Valstybės ir teisės teorija 12


Teisės teorija ir jos objektas. Teisės teorijos vieta mokslų sistemoje. Teisės teorijos funkcijos. Teisės teorijos metodai: sąvoka, vaidmuo ir rūšys. Termino “teisė” daugiareikšmiškumas. Teisė kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovė. Teisės soc. Paskirtis. Santykis tarp teisės soc. Paskirties ir funkcijų. Teisės funkcijos: samprata ir rūšys. Teisės principai: samprata ir rūšys. Teisinė sąmonė: samprata, struktūra ir rūšys. Teisinės sąmonės funkcijos ir vaidmuo kuriant bei įgyvendinant teisę. Teisėkūra: sąvoka, subjektai ir rūšys. Teisėkūra: stadijos ir principai. Teisėkūros juridinė technika. Socialinės normos: sąvoka ir rūšys. Teisės normų skirtumai nuo moralės, papročių ir korporatyvinių normų. Techninės normos: sąvoka, skirtumai nuo soc. Normų, jų virtimo soc. Priežastys. Teisės normos: sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Teisės normų klasifikacija. Vidinė teisės normos struktūra. Teisės normų reiškimo forma: sąvoka ir rūšys. Teisės aktas: sąvoka ir rūšys. Teisės normų aktas: sąvoka, pagr. Požymiai ir rūšys. Teisės normų galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Teisės normų aktų sisteminimas: sąvoka ir rūšys. Teisės normų sistemos sudarymo metodologiniai pagrindai. Teisės normų sistemos struktūriniai elementai. Teisinis reguliavimas: samprata ir stadijos. Teisinis reguliavimas: objektas ir metodas. Teisės normų įgyvendinimas: sąvoka ir formos. Teisės normų taikymas: sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Teisės normų taikymo atvejai ir stadijos. Teisės taikymo aktas: sąvoka, požymiai ir struktūra. Teisės spragos: sąvoka, atsiradimo priežastys ir šalinimas. Teisės taikymas pagal analogiją. Teisės normų aiškinimas: sąvoka, priežastys ir stadijos. Teisės normų aiškinimo rūšys. Teisės normų aiškinimo būdai. Teisiniai santykiai: sąvoka, požymiai ir rūšys. Teisinių santykių struktūra: objektas, subjektas ir turinys. Teisinių faktų rūšys. Teisinių faktų sudėtis ir sudėtinis teisinis faktas. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė: sąvoka, fun

Formuluoja visiems teisės mokslams bendras teisines kategorijas, todėl ji tampa metodologiniu mokslu.

Atlieka tarpininko vaidmenį tarp teisės ir kitų neteisinių mokslų: logikos, ekonomikos.

Analizuoja, kaip naudojant tam tikrą teisėkūros politikos kryptį, pasiekti užsibr. rezultatų.

Nagrinėja ir veikiančią teisę, t.y. kokios taisyklės galioja, kada jos pradeda galioti.

Filosofinis – jo dėka formuluojamas visuminis pasaulio ir žmogaus vietos suvokimas. Jis leidžia nustatyti teisės sąveiką su kt. žmogaus elgesį įtakojančiais reiškiniais, leidžia nagrinėti teisę civilizacijos požiūriu. Jis teisę nagrinėja dialektiškai, t.y. kaip nuolat kintantį reiškinį.

Sociologinis – juo siekiama patikrinti, kiek teisės samprata atitinka šalies teisinė tvarka, teisinio reguliavimo teisinį ir socialinį veiksmingumą: ar konkreti teisės norma ir visa teisinė sistema pasiekia tikslus. Šiuo metodu užtikrinamas grįžtamąsis teisės ryšys, jos patikrinimas gyvenimas ir teisės atnaujinimas laiku.

Dogmatinis (formaliosios (matematinės) logikos) – indukcija, dedukcija, analogija, lyginimas. Tai ne teisės plėtojimo, o teisės sttainės būsenos fiksavimo, jos vidinio tvarkymo, loginio tobulinimo metodas siekiant tenkinti tech. teisės įgyvendinimo poreikius: padėti subjektams suvokti teisės prasmę, tiksliau ją pritaikyti konkrečiam atvejui.

Specialieji – kuriuos sukuria spec. mokslo šakos (matematinis, statistinis, psichologinis, istorinis pažinimo, kritikos).

Nėra teisių be pareigų ir pareigų be teisių (teisė turi būti užtikrinta konkrečiu subjektu; pvz, esant paskolos sutartis, kreditorius turi teisę reikalauti grąžinti sumą, o pasiskolinęs asmuo – atlikti pareigą – grąžinti skolą.

10. Teisės soc. paskirtis. Santykis tarp teisės soc. paskirties ir funkcijų

Reguliavimo – pagr. teisės poveikio žmonių santykiams būdas, kai asmens teisės saugomos nustatant vienam santykio dalyviui teisę į vertybę, o kitiems uždedama pareiga – susilaikyti nuo žalingų pasekmių tos vertybės turėtojo atžvilgiu (Klasinės valstybės sąlygomis – ši funkcija grindžiama privilegijų ir prievolių (valdžios ir pavaldumo) santykiu, demokratinėje – teisių ir pareigų vienove). Skiriamos: a) statinė (reikalauja susilaikyti nuo veiksmų) b) dinaminė (įpareigoja atlikti tam tikrus veiksmus). Nors, pasak A.Vaišvilos, tai nelogiška.

Priešingų interesų derinimo (soc. kompromiso) – tai demokratinės teisės funkcija, nusakanti reguliavimo funkcijos pobūdį: siekiant apsaugoti teises visų visuom. narių, turinčių priešingus interesus, soc. santykiai reguliuojami derinant priešingus interesus, neleidžiant nė vienam įsigalėti.

Iš šių 2 punkto principų galima išvesti ir kitus principus, pvz, teisėtumo. Teisingumas nelaikomas principu, kadangi jis visiškai sutampa su teisių ir pareigų vienove ir tėra jos sinonimas.

Teisės principai, išvedami apibendrinus kelias teisės normas – pvz., viskas, kas neuždrausta įstatymo, leidžiama, viskas, kas tiesiogiai neleistas įstatymo, uždrausta.

Teisės institutų principai (būdingi grupei teisės normų, sudarančių kokį nors teisės šakos, pvz, “nuosavybės teisė neliečiama” (civ. teisės nuosavybės principas).

Teisinė sąmonė – visuomeninės sąmonės forma, pasireiškianti kaip pažiūrų, įsitikinimų, jausmų, emocijų, teorijų visuma apie galiojančią teisę ir teisės idealą.

Teisinė psichologija – jausmai, emocijos, išgyvenimai, susiformuojantys žmogui tiesiogiai susiduriant su teisės veikimu. Jos turinį sudaro: a) pasitikėjimas teise b) nepasitikėjimas teise.

Pažintinė – apmąstyti tiek teisinius reiškinius (teisėkūrą, teisės taikymą, soc. teisės veiksmingumą), tiek paties gyvenimo raidos tendencijas, jų sąveiką su teisine tikrove.

Vertybinė – nustatyti, ar įstatymai atitinka teisę ir konstituciją, ar piliečiai laikosi teisėtumo ir teisingumo vykdydami įstatymus

  • Microsoft Word 53 KB
  • 2016 m.
  • 21 puslapis (8509 žodžiai)
  • Universitetas
  • Valstybės ir teisės teorija 12
    10 - 1 balsai (-ų)
Valstybės ir teisės teorija 12. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/valstybes-ir-teises-teorija-12.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 07:54
×