką ir tiekti paklausias paslaugas, jas tobulinti, plėsti ir diegti naujas technologijas, nes turi ribotą valstybės finansavimą. Bendrovė gaudama valstybės dotacijas ir turėdama dirbti pagal valstybės genetinių išteklių išsaugojimo programą, negali efektyviai siekti ekonominės naudos ir veiklos efektyvumo. Labai žemas turizmo paslaugų išvystymo lygis. Pastatai reikalauja kapitalinio remonto, nėra naujų technologijų, sunku išsilaikyti rinkoje ir konkuruoti su privačių žirgynų savininkais.

Tyrimo objektas – Bendrovės filialo ,, Nemuno žirgynas “teikiamos paslaugos.

Tyrimo tikslas – įvertinti Bendrovės teikiamų paslaugų problematiką, kurios akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija žirgų veislininkystės ir selekcijos srityje, įgyvendinimo prasme kas joje veikia gerai ir kas yra tobulintina.

Porterio penkių konkurencinių įtakų modelis, kuris parodo penkias bazines jėgas darančias įtaką į bendrovės veiklą;

SSGG analize įvertinti savo paties ir konkurentų stiprybes ir silpnybes;

Bendrovės pagrindinis veiklos objektas yra išsaugoti ir tobulinti Lietuvoje auginamų arklių veisles, auginti veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, vykdyti arklių veislininkystės apskaitą, vykdyti eržilų depo funkcijas, atlikti eržilų spermos kriokonservavimą ir dirbtinį kumelių apvaisinimą, įkurti eržilų spermos banką, ruošti žirgus realizacijai ir sportui, atlikti veislinių arklių produktyviųjų savybių gerinimą, genetinių išteklių išsaugojimą, tobulinti sukurtą jaunimo užimtumo, arklininkystės darbuotojų, trenerių paruošimo bazę, teikti įvairias kitas žirgininkystės ir konsultavimo paslaugas.

UAB „Lietuvos žirgynas“ įregistruotas valstybės įmonės „Registrų centras“ juridinių asmenų registre 2012 m. birželio 5 d. Bendrovė yra valstybės valdoma įmonė, kurios 88,6 proc. akcijų priklauso valstybei, o akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Šis politinis veiksnys turi didelę įtaką Lietuvos arklininkystei, nes reorganizacijos tikslas buvo optimizuoti Bendrovės veiklą, kad taip būtų pasiekta efektyvesnių veiklos rezultatų bei sutaupyti žirgų išlaikymui skirtas lėšas jas panaudojant būtiniausioms Bendrovės reikmėms užtikrinti.

  • Viešasis administravimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 202 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (3254 žodžiai)
  • Universitetas
  • Raimonda
  • Valdymo sprendimų modeliavimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Valdymo sprendimų modeliavimas. (2016 m. Balandžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-sprendimu-modeliavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 21:38
×