Valdžios sektoriaus skola ir jos kitimas


Valdžios sektoriaus skola ekonomikoje. Valdžios sektoriaus skolos kitimas. -. Metais. Apžvalga ir analizė. Valdžios sektoriaus skolos lietuvoje lemiančių veiksnių analizė. Bendrasis vidaus produktas (bvp). Namų ūkio vartojimo išlaidos. Materialinės investicijos. Valdžios sektoriaus skolos duomenų charakteristikos, modelio sudarymas ir prognozavimas. Vidurkio, dispersijos ir pasikliautinųjų intervalų skaičiavimas. Hipotezių apie vidurkių ir dispersijų lygybes tikrinimas. . Vidurkių lyginimo kriterijus (stjudento t kriterijus). . Dispersijų lyginimo kriterijus (fišerio f kriterijus). Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Tiesinės regresijos skaičiavimas. Pagrindinės hipotezės tikrinimas ir determinacijos koeficiento skaičiavimas. Prognozavimas. Koreliacinė matrica. Išvados. Literatūra. Priedai.

Tyrimo problema

Kaip kito Valdžios sektoriaus skola 2001-2009 metais ir kokią įtaką šiam kitimui turėjo pasirinkti veiksniai?

Tyrimo objektas

Valdžios sektoriaus skola 2001 – 2009metais.

Tyrimo tikslas

Atlikti Valdžios sektoriaus skolos ekonometrinę analizę ir padaryti 2009 m. 2 ketv. Valdžios sektoriaus skolos prognozę.

Tyrimo uždaviniai

•Išanalizuoti veiksnius, kurie daro įtaką Valdžios sektoriaus skolai Lietuvoje.

•Sudaryti Valdžios sektoriaus skolos Lietuvoje ekonometrinį modelį.

•Išanalizuoti Lietuvos Valdžios sektoriaus skolos kitimą nuo 2001 m. 1 ketv. Iki 2009 m. 1 ketv

•Apskaičiuoti Valdžios sektoriaus skolos Lietuvoje duomenų charakteristikas.

•Patikrinti hipotezes apie vidurkių ir dispersijų lygybes pagal Valdžios sektoriaus skola

ir namų ūkio vartojimo išlaidų procentinio dydžio duomenis.

•Identifikuoti tiesinės regresijos lygtį.

Padaryti Valdžios sektoriaus skolos Lietuvoje prognozę 2009 m. 2 ketv.

Darbo struktūra

Darbas sudarytas iš keturių skyrių. Pirmame skyriuje trumpai pristatoma Valdžios sektoriaus skola ekonomikoje. Antrame apžvelgiama Valdžios sektoriaus skolos kaita Lietuvoje 2001-2009 metais ir analizuojami šio laikotarpio skolos duomenys. Trečiame skyriuje analizuojami visi pasirinkti Valdžios sektoriaus skolą lemiantys veiksniai. Ketvirtame skyriuje pateikiamos Valdžios sektoriaus skolos duomenų charakteristikos, modelio sudarymas ir prognozė ateinančiam laiko momentui. Pateikiamos išvados. Visi duomenų skaičiavimai, grafikai apdoroti programa excel (StatistiXL). Rašant darbą remtasi 4 literatūros šaltiniais.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 343 KB
  • 2013 m.
  • 22 puslapiai (3414 žodžiai)
  • Vaiva
  • Valdžios sektoriaus skola ir jos kitimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Valdžios sektoriaus skola ir jos kitimas. (2013 m. Vasario 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdzios-sektoriaus-skola-ir-jos-kitimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 09:40
×