Valstybinio socialinio draudimo VSD biudžeto sudarymas ir vykdymas


Vsd biudžetas. Lr valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas. Socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas. Vsd biudzeto analize. Biudžeto socialinė analizė. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudzeto vykdymo analize. Valstybinis darbas. Socialinio draudimo literatura. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2011. Vsdf biudžeto analizė skaidrės.

Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo literatūros apžvalga. VSD Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir analizė. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto vykdymas ir analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.


Tyrimo objektas: valstybinio socialinio draudimo biudžetas.

Šio darbo tikslas: išanalizuoti trijų metų VSD biudžeto sudarymą ir vykdymą, tai įvertinti ir pateikti išvadas.

Darbo uždaviniai:

1.Surinkti literatūrą nagrinėjama tema, ją susisteminti, išanalizuoti ir padaryti išvadas;

2.Išnagrinėti 2009 – 2011 metų VSD biudžeto sudarymą.

3.Išanalizuoti 2009 – 2011 metų VSD biudžeto vykdymą.

Išanalizavus literatūrą darbo autorė padarė išvadą, jog Valstybinis socialinis draudimas sudaro didžiausią socialinės apsaugos sistemos dalį. Jis apima kone visus Lietuvos gyventojus, o daugiau nei ketvirtadalis gauna jo mokamas išmokas. Socialinio draudimo sistemos pagrindinis tikslas yra garantuoti pajamas apdraustiesiems netekus darbingumo dėl ligos, motinytės, senatvės, invalidumo (netekto darbingumo) ar kitais Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais atvejais. Todėl labai svarbu, kad šiai sričiai būtų skiriamas ypatingas dėmesys. Socialinio draudimo sistemos stabilumas priklauso nuo Valstybinio socialinio draudimo fondo subalansuotumo – pajamų ir išlaidų santykio.

Fondo biudžeto pajamos – Fondo gaunama arba gautina ekonominė nauda teikiant teisės aktais pavestas valstybinio socialinio draudimo ir kitas viešąsias paslaugas bei parduodant prekes ir paslaugas per ataskaitinį laikotarpį, kai turto vertė padidėja arba įsipareigojimai sumažėja, dėl ko padidėja Fondo grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo didinimą. Valstybė privalo sukurti kuo daugiau aktyvių socialinių priemonių, kaip padidinti užimtumą, tuo atitinkamai didinant įplaukas į socialinio draudimo fondą: lankstūs darbo santykiai, dalinis darbas ar darbas ne visą dieną. Tolesnės Lietuvos socialinio draudimo sistemos reformos gairės, galinčios padidinti socialinio draudimo įmokų surinkimo efektyvumą – peržiūrėti visas socialinės apsaugos sistemos išmokas bei subalansuoti išmokų gavėjų ir įmokų mokėtojų santykį. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba, veikianti trišaliu principu, privalo detaliau išnagrinėti galimas papildomai gauti pajamas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei kasmet teikti išvadą dėl kovos su nelegaliai apskaityta ekonomika.

Fondo biudžeto išlaidos – Fondo ekonominės naudos sumažėjimas teikiant teisės aktais pavestas valstybinio socialinio draudimo ir kitas viešąsias paslaugas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo arba nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, dėl ko sumažėja Fondo grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą.

  • Ekonomika Kursiniai darbai
  • 2012 m.
  • Simona
  • 34 puslapiai (7622 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ekonomikos kursiniai darbai
  • Microsoft Word 89 KB
  • Valstybinio socialinio draudimo VSD biudžeto sudarymas ir vykdymas
    10 - 1 balsai (-ų)
Valstybinio socialinio draudimo VSD biudžeto sudarymas ir vykdymas. (2012 m. Rugpjūčio 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/valstybinio-socialinio-draudimo-vsd-biudzeto-sudarymas-ir-vykdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:25