Valstybės skolinimasis: tikslai, politika, problemos


Įvadas. Valstybės skolinimosi samprata. Valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolinimosi politika. Skolinimosi politikos reikšmė. Skolinimosi politikos vykdymo priemonės.


Daugelis ekonomistų laikosi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys, o nuosaikus kylančios ekonomikos šalių skolinimasis teigiamai veikia valstybių ekonomikos plėtrą. Tačiau visada yra rizika, kad valstybės skolos gali tapti nepakeliamos šalių biudžetams ir apsunkinti šalies ekonomikos plėtrą. Jeigu pasiskolinti pinigai efektyviai investuojami, ateityje valstybei nereikės didinti mokesčių, siekiant užtikrinti skolų grąžinimą. Vadinamoji „auksinė“ skolinimosi taisyklė numato, kad skolintis reikia tik tokioms išlaidoms apmokėti, kurios ateityje duos pajamų ir sudarys sąlygas grąžinti skolą.

Šio darbo tikslas – apibūdinti valstybės skolinimosi tikslus, politiką, problemas bei pateikti atitinkamas išvadas.

Siekiant šio tikslo, bus stengiamasi atlikti tokius uždavinius:

Pateikti valstybės skolinimosi sampratą bei struktūrą;

Nurodyti valstybės skolinimosi stategiją ir tikslus;

Apibūdinti valstybės skolinimosi politikos reikšmę, jos vykdymo priemones, skolinimosi poreikį bei limitus ir skolinimosi rizikų valdymą;

Aptarti valstybės skolinimosi problemas bei jų sprendimo būdus.

Darbas parašytas, remiantis 14 literatūros šaltiniais, darbe yra 10 paveikslai ir 1 priedas.

Svarbiausia, kad, siekiant sumažinti operacinę (veiklos) riziką, skolos valdymas būtų

nuo 1998 m. minėtas funkcijas atliko Finansų ministerijos Valstybės skolos valdymo departamentas,

Valstybės skolinimasis nėra vienalytis. Valstybės skolinimosi struktūra pavaizduota 2 paveiksle.

Trumpalaikė skola – tai skola, kurios grąžinimo terminas yra trumpesnis nei vieneri metai, o ilgalaikė skola – tokia, kurios grąžinimo terminas yra ilgesnis nei vieneri metai.

Taigi toliau darbe aptarsiu pagrindinius Lietuvos valstybės skolinimosi tikslus.

Lietuvos Respublikos skolos valstybės vardu valdymo pagrindinis tikslas numatytas 2006 m. Lietuvos konvergencijos programoje, Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi politikos krypčių apraše, 2006–2008 m. Finansų ministerijos strateginiame veiklos plane – užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą valstybės išlaidų ir valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų finansavimą iš skolintų lėšų kuo mažesnėmis sąnaudomis ir priimtina rizika vidutinės trukmės laikotarpiu, neviršijant nustatytų skolos ir skolinimosi limitų, ir laikytreikalavimų, keliamų Europos Sąjungos valstybėms narėms, siekiančioms įvesti eurą.

LR Valstybės kontrolės teigimu (2007), pagrindinis valstybės skolos valdymo tikslas iš esmės atitinka Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko apibrėžtų valstybės skolos valdymo pagrindinių gairių nuostatas bei pasaulinę praktiką. Valstybės skolos valdymo tikslo apibrėžimo pavyzdžiai yra parodyti 1 priede.

Kiti vidutinės trukmės valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų valdymo politikos tikslai yra šie:

Siekiant efektyviau valdyti valstybės skolą ir užtikrinti skolos rizikų valdymą, finansų ministro įsakymais patvirtintos taisyklės dėl finansinių priemonių taikymo ir dėl laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių valdymo. Skolos valdymo tikslui pasiekti numatyti uždaviniai ir priemonės yra išdėstyti Finansų ministerijos vykdomos programos „Skolos valstybės vardu valdymas“ apraše.

skolos santykis su BVP, mokesčių pajamomis;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi strategija 2007 metais išliko tokia kaip ir 2006 metais. Vidutinės trukmės laikotarpiu Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra numačiusi vykdyti skolinimosi politikos priemones, pavaizduotas 9 paveiksle.

Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi politikos krypčių apraše (2005) numatyta, kad vykdant Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi politiką, bus laikomasi šių limitų:

Vyriausybės grynojo skolinimosi limitas kiekvienais metais yra nustatomas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymais. Vyriausybės grynojo skolinimosi dydis pagal Finansų ministerijos patvirtintas taisykles yra per tam tikrą laikotarpį Vyriausybės prisiimtų turtinių įsipareigojimų valstybės vardu pagal paskolų sutartis ir VVP sumos ir per šį laikotarpį įvykdytų, ar iš dalies įvykdytų Vyriausybės turtinių įsipareigojimų sumos skirtumas.

Vyriausybės grynojo skolinimosi limitas skaičiuojamas remiantis Vyriausybės skolinimosi poreikio ir planuojamo skolinimosi skaičiavimo taisyklėmis. Vyriausybės skolinimosi poreikis – tai biudžetinių metų valstybės išlaidų ir grąžinamų paskolų suma, finansuojama iš pasiskolintų valstybės vardu lėšų. Skolinimosi poreikį sudaro lėšos, reikalingos biudžetiniais metais pasiskolinti tikslams, numatytiems Valstybės skolos įstatymo 4 straipsnyje.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 152 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (6760 žodžiai)
  • Universitetas
  • Erlandas
  • Valstybės skolinimasis: tikslai, politika, problemos
    10 - 9 balsai (-ų)
Valstybės skolinimasis: tikslai, politika, problemos. (2016 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/valstybes-skolinimasis-tikslai-politika-problemos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 06:38
×