Variklio deginių analizė


Mechanikos skaidrės. Variklio deginių analizė. Deginių vertinimo aspektai. Idealus degimo procesas. Darbinis degimo procesas. Nuodingi deginių komponentai. Teršalų kiekio priklausomybė nuo kuro rūšies. Deginių nuodingumo reglamentavimas. Aplinkos apsaugos ministro įsakymas. Oto variklio deginių sudėtis (=1). Nuodingi komponentai. Katalizatoriaus įtaka. Leistinos teršalų normos otto varikliams. Leistinos teršalų normos otto varikliams (autodata). Teršalai deginiuose tikrinami. Otto variklių deginių sudėties matavimas. Dviejų dujų analizatorius. Keturių dujų analizatorius. Penkių dujų analizatorius. Deginių analizatoriaus schema. Matavimo technologija. Ch padidėjimo deginiuose priežastys (nesudegęs benzinas). Co padidėjimo deginiuose priežastys (neteisingas mišinio paruošimas). Lambda koeficiento įtaka variklio parametrams. Deginių sudėties priklausomybė nuo . Liesas mišinys (>1). Riebus mišinys (<1). Tvarkingų variklių deginių sudėtis. Deginių sudėties pavyzdžiai. Vertinimas pagal hc koncentraciją. Tipinės hc koncentracijos reikšmės. Hc koncentracijos padidėjimo priežastys. Uždegimo sistemos įtaka hc koncentracijai. Mišinio ruošimo įtaka hc koncentracijai. Mechaninės variklio dalies įtaka hc koncentracijai. Vertinimas pagal co2 koncentraciją. Vertinimas pagal o2 koncentraciją. Dyzelinio variklio deginių sudėtis. Dalelių sudėtis. Dalelių susidarymo veiksniai. Leistinos teršalų normos dyzeliniams varikliams. Leistinos teršalų normos (autodata). Leistinos teršalų normos (ant variklio). Matavimo režimai. Dyzelių deginių sudėties matavimas. Dūmingumo matavimo principas. N ir k priklausomybė. Parametrų priklausomybės grafikas. Hartridgo dūmamačio schema. Hartridgo dūmamatis. Nešiojamas dūmamatis. Kompleksinis deginių įvertinimo stendas. Matavimo technologija. Laisvo greitėjimo režimo grafinis vaizdas (gali nubraižyti dauguma dūmamčių). Tuščios eigos dūmingumas (1-mas taškas). Delta testo esmė. Delta testas (nesandarus purkštuvas). Maksimalios apkrovos dūmingumas (2-ras taškas). Per didelio kuro kiekio tiekimo priežastys. Per mažo oro kiekio tiekimo priežastys. Dr vožtuvo tikrinimas. Per mažo dūmingumo 2-me taške priežastys. Maksimalios t. e. sūkių režimo dūmingumas (3-čias taškas). Įpurškimo momento reguliatoriaus tikrinimas. Per didelio dūmingumo visuose taškuose priežastys. Netinkamų degalų įtaka dūmingumui.


Vidaus degimo varikliai teršia aplinką išmetamais deginiais (95-99%), taip pat karterio dujomis ir degalų garais. Pagrindiniai benzininių variklių deginių teršalai yra anglies viendeginis (CO), angliavandeniliai (CnHm), azoto oksidai (NOx) ir švino junginiai. Pagrindiniai dyzelinių variklių deginių teršalai yra NOx ir suodžiai (laisva anglis).

Deginių nuodingumas reglamentuojamas visame pasaulyje – pirmiausia pradėta JAV – Kalifornijos valstijoje, EURO I, EURO II ir t.t. LR aplinkos apsaugos ministro 2000-03-08 įsakymu Nr.89 patvirtinti normatyvai LAND 14-2000 (Otto variklių deginių nuodingumas) ir LAND 15-2000 (dyzelinių variklių deginių nuodingumas).

Arba kaip nurodyta mašinos techninės eksploatacijos instrukcijoje.

Valstybinių techninių apžiūrų metu; Atliekant kontrolinius mašinų išmetamų dujų patikrinimus; Atliekant mašinų priežiūrą, kai reguliuojami arba remontuojami sistemos arba mazgai, turintys įtakos išmetamų dujų kokybei; Vertinant variklių techninę būklę.

Sudėtis matuojama dujų analizatoriais (mobiliais ir stacionariniais). Gali būti dviejų (CH ir CO), keturių (CH, CO, CO2 ir O2) ir penkių (CH, CO, CO2, O2 ir NOX) komponentų analizatoriai. Prie keturių komponentų dujų analizatoriaus, daviklį NOX koncentracijai nustatyti dažniausiai galima užsisakyti papildomai. CO, CO2 ir CH koncentracija šiuolaikiniuose analizatoriuose matuojama infraraudonųjų spindulių absorbcijos metodu, o NOX ir O2 - elektrocheminiais davikliais. Šiuolaikiniais dujų analizatoriais taip pat išmatuojama koeficiento  reikšmė, variklio alkūninio veleno sukimosi dažnis ir alyvos temperatūra.

  • Mechanika Skaidrės
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Martynas
  • 67 puslapiai (2086 žodžiai)
  • Mechanikos skaidrės
  • MS PowerPoint 5574 KB
  • Variklio deginių analizė
    10 - 6 balsai (-ų)
Variklio deginių analizė. (2015 m. Birželio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/variklio-deginiu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 22:28