Valstybės tarnybos kūrimas ir reforma Lietuvoje


Skaidres Valstybės tarnybos kūrimas ir reforma Lietuvoje Valstybės tarnautojo apibrėžimas Valstybės tarnautojas . Valstybės tarnautojo statusas Pasaulio banko kriterijai , 2001. Valstybės tarnautojų rūšys statusai Lietuvoje Karjeros valstybės tarnautojas . Statutinis valstybės tarnautojas . Politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas . Įstaigos vadovas . Pakaitinis valstybės tarnautojas. Administracinė tradicija Lietuvoje. Kai kurie valstybės tarnybos kultūros bruožai Lietuvoje. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo skyriai. Europos viešojo administravimo principai. Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcija 2010. Valstybės tarnybos vizija. Tobulinimo principai. Darbų , darbo vietų bei pareigybių analizė ir žmogiškųjų išteklių planavimas. Pagrindiniai darbo vietų analizės ir vertinimo principai. Bendrieji pareigybių klasifikavimo principai. Pagrindiniai darbų ir darbo vietų analizės ir vertinimo metodai. Neanalitiniai darbo vietų analizės ir vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų analizės metodai. Darbų darbo vietų laipsniavimas suskirstymas lygiais. Darbo darbo vietos , pareigybės faktorius. Galimos darbo aprašymo dalys. Bendrasis personalo poreikis. Dalinis personalo poreikis. Žmogiškųjų išteklių planavimo elementai. Pagrindinės personalo grupės planavimo procese. Klausimai , į kuriuos galima orientuotis nustatant personalo poreikį bei planuojant žmogiškuosius išteklius. Darbuotojų pavadavimo pakeitimo planas. Kas yra kompetencijos kompetentingumai ? Lietuvos valstybės tarnautojų pareigybių aprašymas yra reglamentuotas. Lietuvos valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo struktūra. LR valstybės tarnautojo pareigybės aprašymui reikalingos dalys.

Valstybės tarnautojo statusas (Pasaulio banko kriterijai, 2001 m.)

1. Valstybės tarnautojai yra paskiriami įgaliotos institucijos sprendimu pagal valstybės tarnybos teisę.

2. Paskyrus valstybės tarnautoją į pareigas įsigalioja daugelis jo atleidimo iš pareigų apribojimų. Taip yra todėl, kad valstybės tarnautojai nėra tik paprasti valstybei dirbantys darbuotojai, jie vaidina ir konstitucinės svarbos vaidmenį.

3. Valstybės tarnautojų veikla yra žymiai labiau suvaržyta, palyginus su kitomis darbuotojų grupėmis. Pirmiausia dėl strateginės ir konstitucinės reikšmės jų vaidmens.

4. Valstybės tarnautojai yra centrinės civilinės ar subnacionalinės valdžios tarnautojai. Teisėjai ir kt. panašūs nelaikomi (su retomis išimtimis) valstybės tarnautojais.

2. Skirtingas vadovų ir specialistų atrankos, veiklos vertinimo, karjeros, atsakomybės

Pareigos ir atsakomybė, kurią užkrauna pareigybė, sudaro reikšmingą pareigybės charakteristiką, skiriančią tą pareigybę nuo kitų pareigybių;

Iš nustatytų pareigų turi išplaukti reikalavimai: išsilavinimo, patirties, žinių, gebėjimų;

Individualios pareigybę užimančio darbuotojo savybės neturi turėti įtakos pareigybių klasifikavimui;

Asmenys, užimantys tam tikro lygio pareigybę yra laikomi kvalifikuotais užimti visas kitas to lygio pareigybes

Analitiniai metodai skaido darbą (darbo vietą) į komponentus (darbo vietos faktorius, t. y. būdingus tai darbo vietai požymius/reikalavimus)

C – Rutininio pobūdžio užduotys, kurioms atlikti reikia tam tikros patirties (įgudimo), pvz., teksto rinkimas kompiuteriu.

D – Užduotys, reikalaujančios didelio patyrimo, tačiau labai riboto iniciatyvumo.

E – Užduotys, kurioms atlikti reikia bazinių profesinių žinių arba tam tikro iniciatyvumo.

  • Politologija Konspektas
  • Microsoft Word 210 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (1353 žodžiai)
  • Laura
  • Valstybės tarnybos kūrimas ir reforma Lietuvoje
    10 - 6 balsai (-ų)
Valstybės tarnybos kūrimas ir reforma Lietuvoje. (2015 m. Lapkričio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/valstybes-tarnybos-kurimas-ir-reforma-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 23:26
×