Valsybės finansų konspektai


Valsybės finansų konspektai. Tema įvadas į valstybės finansų kursą. Valstybės finansų apibūdinimas Finansai. Finansai vykdo šias funkcijas. Paskirstomoji funkcija. Kontrolės funkcija. Finansų sistemą sudaro dvi grandys. Finansų sudėtis , finansų kredito sistemos pagrindinės grandys. Valstybes finansai. Įmonių finansų. Valstybes fondams priklauso. Valstybės biudžeto pagrindu. Valstybės socialinio draudimo fondas. Turto ir asmens draudimą. Draudimas gali būti. Finansų ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Svarbiausieji Finansų ministerijos uždaviniai. Finansų ministerija , vykdydama jai pavestus uždavinius , atlieka tokias funkcijas. Tema valstybės finansų reguliavimas. Finansų politika. Valstybės fiskalinė politika ir jos realizavimo priemonės. Fiskalinė politika. Diskretinė tikslinė. Nediskretinė netikslinė. Tikslinė diskretinė fiskalinė politika. Vyriausybės išlaidų prekėms ir paslaugoms keitimas. Tai vyriausybės transferiniai mokėjimai. Mokesčių normos keitimas. Nediskretinė netikslinė fiskalinė politika. Automatiniai stabilizatoriai. Vyriausybės pirkimai. Transferiniai išmokėjimai. Pinigų funkcijos ir jų rūšys. Atliekamos funkcijos. Pinigų rūšys. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūla siaurąja prasme. Pinigų pasiūla plačiąja prasme. Šiuolaikinė bankų sistema. Valstybinis banko funkcijos. Komerciniai bankai atlieka dvi funkcijas. Dalinio rezervo principu. Privalomieji rezervai. Pinigų politika ir jos priemonės. Ekspansine monetarine politika. Varžančios restrikcinės monetarinės politikos. Realizavimo langu. Tema fiskalinės decentralizacijos teoriniai ir metodologiniai aspektai. Vietinių viešųjų finansų teorija. Įplaukų sulyginimas tarp įvairių valdžios lygių. Pajėgumai poreikiai. Fiskalinis pajėgumas. ·         Transferai , paremti poreikiais. Dalijimas vienam gyventojui. Fiskalinė decentralizacija prieštaringas procesas. Horizontalios pusiausvyros.


Finansų sudėtis, finansų kredito sistemos pagrindinės grandys:

Valstybės (savivaldybių ) įmonių ir organizacijų finansai;

Įmonių, ūkinių bendrovių, bendrovių, korporacijų finansai;

Finansų ministerijos uždaviniai ir funkcijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendinti mokesčių įstatymus;

Finansų ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka tokias funkcijas:

Įgyvendina fiskalinę politiką, užtikrina, kad ji būtų suderinta su monetarine politika;

Kartu su Ūkio ministerija rengia valstybės investicijų politika, valstybės investicijų metinės bei trimetės programas;

Rengia pasiūlymus dėl pajamų paskyrimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir savivaldybių biudžetams;

nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių dydžius ir išleidimo į apyvartą sąlygas;

skolinasi ir kredituoja valstybinės problemas.

saugo visų paskolų sutarčių ir visų valstybės garantijų originalius dokumentus;

14. Analizuoja ir valdo valstybės vardu paimtas užsienio paskolas ir vidaus skolą.

18. Kaupia ir sistemina finansinę, ekonominę, komercinę bei kitokią informaciją, kurios reikia įgyvendinat valstybės finansinę politiką.

20. Rengia pasiūlymus dėl nustatymo kvalifikacinių reikalavimų, reguliuojančių vertybinių popierių ir dokumentų blankų spaudimą.

23. Rengia metodinius nurodymus klausimais, susijusiais su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais.

28. Teikia Ūkio ministerijai pasiūlymus dėl valstybės politikos muitų ir netarifinio reguliavimo srityse.

Valstybės fiskalinė politika ir jos realizavimo priemonės.

Fiskalinė politika – tai valstybės finansų naudojimas, siekiant sušvelninti arba panaikinti BNP svyravimus, reguliuojant bendrąją (visuminę) paklausą. Tai valstybės priemonių visuma, kurių pagalba ji siekia sumažinti ciklinius svyravimus ir pusiausvyros BNP priartinti prie potencialaus BNP. Fiskalinės politikos įgyvendinimas susijęs su valstybės biudžeto formavimu ir naudojimu. Remiantis dabar vyraujančiomis (keinsistinėmis) pažiūromis, nedarbas kyla, kai visuminės paklausos apimtis yra nepakankama. Kita vertus, infliacija ima grasinti ūkiui, jeigu susiklosto visuminė paklausa, savo apimtimi viršijanti ekonomikos potencialų (visiško užimtumo) pajėgumą. Kadangi vyriausybė mokesčiais bei vyriausybės išlaidomis gali tiesiogiai paveikti visuminę paklausą, fiskalinė politika labai svarbi. Fiskalinė politika iš esmės yra biudžeto politika. Pagal fiskalinės politikos instrumentų (mokesčių ir valstybės išlaidų) kitimo pobūdį išskiriama diskretinė (tikslinė) fiskalinė politika ir nediskretinė (netikslinė) fiskalinė politika (automatiniai stabilizatoriai).

Nediskretinė (netikslinė) fiskalinė politika. Automatiniai stabilizatoriai.

Pinigų funkcijos ir jų rūšys.

- mainų priemonė, įgalinanti pirkti prekes ir paslaugas;

- pusiau pinigai - įvairūs vertybiniai popieriai (iždo vekseliai, vyriausybės obligacijos);

Kredito kortelės. Jų dėka atsiskaitoma už prekes ir paslaugas be pinigų ir be čekių. Jos savininkas tik pasirašo sąskaitą, kuri po to persiunčiama į jo banką. Sąskaitos paprastai apmokamos kartą per mėnesį. Ši kortelę nėra pinigai jokia prasme, bet tik pavaduoja pinigus sandėrio momentu; mėnesio pabaigoje vis tiek atsiskaitoma realiais pinigais.

Pagrindinis piniginis vienetas Lietuvoje - litas. Sudarant prekybinius sandorius su užsienio partneriais, litus reikia iškeisti į eurus, dolerius ar kitą atitinkamos šalies, su kuria sudaromi sandoriai, valiutą. Todėl norint prekiauti su užsienio šalimis reikia turėti tos šalies nacionalinę valiutą arba pasaulinę valiutą - dolerius.

Litas - nekonvertuojama valiuta. Todėl į užsienio valiutą jie keičiami tik Lietuvos pinigų rinkoje. Užsienio valiutą Lietuva gauna iš prekių ir paslaugų eksporto, užsienio kapitalo investicijų, turizmo irt.t.

Pinigų pasiūla siaurąja prasme - tai grynųjų pinigų (banknotų, iždo bilietų, monetų) ir pinigų čekiniuose depozituose (einamosiose sąskaitose) suma. Čia įeina visa tai, kas tiesiogiai naudojama kaip mainų priemonė.

Pinigų pasiūla plačiąja prasme - tai grynųjų, pinigų, pinigų čekiniuose depozituose bei pinigų taupomosiose sąskaitose (trumpalaikiuose terminuotuose, ilgalaikiuose terminuotuose, taupomuosiuose ir kt. indėliuose) suma.

Kiekvienos šalies šiuolaikinę bankų sistemą sudaro:

  • Finansai Konspektas
  • Microsoft Word 102 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 53 puslapiai (24781 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aukse
  • Valsybės finansų konspektai
    10 - 2 balsai (-ų)
Valsybės finansų konspektai. (2016 m. Vasario 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/valsybes-finansu-konspektai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:19
×