Valstybės finansai konspektas (2)


Finansų konspektas.

Finansų funkcijos. Finansų sudėtis. Finansai. Finansus sudaro. Finansų sudėtis sistema. Ūkio subjektų finansai kitaip dar vadinami decentralizuoti. Valstybės finansai centralizuoti. Bendriems valstybiniams lėšų fondams priklauso šie biudžetai Nacionalinis. Valstybinio socialinio draudimo. Privalomojo sveikatos draudimo. Nebiudžetiniai fondai. Konsoliduotą šalies biudžetą. Finansų vaidmuo. Finansų sistema. Valstybės finansų kredito sistemos valdymo pagrindinės grandys. Šią sistemą instituciniu požiūriu sudaro šios grandys. Lietuvos bankas. Pagrindinės banko funkcijos. Kiti bankai. Vykdo šią pagrindinę veiklą. Vyriausybės , Finansų ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Finansų ministerija , vykdydama jai pavestus uždavinius , atlieka šias funkcijas. Finansų politikos įgyvendinimas. Fiskalinės politikos įgyvendinimas. Biudžeto planavimas ir vykdymas. Iždo sistemos valdymas. Mokesčių politika. Valstybės skolos valdymas. Su ES finansine parama susijusios funkcijos. Su ES biudžetu susijusios. Vyriausybės funkcijos. Formuojant finansų politiką. Fiskaline politika. Fiskalinės politikos vaidmenį galima suskirstyti į. Stabilizavimas tai. Visuomeninių gėrybių teikimas. Pajamų perskirstymas. Trys pagrindiniai klausimai diskutuojant apie fiskalinę politiką. Nacionalinės sąskaitos. Bendras vidaus produktas BVP. Gali būti apskaičiuotas trimis pagrindiniais metodais. Gamybos metodas. Pajamų metodas. Išlaidų metodas. Nominalusis BVP. Realusis bvp. Nominalusis BVP = Realusis BVP x BVP Defliatorius 100 Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Politinės problemos. Pinigų politika Pinigų politikos tikslai sutampa su vyriausybės vykdomos fiskalinės politikos tikslais. Taip pat centrinis bankas siekia tik pinigų politikai būdingų tikslų. Pinigų politikos privalumai.


Finansus sudaro: Ūkio subjektų finansai (decentralizuoti), Valstybiniai finansai (centralizuoti). Finansų sudėtis (sistema) – ekonominių-piniginių santykių, atsirandančių skirtingose sferose sudarant, naudojant ir kontroliuojant pinigų fondus, visuma.

Ūkio subjektų finansai (kitaip dar vadinami decentralizuoti):

susiję su BVP gamyba ir panaudojimu;

Decentralizuoti finansai naudojami ekonomikai ir socialiniams santykiams reguliuoti mikrolygyje.

padeda dalį tų pajamų sukaupti centralizuotose valstybės fonduose.

Valstybės finansai naudojami ekonomikai reguliuoti makrolygyje.

Pastarieji du biudžetai – pagrindiniai socialiniai nebiudžetiniai fondai.

4.Nebiudžetiniai fondai: SODROS, Privalomojo sveikatos draudimo, Ignalinos atominės elektrinės uždarymo fondas, Privatizavimo, Rezervinis (Stabilizavimo) fondas, 1990 m. Blokados fondas (turtą administruoja Prabavimo Rūmai).

Finansų vaidmuo. Geriausiai atsiskleidžia per valstybės funkcijas.

Valstybės funkcijos: Apsaugos (išorinė, vidinė, socialinė), Gamybos ir komercijos (valstybės veikla, privati veikla, mokesčiai, valiuta), Ugdymo (Švietimas, mokslas, menas, visuomenės rekreacija), Administracinė (teismai ir valdymas, mokesčių rinkimas).

Finansų sistema. Pagal G. Kuncevičių, Finansų sistema – tai įstaigų ir rinkų tinklas, veikiantis įvairių finansinių priemonių, padedančių pervesti pinigus, teikti paskolas ir skolintis. Finansų sistema ekonomikoje atlieka šias funkcijas:

1.Taupymo; 2.Turto kaupimo; 3.Likvidumo; 4.Kredito; 5.Mokėjimų; 6.Rizikos perkėlimo; 7.Politikos.

Valstybės finansų kredito sistemos valdymo pagrindinės grandys. Finansų-kredito sistema – tai specialus valstybinis, finansinis aparatas, užsiimantis piniginių lėšų mobilizavimu, paskirstymu ir efektyviu jų naudojimu valstybės ekonomikos plėtrai, socialinėms programoms, krašto apsaugai ir valdymui. Trumpiau tariant, šios sistemos kompetencijai priklauso finansų organizavimas bei valdymas LR.

Šią sistemą instituciniu požiūriu sudaro šios grandys:

LR Vyriausybė; Finansų ministerija;Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos; FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba);Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;LR ministerijų ir departamentų finansų padaliniai;Visų rūšių įmonių finansų padaliniai;LR bankai.

Lietuvos bankas yra pagrindinis valstybės bankas, nuosavybės teise priklausantis valstybei ir atskaitingas Seimui. Pagrindinės banko funkcijos:

1) vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją;

5) skatina patvarų ir veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą;

Kiti bankai yra akcinio kapitalo pagrindu veikiančios finansų įstaigos, turinčios juridinio asmens statusą. Vykdo šią pagrindinę veiklą:

11) piniginių lėšų saugojimas ir administravimas;

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių sudarymą ir vykdymą;

6. rengia atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus;

10. nagrinėja remdamasi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų pateiktais pasiūlymais prašymus dėl papildomų lėšų valstybės investicijoms skyrimo;

11. įgyvendina valstybės politiką mokesčių ir mokesčių administravimo srityje;

13. atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei valdant centrinės valdžios sektoriaus skolą;

Su ES finansine parama susijusios funkcijos:

19. vykdo Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų mokėjimo institucijos funkcijas;

24. teikia Europos Komisijai ataskaitas ir informaciją Europos Bendrijų nuosavų išteklių klausimais;

25. administruoja Europos Bendrijų nuosavų išteklių sąskaitas ir atlieka mokėjimą;

Vyriausybės funkcijos finansų politikoje dvejopos – dalyvauja formuojant finansų politiką ir ją vykdant.

teikia Seimui savo programą, kuria remiantis sudaromas biudžetas

3. teikia Seimui Valstybinio socialinio draudimo fondo, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų rodiklių patvirtinimo įvykdymo ataskaitas;

Turi teisę paskirstyti Seimo patvirtintus asignavimus pagal programas;

Fiskalinės politikos turinys susideda iš trijų pagrindinių blokų:

1.sprendimai dėl finansavimo (dėl valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, dėl valstybės skolos valdymo, dėl pervedimų tarp įvairių valstybinių žinybų, valstybės turto pardavimo, nuomos ar pirkimo, valstybinių pensijų ir valstybinių pensijų fondų) ; 2. „Užbiudžetinė“ veikla (nebūtinai atspindėta biudžete, tačiau daro reikšmingą poveikį valstybės finansams); 3. Fiskalinės politikos teisinė bazė (valstybės finansų tvarkymo procedūriniai klausimai,

 • Finansai Konspektai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Jurgita
 • 15 puslapių (5847 žodžiai)
 • Kolegija
 • Finansų konspektai
 • Microsoft Word 40 KB
 • Valstybės finansai konspektas (2)
  10 - 4 balsai (-ų)
Valstybės finansai konspektas (2). (2016 m. Gegužės 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/valstybes-finansai-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 11:09