Vartotojų elgsena vertės kūrimo procese


Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Vartotojo elgesnos ir vertės kūrimo teorinai aspektai. Vartotojo elgsenos samprata ir bruožai. Vertės kūrimo samprata ir reikšmė. Vartotojo elgesnos vertės kūrimo procese empirinis ištyrimo lygis. Vertės kūrimas per tarporganizacinį bendradarbiavimą. Tyrimo „Vertės kūrimas elektroninėje prekyboje” apžvalga. Vertės kūrimas švietimo sistemoje. Pridėtinės vertės kūrimas Lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra.

Marketingą galime suprasti kaip verslo filosofiją bei mąstymo būdą. Siekiant tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir didinti vartotojų pasitenkinimą, aktualu joje vystyti santykių marketingą nukreiptą į vertės vartotojui kūrimą bei jo elementus.

Temos aktualumas. Didėjanti konkurencija, sparčiai kintanti vartotojų elgsena, augantys kokybės reikalavimai, technologinės inovacijos ir dėl jų vykstantys pokyčiai versle leidžia manyti, kad kiekvienos organizacijos sėkmės pagrindas – gebėjimas teikti vartotojams tokią vertę, kurios negalėtų suteikti konkuruojančios organizacijos. Vertės vartotojui kūrimas tampa vienas pagrindinių organizacijos santykių marketingo vystymo sričių, kuris orientuotas į ilgalaikius bendradarbiavimo santykius su vartotojais.

Problemos ištyrimo lygis. Vartotojo elgsena vertės kūrimo procese, kaip mokslinio projekto dalis ypač aktuali santykių marketingo ir verslo vadybos mokslų sandūroje. Lietuvos ir užsienio mokslininkai skirtingai analizavo vertės vartotojui kūrimo aspektus. Tinkamai įvertinus ryšius tarp santykių vertės, pasitikėjimo, pasitenkinimo, įsipareigojimo bei lojalumo, galima nustatyti pagrindinius santykių vertės kūrimo aspektus, leidžiančius sukurti stiprius bei patikimus verslo santykius(Vaitkienė ir Pilibaitytė, 2008, Jucaitytės ir Maščinskienės, 2011 ). Anot Prahaland ir Ramaswamy (2004) vartotojų elgsena vertės kūrimo procese remiasi nuolatiniu vartotojų kišimuisi į organizacijos veiklą bei vykstančius procesus.

Tai leidžia suformuoti darbo problemą: kokią įtaką vartotojų elgsena daro įmonės vertės kūrimo procese?

Darbo objektas: Vartotojų elgsena vertės kūrimo procese

Darbo tikslas: Remiantis santykių marketingo prielaidomis ir mokslinės literatūros analize įvertinti vartotojų elgseną vertės kūrimo procese.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti santykių marketingo formavimo teorinius aspektus, išanalizuojant vartotojų elgsenos ir vertės kūrimo sampratas, tarpusavio įtaką ir požymius.

Išnagrinėti vartotojo elgseną pasirinktinų įmonių vertės kūrimo procese.

Darbo metodai: mokslinės literatūros ir internetinių šaltinių lyginamoji analizė.

Šiame skyriuje analizuojami vartotojo elgsenos ir vertės kūrimo teoriniai aspektai. Siekiant aptarti vartotojo elgsenos ir vertės kūrimo sampratas ir reikšmę, atlikta užsienio ir Lietuvos mokslininkų darbų teorinė analizė, pateikiamos pagrindinių sąvokų ištakos ir savybės, aptariama vartotojų elgsenos ypatumai bei svarba vertės kūrimo procese, analizuojami vartotojų elgseną vertės kūrimo procese lemiantys veiksniai, apibūdinamas vartotojų elgsenos ir vertės kokybės sampratų santykis.

Tarptautinių žodžių žodynas sąvoką ,,elgsena“ aiškina kaip gyvenimo ir veikimo būdą(Terminų žodynas, n.d.). Mokslinėje literatūroje elgesys neretai painiojamas su biheviorizmo sąvoka, kuri pagrindiniu psichologijos elementu laikanti žmogaus arba gyvūno elgseną, kaip reakcijų į stimulų visumą.

Vartotojų elgsena – elgesys perkant prekes bei paslaugas asmeniniam vartojimui;

Pikturnienė, I ir Kurtinanitienė, J.

Vartotojų elgsenos teorijos nagrinėja, kaip asmuo paskirsto savo pajamas pirkdamas prekes ir paslaugas. Vartotojų elgsena suprantama kaip individo veiksmai, susiję su prekės įsigijimu bei vartojimu ir apimantys jo poelgius nuo problemos, kurią gali išspręsti prekės įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą prekę, prekės ar paslaugos įsigijimas savo asmeniam vartojimui (Kotlerio ir kt., 2003), siekiant patenkinti savo poreikius ir troškimus (G.E. Belch, M.A.Belch, 2001) bei atliekant analitinius veiksmus prieš įsigyjant prekę ar paslaugą. Apibendrinant šiuos apibrėžimus, galima teigti, kad vartotojo elgsena – tai vartotojo elgesys, susijęs su poreikius tenkinančiu produktų, paslaugų ieškojimu, įsigijimu, vartojimu, pašalinimu ir nuomonės susidarymu (Samoškienė, 2011). Išanalizavus vartotojų elgsenos sampratą galime daryti prielaidą, kad vartotojų elgseną įtakoja trys pagrindiniai aspektai:

Psichologiniai faktoriai (motyvacija, asmeniniai norai ir troškimai, poreikis)

Socialiniai faktoriai (šeima, bažnyčia, socialinė klasė, grupė, mokykla)

Įmonės komunikavimo priemonės (įvaizdis, reklama, prekės ženklas, aptarnavimas, prekių kokybė, kuriama vertė) (Pabedinskaitė ir Šliažaitė, 2012)

Mokslinėje literatūroje randamas skirtingas vartotojų elgsenos elementų skirstymas. Pasak Urbanskienės ir kt. autorių (2000) vartotojų elgseną sudaro septyni pagrindiniai bruožai:

Vartotojų elgesys priklausomas nuo asmenybės bruožų;

Kiekvienas šių bruožų yra svarbus, o visi kartu jie charakterizuoja vartotojų elgesį, taip pat jie sudaro vartotojų elgsenos mokslo struktūros pagrindą. Vartotojų elgsenos motyvavimas apima vartotojo motyvuotas siekis turėti tikslus įsigyti prekę ar paslaugą. Vartotojų elgsena traktuojama kaip daugialypė terpė, kurioje išryškėja trys pagrindinės būsenos vartotojui perkant prekę: 1. Prekės vertinimas iki įsigijimo. 2. Pirkimas. 3. Veikla po pirkimo. Šios trys veiklos privalo būti vienodai skatinamos, nes kokybiškas paslaugos suteikimas tenkina vartotojų poreikius. Likusieji vartotojų elgsenos komponentai (situacija, laikas, socialiniai aspektai) priskiriami išorinių faktorių grupei, kurie įtakoją vartotojų elgseną. Asmeninės savybės atspindi vartotojų motyvaciją ir poreikį.

  • Marketingas Referatas
  • Microsoft Word 163 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (5618 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gaja
  • Vartotojų elgsena vertės kūrimo procese
    10 - 4 balsai (-ų)
Vartotojų elgsena vertės kūrimo procese. (2015 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/vartotoju-elgsena-vertes-kurimo-procese.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 17:48
×