Vartotojų elgsena referatas


Įvadas. Mineralinio vandens „Vytautas“ vartojimo situacijos apžvalga. Empirinis mineralinio vandens „Vytautas“ vartotojų elgsenos tyrimas. Išplėstinis mineralinio vandens „Vytautas“ vartotojų elgsenos modelis. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra ir kiti šaltiniai.

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti kokį ir kaip dažnai mineralinį vandenį perka ir vartoja žmonės bei svarbiausius kriterijus įtakojančius šio produkto perkamumą. Nustatyti vartotojų požiūrį į mineralinį vandenį „Vytautas“. Išsisaiškinti ar jų požiūris piklauso nuo amžiaus, išsilavinimo, lyties ir gaunamų pajamų. Išsiaiškinti mineralinio vandens „Vytautas“ vartotojų elgsenai būdingus bruožus ir identifikuoti vartotojų elgseną lemiančius veiksnius. Remiantis teorinių ir empirinių tyrimų medžiaga, sudaryti išplėstinį mineralinio vandens „Vytautas“ vartotojų elgsenos modelį.

1. Atlikti mineralinio vandens „Vytautas“ vartotojų elgsenos empirinį tyrimą.

5.  Atskleisti mineralinio vandens „Vytautas“ vartotojo elgsenai įtaką darančius vidinius ir išorinius veiksnius.

6. Sudaryti išplėstinį mineralinio vandens „Vytautas“ vartotojų elgsenos modelį.

Tyrimo objektas. Mineralinio vandens „Vytautas“ esami ir potencialūs vartotojai.

Tyrimo metodai. Literatūros lyginamoji analizė, duomenų grupavimas ir sisteminimas. Informacija apie vartotojo elgsenos teoriją, apie vartotojų elgseną įtakojančius veiksnius bei apie makroekonominius vartotojų elgsenos veiksnius. Analizės rezultatų įvertinimas. Literatūros (apklausos) analizė, palyginimas ir vertinimas.

Hipotezė. Vartotojai renkasi mineralinį vandenį „Vytautas“ dėl jo išskirtinio skonio. Mineralinio vandens „Vytautas“ vartotojų elgsena turi būti vertinama kaip lemiamas verslo įmonės „Birštono vandenys ir Ko“ modernizavimo veiksnys, darąs įtaką šiuolaikinės socialinės ir ekonominės raidos sėkmei.

Vartotojų poreikiai ir kokybės reikalavimai auga. Šiuo tyrimu siekiama sužinoti vartotojų poreikius, norint juos tinkamai įvertinti. Būtent todėl ir buvo atliktas šis mineralinio vandens „Vytautas“ vartotojų tyrimas.

Platus klausimynas buvo pasirinktas tam, kad būtų išsamiai išsiaiškinti visi rūpimi klausimai.

Respondentų demografinės charakteristikos pateiktos žemiau.

Analizuojant apklaustųjų amžių, paaiškėjo, kad daugiausiai respondentų patenka į amžiaus intervalą nuo 21 iki 30 metų (47 proc. visų apklaustųjų). Antroje vietoje pagal amžiaus intervalus yra apklaustieji, kurių amžius yra iki 20 metų (33 proc. visų apklaustųjų). Trečioje vietoje yra intervalas, kuris apima nuo 31 iki 40 metų amžiaus grupę (15 proc.). Respondentai nuo 41 iki 50 ir nuo 51 iki 60 sudaro mažumą (atitinkamai 4 ir 2 proc.). Tokie rezultatai yra palankūs tiriant prekės ženklo įvaizdžio stiprinimą pojūčių rinkodaros aspektu, nes respondentai noriai ir laisvai išreiškia savo nuomonę anoniminėje apklausoje. Kadangi respondentai yra įvairaus amžiaus ir išsilavinimo, todėl galima teigti, kad kiekvienas jų skirtingai vertina mineralinio vandens „Vytautas“ kokybę bei skirtingai suvokia įvaizdį. Iš to galima daryti išvadą, kad duomenys yra tinkami tyrimui, nes plati nuomonių įvairovė.

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog pagal gaunamas respondentų pajamas dominuoja respondentai, kurių pajamos yra iki 500 Lt (34 proc.) ir 501-1000 Lt (26 proc.). Po 20% pasiskirstė respondentai, gaunantys mėnesio pajamas 1000-2000 Lt bei 2001 Lt ir daugiau.

Teiraujantis respondentų apie jų šeimyninę padėtį, tyrimo rezultatai parodė, jog apklaustieji susiskirstė į tokias grupes: nevedęs/neištekėjusi (60 proc.) bei vedęs/ištekėjusi (22 proc.). Tuo tarpu gyvenančių nesusituokę sudarė 12 procentų, o gyvenančių atskirai ir išsiskyrusių tesudarė tik 5 ir 1 procentai apklaustųjų. Našlių kaip matome apklausoje nedalyvavo. Kadangi didžioji dalis respondentų yra studentai arba vidutinio amžiaus žmonės, tai yra logiška, kad tyrimas atskleidė tokią jų šeimyninę padėtį.

Kitas analizės tikslas yra išsiaiškinti kaip dažnai žmonės perka mineralinį vandenį. 37 % apklaustųjų perka mineralinį vandenį pakankamai dažnai, t.y. kelis kartus į savaitę. 30% perka kartais, t.y. kartą per mėnesį, taip pat 23% respondentų perka mineralinį vandenį kiekvieną dieną ir 10% apklaustųjų perka keletą kartų per pusmetį. Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog pirko mineralinį vandenį. Tai rodo, kad pakankamai dažnai yra geriamas natūralus mineralinis vanduo.

kelis kartus į savaitę mineralinį vandenį perka 63 proc., kartą per mėnesį perka 17 proc. moterų, kiekvieną dieną perka 16 proc. moterų ir keletą kartų per pusmetį - 5 proc. respondenčių.

Iš pateiktos diagramos ir dažnių lentelių matome, kad respondentai pirmenybę teikia gazuotam mineraliniui vandeniui. Tai sudaro 70 apklaustųjų, atitinkamai 69,6%. Negazuotą bei silpnai gazuotą mineralinį vandenį renkasi atitinkamai 16 arba 15,7% ir 15 arba 14,7% respondentų.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 1822 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (4256 žodžiai)
  • Jūratė
  • Vartotojų elgsena referatas
    10 - 7 balsai (-ų)
Vartotojų elgsena referatas. (2015 m. Lapkričio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/vartotoju-elgsena-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 02:12
×