Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui


Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo Lietuvos ekonominiam vystymuisi. SVV plėtros kliūtys. Smulkaus ir vidutinio verslo paramos formos. SVV teikiamos pagalbų formos. Valstybės pagalba mokesčių lengvatų forma. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui. INVEGOS veikla ir funkcijos. Verslo inkubatoriai, verslo centrai, technologiniai parkai. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.

Darbo tikslas:

Apžvelgti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros situaciją Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

Aptarti SVV sampratą ir reikšmę

Nustatyti smulkaus ir vidutinio verslo svarbą Lietuvos ekonomikai.

Išvardinti smulkiam ir vidutiniam verslui teikiamas pagalbų formas.

Smulkios ir vidutinės įmonės (SVĮ) yra vienas iš esminių ekonominės rinkos komponentų, turintis lemiamą įtaką šalies ekonominiam augimui ir socialiniam stabilumui. Greitas reagavimas į rinkos pokyčius ir lankstus prisitaikymas prie jų, naujų rinkos nišų užpildymas, mažas kapitalo poreikis, konkurencijos didelėms įmonėms sudarymas, naujų produktų, paslaugų, gamybos procesų sukūrimas – tai pagrindiniai SVĮ privalumai.

Vis daugiau valstybių labiau pabrėžia SVV rėmimo būtinumą, kadangi smulkių ir vidutinių įmonių verslumas yra kaip ekonominis ir socialinis šalies variklis. SVĮ plėtra skatina šalies augimą, didina užimtumą ir tarptautinį konkurencingumą.

Išskiriami tokie SVV privalumai (Sūdžius, 2001; Juozaitienė ir kt., 2002):

Komercinis lankstumas . Mažos ir vidutinės įmonės daug greičiau sugeba adaptuotis prie sparčiai kintančių rinkos aplinkybių nei stambios įmonės.

Vartotojų poreikiai. Smulkios ir vidutinės įmonės gali patenkinti specifinius vartotojų poreikius, kurių nepatenkina stambios įmonės.

Vietiniai poreikiai. SVV orientuojasi į vietinius poreikius ir patenkina vietinius poreikius.

Išsimokslinimo ir techninių kompetencijų trūkumas.

Sunkiai sprendžiamos finansinės problemos. Dėl padidintos rizikos veiklos sunkiau gauti kreditų.

Nereikia įrodinėti SVV svarbos šalies ekonominiam ir socialiniam gyvenimui, jo kokybės kitimui. Sėkminga SVV plėtra, lydima naujų darbo vietų kūrimo, naujų idėjų ir technologijų diegimo, prekių ir paslaugų kokybės bei konkurencingumo augimo procesų, gali užtikrinti tolygų ekonomikos augimą ir socialinės situacijos kaitą pozityvia linkme. Taigi SVV yra neabejotinai vienas svarbiausių regioninės politikos instrumentų(Pačėsa ir Pukas, 2002, p.102).

SVĮ steigimas ir veiklos skatinimas yra šalies ekonomikos augimo pagrindas, nes šios įmonės turi didelį poveikį šalies ūkio plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui, išsivystymo lygio kėlimui. Be smulkaus ir vidutinio verslo rinkos ekonomika normaliai nefunkcionuotų ir netobulėtų. Didėjant SVV svarbai ir įtakai pasaulio rinkoje, pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje šalių atliekamas intensyvus tokio verslo stebėjimas ir įvairūs įtakos šalies ekonominiams procesams tyrimai.

SVV vaidmuo pasaulio vystymuisi yra reikšmingas keliais aspektais:

Taip pat SVV atlieka didelį vaidmenį didinant užimtumą, skatinant darbo lankstumą, kai didelės įmonės mažina darbuotojų skaičių. Lietuvoje smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse dirba didžioji dalis darbingų žmonių.

Ekonominis vaidmuo. SVV vaidmuo pasireiškia kiekybiniu ekonominiu augimu ir įtaka makroekonominiams rodikliams. Vienas svarbiausių rodiklių – BVP, kuris yra visų prekių ir paslaugų, sukurtų šalyje per ataskaitinį laikotarpį, pridėtinė vertė, apskaičiuota rinkos kainomis. Lietuvoje smulkios ir vidutinės įmonės sukuria daugiau kaip pusė BVP, dėl ko šių įmonių plėtros skatinimas yra vienas pagrindinių ekonomikos plėtros uždavinių.

Kitas svarbus rodiklis – įmonių eksporto apimtis, kuri didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Mažos ir vidutinės įmonės susiduria su daug trukdžių realizuodamos savo produkciją užsienyje, kadangi verslininkai neturi galimybių veiksmingai naudotis informacine sistema , finansinėmis, draudimo, transporto, tarptautinių verslo organizacijų paslaugomis, nes yra finansiškai ir struktūriškai silpnesni už didžiąsias šalies įmones.

Politinis vaidmuo. SVV yra valstybės ekonominis pagrindas ir pagrindinis darbo šaltinis, todėl siektina, ad verslumo skatinimas taptų svarbiausiu valstybės prioritetu. Tam reikalui būtina verslo savivalda su sąlygomis verslininkams dalyvauti rengiant teisės aktus, siekti, kad verslininkystės būtų mokoma švietimo įstaigose.

Tokia politika bus įgyvendinta tik tada, kai ją formuos ne tik valstybinės įstaigos, bet ir patys verslininkai bei jų organizacijos.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 78 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4847 žodžiai)
  • Kolegija
  • Audronė
  • Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui
    10 - 9 balsai (-ų)
Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui. (2016 m. Sausio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/valstybes-parama-smulkiam-ir-vidutiniam-verslui.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 11:15
×