Valstybės pajamų (VP) samprata ir rūšys


Valstybės pajamų (VP) samprata ir rūšys. VP bruožai. Valstybės pajamos – tai. VP rūšys. Pagal reikšmę formuojant valstybės pinigų fondus. Pagal nuosavybės formą. Pagal teritorinį kaupimo ir panaudojimo principą.  . Pagal pinigų fondus, kuriuose kaupiamos. Pagal gavimo būdą. Mokesčio teisinė prigimtis. Mokestis - mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. (MAĮ). Mokesčo požymiai. Mokesčių klasifikacija. Rūšys. Valstybiniai ir vietiniai mokesčiai.  . Mokesčiai. Apmokestinimo elementų juridinė sudėtis. Mokesčio dydis (tarifas). Mokesčių lengvatos. Galima išskirti tokias lengvatų taikymo priežastis. Lengvatų taikymo būdai. Mokesčių lengvatų rūšys. Įmokų ir rinkliavų samprata. Įmokų rūšys. Rinkliavos/Mokesčiai. Bendra Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos teisinė apžvalga. Apmokestinimo principai. XIX amžiaus klasikinės finansų mokyklos atstovas A. Gerų” mokesčių principai. Mokesčių sistema turi atitikti tokiems principams. Lr maį. Mokesčių teisės sąvoka mokesčių teisė, kaip teisės sistemos sudedamoji dalis, mokesčių teisė, kaip mokslas. Mokestiniams santykiams būdinga. Nacionalinė MT teisės teorijoje yra apibrėžiama. Tarptautinė MT. Mokesčių teisės norma. MT normų rūšys. Pagal mokestinių santykių subjektams daromą poveikį. Pagal turinio specifiką. Pagal paskirtį. Mokestiniai teisiniai santykiai. Pagal konkrečiu teisiniu santykiu realizuojamus tikslus visi mokestiniai teisiniai santykiai skirstomi į. Mokestinių teisinių santykių subjektai. Mokesčių teisės šaltiniai MT teisės normos išorinė išraiškos forma. Antriniai MT šaltiniai. Oficialus, viešas pobūdis MT šaltiniams suteikiamas dvejopai. Mokesčių įstatymų požymiai. Kitos klasifikacijos. Naujo įstatymo įsigaliojimas. Teisės aktų galiojimas laike. Europos teisingumo teismo jurisprudencija mokesčių teisės srityje, jos reikšmė. Europos Sąjungos mokesčių teisės norminiai aktai. Tarptautiniai teisės aktai.

VP yra viešosios nuosavybės (valstybės ar savivaldybės) objektas; VP kaupiamos atitinkamuose pinigų fonduose VP naudojamos įstatymų nustatytoms sritims.

Privalomos – gaunamos nustatant privalomus mokėjimus į biudžetą ir pinigų fondus (mokesčiai, rinkliavos, muitai). papildomos – gaunamos skolinantis lėšas iš vidaus bei užsienio kreditorių pagal paskolos sutartis, platinant vertybinius popierius, renkant baudas, realizuojant konfiskuotą, valstybės paveldėtą turtą ir pan.

Nuosavos. Gaunamos renkant mokesčius, rinkliavas, realizuojant (nuomojant) viešosios nuosavybės objektus, išieškant baudas. Laikinai skolintos. Skolinamos iš kreditorių, ir turi būti grąžintos.

Mokestinės pajamos. Nemokestinės pajamos: a)gaunamos savanoriškais pagrindais. Skolinantis lėšas valstybei, perduodant savanoriškus įnašus. b)gaunamos privalomais pagrindais. (rinkliavos, baudos). schema.

Parlamento teisė nustatyti mokestį yra tautos teisės sutikti mokėti mokestį išraiška. Mokesčio ėmimas suderinamas su parlamentu, kaip tautos atstovu, tačiau nesuderinamas su kiekvienu konkrečiu visuomenės nariu.

Svarbiausi mokesčio bruožai: Vienašalis mokesčio nustatymas Mokestis yra individualiai neatlygintinas Mokestis imamas (išieškomas) negrąžintinai Apmokestinimo mechanizmo prigimtis gali būti kaip prievarta.

Mokestis – vienintelė įstatyminė fizinių bei juridinių asmenų nuosavybės paėmimo forma, nustatoma privalomumo, individualaus neatlygintinumo, negrąžintinumo pagrindais, užtikrinta v-bės prievarta, neturinčia bausmės arba kontribucijos požymių, tikslu užtikrinti viešosios valdžios subjektų mokumą.

Per mok. sumokėjimą privati nuosavybė tarnauja visuomenės interesams. Apmokestinant nuosavybę, ji laikoma ekonomine mokėtojų lygybės išraiška. Tai pasireiškia tuo, kad pagrindu imamas faktinis sugebėjimas sumokėti mokestį t. y. jo ekonominis potencialas. Mokesčio rinkimo tikslas – valstybės išlaidų užtikrinimas apskritai, o ne kažkurios konkrečios išlaidų rūšies. Mokestis nustatomas tikslu gauti pajamų. Poveikis mok. mokėtojo elgesiui tikslu gauti socialiai reikšmingą rezultatą, negali būti pagrindinis mokesčio tikslas. Mokestis neskatina uždirbti, jis tik pretenduoja į dalį to, kas yra uždirbta (sukurta).

  • MS PowerPoint 133 KB
  • 2016 m.
  • 86 puslapiai (3179 žodžiai)
  • Universitetas
  • Irena
  • Valstybės pajamų (VP) samprata ir rūšys
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Valstybės pajamų (VP) samprata ir rūšys. (2015 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/valstybes-pajamu-vp-samprata-ir-rusys.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 14:30
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo