Valstybinė darbo inspekcija - tesinis reglamentavimas


Teisės kursinis darbas.

Įvadas. Valstybinė darbo inspekcija. Istorija. Valstybinės darbo inspekcijos struktūra. Valstybinės darbo inspekcijos funkcijos ir veiklos tikslai. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius. Inspektavimo vykdymo tvarka. Valstybinės darbo inspekcijos veiklos vertinimo kriterijų reikšmių diagramos ir statistika. Nelegalus darbas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Darbo objektas: valstybinė darbo inspekcija.

Darbo tikslas: išnagrinėti valstybinės darbo inspekcijos teisinį reglamentavimą.

Darbo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti kokie yra pagrindiniai Valstybinės darbo inspekcijos veiklos tikslai.

Taip pat siekdama vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją atlieka šias funkcijas:

Teismų praktikoje yra buvę atveju, kai dėl nelegalaus darbo buvo nubaustas asmuo įstatymo nustatyta tvarka. Byloje buvo nustatyta, kad L. M. sudarė susitarimą su daugiabučio namo savininkų bendrija dėl laiptiniu remonto darbu. L. M. priėmė į darbą R. M. ir D. J. L. M. šiems asmenims parodė darbo vietą, jie susitarė dėl darbu apimties, darbo užmokesčio, R. M. ir D. J. realiai dirbo vadovaujami L. M. Pažeidėjas su šiais asmenimis nesudarė jokios rašytinės darbo sutarties, nors realiai susitarė dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų (DK 93 straipsnis). Teismas padarė išvadą, kad esant šioms aplinkybėms R. M. ir D. J. dirbo nelegaliai, o L. M., būdamas anksčiau baustas už analogišką pažeidimą, padarė pažeidimą, numatyta ATPK 413 straipsnio 2 dalyje.

Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai skirstomi į vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių, vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojus, struktūrinių padalinių vedėjus – vyriausiuosius darbo inspektorius, struktūrinių padalinių vedėjų pavaduotojus – vyriausiuosius darbo inspektorius, vyriausiuosius darbo inspektorius, vyresniuosius darbo inspektorius, darbo inspektorius.

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius atlieka šias funkcijas:

skiria darbo ginčų komisijų pirmininkus, vykdo socialinės apsaugos ir darbo ministro pavedimus.

Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, tirdamas nelaimingus atsitikimus darbe, jeigu būtina, turi teisę nemokamai naudotis darbdavio ryšio ir transporto priemonėmis. Vykdydamas darbdavių inspektavimą, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius prireikus suderinęs atlieka bendrus patikrinimus su statinių, energetikos įrenginių, potencialiai pavojingų įrenginių, priešgaisrinę, civilinę, eismo, sveikatos ir aplinkos saugą kontroliuojančiomis, priežiūrą vykdančiomis įstaigomis bei kitomis kompetentingomis institucijomis.

1.7. VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ DIAGRAMOS IR STATISTIKA

UAB „Ritista“ (Vilniaus r.), UAB „Autokausta“ (Kaunas)

Klaipėdos universitete, UAB „GKF“ (Kauno r.)

Iš pateiktos Valstybinės Darbo inspekcijos diagramos matome, kad per 4 pastaruosius šių metų mėnesius nelaimingų atsitikimų darbe skaičius augo.

Valstybinė darbo nelegalaus darbo prevencijos bei kontrolės klausimais per 2013 metus atliko 4497 nelegalaus darbo inspektavimus, kurių metu patikrinti 4258 ūkio subjektai (iš jų patikrinta įmonių -2267, ūkininkų ūkių 208 bei 1783 fiziniai asmenys) ir nustatyti 1428 neteisėtai dirbę asmenys, dėl kurių darbdaviams buvo surašyti 982 administracinių teisės pažeidimų protokolų dėl 1174 asmenų, iš jų pagal ATPK 413 straipsnį (Nelegalaus darbas) dėl 501 asmens bei dėl 673 asmenų pagal ATPK 172 str. (Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas).

Analizuojant nelegaliai dirbusių asmenų išaiškinimą pagal ekonominės veiklos sektorius matyti, kad daugiausia 2013 m. nelegalaus darbo inspektavimų atlikta statybos veiklos sektoriuje -1386, ir tai sudaro 30,82 procentus nuo visų atliktų nelegalaus darbo inspektavimų. Taip pat buvo nustatyta ir daugiausiai neteisėtai dirbusių asmenų -713 asmenų, ir tai sudaro 49,93 proc. nuo visų nustatytų neteisėtai dirbusių asmenų skaičiaus.

4. Pagrindinės nelegalaus darbo priežastys - didelė mokesčių našta, galimybė padidinti pajamas, išvengiant pajamų mokesčių ir socialinių įmokų, vengimas registruoti individualią veiklą.

8. Lietuvos Respublikos Techninis Reglamentas Mašinų sauga // Valstybės žinios, 2000, Nr. 23-601

 • Teisė Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Tomas
 • 21 puslapis (4893 žodžiai)
 • Universitetas
 • Teisės kursiniai darbai
 • Microsoft Word 711 KB
 • Valstybinė darbo inspekcija - tesinis reglamentavimas
  10 - 8 balsai (-ų)
Valstybinė darbo inspekcija - tesinis reglamentavimas. (2016 m. Balandžio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/valstybine-darbo-inspekcija-tesinis-reglamentavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 09:20