Valstybes valdymo formos referatas


Viešojo administravimo referatas.

Valstybės valdymo formos. Valstybės valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Literatūros sąrašas. Valstybės valdymo formos samprata. Absoliutinėje monarchijoje. Konstitucinė monarchija. Reprezentacinė atstovaujamoji respublika. Tiesioginės demokratijos respublika. Pusiau prezidentinė republika. Pusiau prezidentinis valdymas. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė.


Politinis režimas, apibūdinantis valstybės valdžios įgyvendinimo būdus ir priemones.

Žodis „respublika“ lotynų kalboje reiškia „viešą reikalą“. Pirmasis šią sąvoką pavartojo Ciceronas, apibrėžęs valstybę kaip tautos reikalą, jos turtą. Anot jo, valstybė išreiškia jos laisvųjų piliečių interesų suderinamumą su teisiniu jos narių bendravimu, lyg bendrą teisinę tvarką. Taigi, respublika – tai tokia valstybės valdymo forma, kurioje visi aukščiausieji valstybės valdymo organai renkami piliečių arba sudaromi atstovaujamųjų organų (parlamentų). Respublikai būdingos šios funkcijos:

Federacinėje valstybėje galioja dviejų lygių teisė: federacijos (taikoma visiems piliečiams) ir federacijos subjektų (taikoma tik tam tikroje teritorijoje). Konstitucija fiksuoja įgaliojimų padalijimą tarp federacijos ir jos narių. Federacinė valstybė negali kištis į federacijos subjektų kompetenciją. Be būdingos abiejų lygių teisei kompetencijos, gali atsirasti šalia bendroji (konkurencinė) kompetencija. Tai sritys, kuriose sprendimus gali priimti ir federacijos subjektas, ir pati federacija. Taipogi galioja federacinės teisės pirmumo taisyklė prieš subjektų teisę, padedanti išspręsti iškilusius konfliktus.

Valstybes valdymo formos referatas. (2016 m. Balandžio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/valstybes-valdymo-formos-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:27