Valstybės institucijų antikorupcinės veiklos sistema


Įvadas. Korupcijos samprata. Korupcijos prevencija. Specialiųjų tyrimų tarnyba. Organizacijos užduočių apibūdinimas. Organizacijos atliekamų darbų apibūdinimas. Organizacijos struktūros apibūdinimas. STT veiklos vertinimas. Kovos su korupcija programos. Transparency International" Lietuvos skyrius. TILS tyrimų rezultatai. Lietuvos korupcijos žemėlapis. Kaip Lietuvos kovos su korupcija veiksmus vertina kitos tarptautinės organizacijos. Greco. Europos Komisija. Išvados. Priedai. Literatūros sąrašas.


Visi suprantame, kad korupcija yra neigiamas socialinis reiškinys, silpninantis valdymą ir stabdantis ekonominę plėtrą, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demoralizuojantis visuomenę bei iškreipiantis teisingumą. Nors skirtingos valstybės korupcijos terminą traktuoja šiek tiek skirtingai, dauguma jų turi kovoti su jos apraiškomis, kad pasiektų valstybės gerovės ir sumažintų negatyvias korupcijos pasekmes. Daugelis žmonių įsitikinę, kad nieko nepakeisi. Išbandyta daug priemonių, bet atsikratyti šio reiškinio nepavyko.

Darbo aktualumas. Lietuva yra tarp šalių, kurios susiduria su rimtomis korupcijos problemomis – korupcija Lietuvoje plačiai paplitusi įvairiose srityse. Neveltui Lietuvos korupcijos indeksas, pagal „Transparency International“ 2007 m. atliktą tarptautinį tyrimą, yra 4,8 balo. Lietuva niekaip negali pakilti aukščiau 5 balų įvertinimo, kurį peržengia šalys, sugebančios pažaboti korupcijos lygį. Todėl aktualu įsigilinti į šį klausimą, išsiaiškinti trūkumus ir apžvelgti naujas ir efektyvias kovos su korupcija priemones.

Darbo objektas

Šiame kursiniame darbe tyrimo objektu pasirinkta valstybės institucijų antikorupcinės veiklos sistema. Apibrėžiamos korupcijos ir jos prevencijos, korupcijos suvokimo indekso sąvokos, pateikiami korupcijos Lietuvoje tyrimų rezultatai, analizuojama teisinė bazė, bei korupcijos prevencijos institucijų nuostatos ir veikla, šiuo metu vykdomos korupcijos prevencijos programos.

Darbo tikslas

Pagrindinis tyrimo tikslas yra išnagrinėti valstybės antikorupcinę sistema, įvertinti jos veiklą ir pateikti pasiūlymus jos tobulinimui. Keliami šie uždaviniai:

Atskleisti korupcijos reiškinį, kaip vieną iš valstybės problemų

Apibrėžti korupcijos bei jos prevencijos sąvokas

Išsiaiškinti kokie teisiniai dokumentai reglamentuoja valstybės antikorupcinę veiklą

Įsigilinti į institucijų, vykdančių korupcijos prevenciją, veiklą

Apžvelgti antikorupcinės sistemos veiklos tobulinimo galimybes

Korupcija kaip socialinis reiškinys atsirado jau seniausiaisiais laikais, todėl nieko keista, kad šiuolaikinėje visuomenėje korupcija yra giliai įleidusi šaknis. Ji pasitaiko ne tik viešajame sektoriuje, bet visur, kur asmens galia pagrįsta visuomenės pasitikėjimu: žiniasklaidoje, versle, sporte, religinėse organizacijose, valstybės institucijose. Taigi, sąvoka „korupcija“ yra plati, apima daug sričių, bei turi daug įvairių reikšmių.

Remiantis A. Raudonienės ir J. Palidauskaitės knyga, korupcija yra veiksmas ar jų grupė, pažeidžiantys visuomenės interesus; elgesys, nukrypstantis nuo pareigų visuomenei vykdymo; individų naudojama priemonė biurokratijos veiksmams paveikti, siekant kuo racionalesnio jų elgesio; elgesys pažeidžiantis formalius teisinius standartus.

Lietuvoje plačiai vartojamas toks korupcijos apibrėžimas: “Piktnaudžiavimas viešąja galia siekiant privačios naudos.” Tačiau kokį apibrėžimą bepasirinktume, aišku, kad korupcija yra nukrypimas nuo įprastų ir priimtinų elgesio taisyklių ir tai yra amoralu. Korupcija išbalansuoja visuomenę, trukdo plėtoti ekonomiką ir kurti socialinę gerovę, griauna pasitikėjimą valstybe.

Lietuvoje korupcija klasifikuojama pagal tokius kriterijus kaip pasireiškimo formas, pobūdį, lygį, jos paplitimo mastą ar daromą žalą. Dažniausiai Lietuvoje galima išgirsti apie politinę arba administracinę korupciją. Todėl yra numatytos įvairios priemonės kaip kovoti su šiuo reiškiniu: išleisti teisiniai aktai ir įkurtos korupcijos prevenciją vykdančios institucijos.

6) siekti skaidraus ir atviro viešųjų paslaugų teikimo.

informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;

Įgyvendindami tas priemones korupcijos prevenciją vykdo:

Kiekvienas iš korupcijos prevencijos vykdytojų turi savo funkcijas ir veiklos sritis, apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme. Trumpai apibrėžiu kievieną, bet apie STT pakalbėsime plačiau.

užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos veiklą nustatančių teisės aktų rengimą ir tobulinimą;

3) teikia Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei pasiūlymus dėl korupcijos

pertvarkymas – įsteigtos dvi savarankiškos valdybos. Taip pat padidinti baudžiamojo persekiojimo, korupcijos prevencijos ir įstaigos vidaus administravimo pajėgumai.

Šiuo metu STT struktūrą sudaro Administravimo, Pirmoji, Antroji, Korupcijos prevencijos valdybos, 5 teritoriniai padaliniai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio valdybos), Finansų, Planavimo, Saugumo, Viešųjų ryšių ir Vidaus audito skyriai. Reorganizuota Korupcijos prevencijos valdyba – Prevencijos ir priežiūros skyrius pertvarkytas į Korupcijos rizikos skyrių ir Antikorupcinio vertinimo skyrių. Jie rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, atskleidžia korupcijos priežastis ir sąlygas. Viešųjų ryšių skyriui suteiktas savarankiško struktūrinio padalinio statusas.

  • Viešasis administravimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 128 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4808 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kriste
  • Valstybės institucijų antikorupcinės veiklos sistema
    10 - 10 balsai (-ų)
Valstybės institucijų antikorupcinės veiklos sistema. (2016 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/valstybes-instituciju-antikorupcines-veiklos-sistema.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 14:53
×