Valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas


Legislatyvinė diskrecija. Viešojo administravimo institucijų diskrecija. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo procesas. Legislatyvine administracine diskrecija. Teismo kontrolinės funkcijos. Valstybinio valdymo srities teisės aktų kontrolės įgyvendinimo procesas. Valstybinio valdymo proceso igyvendinimo procesai. Legislatyvine diskrecija tai. Legislatyvinės veiklos principai. Diskrecinė teisė.

Bendras valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Mokestinis ombudsmenas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos samprata. Teismo (teisėjo) vaidmuo, užtikrinant valstybinio valdymo srities teisės aktų ir veiksmų teisėtumą. Pagrindinės sąvokos. Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Teismo kontrolinės funkcijos valstybiniame valdyme. Lietuvos respublikos mokesčių administravimo įstatyminė bazė. Teisinis asmenų prašymų (pareiškimų) nagrinėjimo viešojo administravimo institucijose reguliavimas.

Valdymas – tai sistemoje pasireiškiantis tikslingai kryptingas poveikis, kuris įgyvendinamas valdymo subjekto komandomis objektui, siekiant išlaikyti sistemą tam tikroje organizacijos būsenoje bei pasiekti jos tikslus bei išspręsti uždavinius. Valstybinis valdymas – savarankiška organ izacinė – teisinė valstybės veiklos sritis, kurios paskirtis organizuoti valstybės vykdomąją valdžią, institucijų sisišvestiniai sprendimai – sprendimai, apibrėžiantys tikslus, analitiškai nustatomus iš konkrečių valstybinio valdymo institucijų ir valdomųjų objektų tarpusavio sąveikos aplinkybių.

Institucijos arba pareigūno diskrecija – tai teisė spręsti kokį nors klauadministracinė diskrecija – diskrecija, kuri pasireiškia administracijos naudojimųsi veiksmų laisve, vykdant savo, kaip vykdomosios valdžios funkcijas.

Administracinė legislatyvinė diskrecija – diskrecija, kuri pasireiškia administracijai vykdant kvazi-legislatyvines funkcijas, ir tų funkcijų vykdymui jai suteikiama legislatyvinė diskrecija.

Diskrecinė valdžia arba diskrecinė galia - tai valstybės institucijoms ir jų tarnautojams suteikta teisė tam tikrose situacijose savo nuožiūra veikti ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų.

Diskrecinė valdžia - viešojo administravimo institucijos galimybė rinktis tarp alterteisės aktas- tai įgaliotos valstybės valdžios institucijos arba referendumu priimamas teisės aktas, kuriame nustatomos, keičiamos arba naikinamos teisės normos. ( įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas, ? žin. , 1995, nr. 41-991).

Veiklos legitimacija {legalizavimas} - teisinio veiksnumo legalumo oficialus pripažinimas ir būdas patvirtinti jų veiksmų teisėtumą, sąlygojantis apskaitą ir pilną, patikimą informaciją apie ekonominės ir kitos veiklos dalyvius, jų dinamiką.

Licencijavimas- ypatinga oficialaus patvirtinimo (pripažinimo) procedūra, susijusi su ūkinio subjekto teise vykdyti tam tikros rūšies veiklą laikantis taisyklių, norminių reikalavimų ir standartstandartizacija - tai veikla nustatanti normas, veiklas ir charakteristikas (toliau - reikalavimus), siekiant garantuoti: gaminių, darbų ir paslaugų saugumą aplinkai, gyvybei, sveikatai ir turtui; techninį ir informacinį atitikimą, gaminių sukeičiamumą; gaminių, darbų ir paslaugų kokybę; matų, ekonominių išteklių vieningumą; ūkio objektų saugumą.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 16 KB
  • 2011 m.
  • 9 puslapiai (2091 žodžiai)
  • Valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas
    8 - 3 balsai (-ų)
Valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/valstybinio-valdymo-igyvendinimo-procesas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 21:02
×