Vandens valymas vandenvala kursinis


Įvadas. Nuotekų debitų nustatymas. Gyventojų nuotekos. Pramonės objektų nuotekos. Koncervų cechas. Sviesto cechas. Nuotekų kiekių, užterštumų ir ekvivalentinio gyventojų skaičiaus nustatymas. Būtino išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas. Mechaninio valymo įrenginių skaičiavimas. Grotos. Smėliagaudė. Pirminiai nusodintuvai. Biologinio valymo įrenginių skaičiavimas. Aerotankas. Aeracinė sistema. Antriniai nusodintuvai. Nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius. Dumblo apdorojimo irenginių skaičiavimas. Dumblo tirštintuvai. Metantankai. Gazholderiai. Centrifugos. Dumblo aikštelių skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Šio darbo tikslas apskaičiuoti ir suprojektuoti nuotekų valymo įrenginius

Uždaviniai:

Nustatyti nuotekų debitus;

Nustatyti nuotekų užterštumą ir ekvivalentinį gyventojų skaičių;

Apskaičiuoti būtinąjį išvalymo laipsnį;

Parinkti nuotekų valymo įrenginių technologinę schemą;

Apskaičiuoti mechaninio valymo įrenginius;

Apskaičiuoti biologinio valymo įrenginius;

Apskaičiuoti dumblo apdorojimo įrenginius;

Nubraižyti nuotekų valymo įrenginių generalinį planą.

Nuotekos patenka iš individualios ir mišrios statybos zonų, o taip pat iš pramoninės zonos. Šių nuotekų kiekiai surašyti lentelėje.

Nuotekų mišinio užterštumas skendinčiomis medžiagomis yra mg/L, pagal BDS5 yra 232.18mgO2/L. Užterštumas bendru azotu 40 mgN/L, bendru fosforu 11mgP/L. Gyventojų ekvivalentas.

Būtinas nuotekų išvalymas pagal skendinčias medžiagas 75.5%, pagal BDS - %, pagal bendrąjį azotą – 63%, pagal bendrajį fosforą – 82%.

Nuotekų valyklos įrenginių sudėtis ir naudojami valymo metodai priklauso nuo nuotekų kiekio, jų užterštumo bei normų reikalavimų išvalytoms nuotekoms. Nuotekas valome mechaniškai ir biologiškai. Mechaniniam valymui naudojame grotas, smėliagaides, pirminius nusodintuvus. Biologiniam valymui naudojame aerotankus, antrinius nusodintuvus. Susidariusioms nuosėdoms ir dumblui tvarkyti naudojame tirštintuvus, centrifūgas, metantankus, dumblo aikšteles.

Mechaniniam stambiųjų nešmenų sulaikymui montuojame grotas. Mineralinės kilmės netirpiems teršalams sulaikyti naudojame smėliagaudę. Netirpioms skendinčioms medžiagoms iš nuotekų pašalinti naudojame pirminius horizontalios tėkmės radialiosios nusodintuvus.

Nuotekų biologinis valymas vykdomas aerotankuose. Kad užtikrintume reikalingą deguonies kiekį nuotekas aerotanke aeruojame, naudojant pneumatinę aeraciją. Išvalytos nuotekos iš aerotankų nuovedamos į horizontalios tėkmės radialiuosius nusodintuvus.

Valymo metu susidaręs dumblas tiekiamas į tirštintuvus, tada į centrifūgas, kur jis džiovinamas. Iš jų į metantankus – pūdymui ir į dumblo saugojimo aikšteles. Metantankuose susidariusios dujos nuvedamos į gazholderį, kur jos bus saugomos.

  • Geodezija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 351 KB
  • 2015 m.
  • 51 puslapis (6558 žodžiai)
  • Kolegija
  • Edvinas
  • Vandens valymas vandenvala kursinis
    10 - 10 balsai (-ų)
Vandens valymas vandenvala kursinis. (2015 m. Vasario 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/vandens-valymas-vandenvala-kursinis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 20:20
×