Valstybės įmonės Regitra verslo analizė ir planavimas


Valstybės įmonės Regitra verslo analizė ir planavimas.


Siekiant patenkinti vis didėjančius vartotojų poreikius, transporto bei gamybos sektoriai užima vieną iš svarbiausių vietų šalies ekonomikoje. Šiais laikais be transporto neįsivaizduojama daugelio įmonių veikla ar daugelio žmonių gyvenimas. O transporto veikla neįsivaizduojama be jos užregistravimo, patikrinimo ar pirkimo dokumentų. Juk tik pagalvokime, kas atsitiktų jei niekada nereikėtų registruoti pirktų, parduotų automobilių, ar tikrinti jų techninės būklės. Tikriausiai padaugėtų avarijų, kurių ir taip Lietuvoje yra daug, padidėtų automobilų vagystės atvejų, juk nereikėtų niekam pranešti, kad nusipirkote ar pardavėte automobilį. Todėl mūsų pačių ir mūsų turto saugumui yra įsteigta mano nagrinėjama įmonė „Regitra“.

Darbo objektas – įmonė „Regitra“ ir jos veikla.

Darbo tikslas – atlikti įmonės veiklos analizę ir pateikti išvadas.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti įmonės „Regitra“ veiklą.

Pateikti įmonės SSGG analizę.

Aptarti įmonės plėtros galimybes

Verslo aplinkai valstybėje ir konkrečios įmonės verslo aplinkai įtakos gali turėti labai daug veiksnių, tai gali būti: konkrečių įmonių ir produktų padėtis rinkoje, infrastruktūra, kaimynai, verslo tradicijos bei įvairūs kiti veiksniai. Be to labai didelią įtaką daro valdžia, tai visų lygių – vietos, regioninė, centrinė valdžia, Europos Sąjunga. Valdžia įtakoja verslo aplinką šiais pagrindiniais būdais: nustatydama taisykles, ribojimų būdu tai licenzijos ar sertifikatai, taip pat rinkdama tam tikrus mokesčius, įtakodama tarptautinę prekybą, vykdydama monetarinę politiką, pati dalyvaudama versle, bei toliau jį skatindama.

Šiame darbe yra nagrinėjama transporto paslaugų rinka, susijusi su visomis Lietuvos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis. Mano nagrinėjama įmonė „Regitra“ yra tikrai svarbi mūsų šalies verslininkams, paprastiems gyventojams ir visiems kitiems, nes tik per ją mes galime gauti, pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, užregistruoti savo transporto priemones, tarpininkauti su draudimais. Taigi, mano nagrinėjama įmonė yra vienintelė tokias teises turinti ir tokia veikla užsiimanti įmonė Lietuvos Respublikoje, šalyje ji yra monopolynė įmonė.

Pirmieji veiksniai turintys reikšmės įmonės veiklai yra politiniai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdoma mokesčių politika turi didelę įtaką fizinių ir juridinių asmenų gyvenime – perkant automobilius. Šiuo metu mūsų šalyje naujesnių transporto priemonių eksploatavimas nėra skatinamas,o jei tai būtų skatinama, galėtume padidinti senų transporto priemonių išregistravimo ir naujų įregistravimo operacijų skaičių. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, būdama įmonės savininko teises ir pareigas vykdanti institucija, tvirtina maksimalius įmonės teikiamų monopolinių paslaugų įkainius. Tačiau, jei būtų priimtas sprendimas šiuos įkainius mažinti, tai galėtų atsiliepti įmonės pagrindinės veiklos pajamoms.

Antrieji veiksniai nuo kurio priklauso įmonės veikla - ekonominiai veiksniai. Juos sudaro: šalies pragyvenimo lygis bei ekonominiai pokyčiai daro tiesioginę įtaką įmonės veiklai ir rezultatams. Nes kai mažėja šalies gyventojų pajamos, didėja nedarbo lygis, tai mažėja ir įmonės teikiamų paslaugų paklausa, t.y. gyventojai mažiau įsigyja transporto priemonių, mažėja poreikis egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimo išdavimo paslaugoms ir pan. Analizuojant 2009–2010 metų veiklos rezultatus, matyti, kad šalyje prasidėjęs ekonominis nuosmukis tiesiogiai atsiliepė įmonės veiklos rodikliams.

Taip pat įmonės veikla priklauso ir nuo socialinių veiksnių, kurie gali būti įvardijami kaip: demografiniai pokyčiai, migracija, kas šiuo metu Lietuvoje yra tikrai aktualus klausimas, taip pat ir skurdo lygis ir kiti panašūs veiksniai.

Paskutinis veiksnys, kuris turi įtakos įmonės veiklai yra įmonės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, tačiau jas apžvelgsiu kitame darbo skyriuje.

Valstybės įmonė „Regitra“ įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999m. Kovo 22d. Nutarimu. Įmonė vykdo valstybės įmonės „Regitra“ įstatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymu numatytą veiklą. Tarp svarbiausių veiklos sričių – kelių transporto priemonių registravimas ir valstybinio numerio ženklų išdavimas, kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimas, vairuotojo pažymėjimų išdavimas ir keitimas, taip pat Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro tvarkymas. Atsižvelgiant į poreikį bei galimybes įmonė vykdo ir kitą veiklą, susijusią su papildomų paslaugų klientams teikimu (pvz., tarpininkauja privalomajame transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudime) bei eismo dalyvių švietimu eismo saugumo klausimais (pvz., organizuojant eismo saugumą propaguojančius renginius, spausdinant leidinius).

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 1168 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (3777 žodžiai)
  • Ingrida
  • Valstybės įmonės Regitra verslo analizė ir planavimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Valstybės įmonės Regitra verslo analizė ir planavimas. (2016 m. Balandžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/valstybes-imones-regitra-verslo-analize-ir-planavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 10:41
×