Vartotojų teisės kursinis darbas


Įvadas. Vartotojo samprata bei teisės. Vartotojo samprata. Vartotojo teisės. Vartotojų teisių gynimo institucijos bei teisinis reglamentavimas. Vartotojų teisių gynimo institucijos. Vartotojų teisių gynimo teisinis reglamentavimas. Neteisminis vartotojų teisių gynimas. Teisminis vartotojų teisių gynimas. Išvados. Literatūra.


Šiame darbe nagrinėsime vartotojų teisių gynimą bei su juo susijusius aspektus. Šio darbo tikslas – išnagrinėti vartotojų teisių gynimą sutartiniuose santykiuose.Šio darbo aktualumas – kiekvienas iš mūsų esame vartotojai, juk beveik kasdien perkame maisto produktus, rečiau drabužius, buities priemones bei kitus daiktus ar paslaugas. Vartodami prekes ar paslaugas galime susidurti su jų defektais, neteisingomis ar blogai nurodytomis jų charakteristikomis bei kitais niuansais, kurie pažeidžia mūsų, kaip vartotojų interesus, todėl yra svarbu žinoti savo, kaip vartotojo teises bei kaip jas galima apginti. Tad yra aktualu susipažinti su vartotojų gynimu, kokiais būdais tai galima atlikti bei kokios institucijos gali padėti tai atlikti.

Rašydami šį darbą mes remsimės tokių autorių, kaip D.Bublienė, R.Vainienė bei kitų darbais, o taip pat teisės aktais, Vartotojų teisių įstatymų, kurie padės atskleisti šio darbo tikslą bei atsakyti į jam iškeltus uždavinius.

Šio darbo uždaviniai:

Aptarti vartotojo sampratą bei teises;

Išnagrinėti vartotojų teisių gynimo institucijas bei teisinį reglamentavimą;

Išanalizuoti neteisminį bei teisminį vartotojų teisių gynimą.

Vartotojo sąvoka Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose apibrėžiama panašiai nepaisant to, kad Europos Sąjungos teisėje vartotojo koncepcija aiškinama autonomiškai, nepriklausomai nuo nacionalinės teisės. Taigi vartotojo sąvoka nacionalinėje teisėje apima fizinį asmenį, esantį tiek ikisutartiniuose, tiek organizaciniuose, taip pat pagrindiniuose ar papildomuose sutartiniuose teisiniuose santykiuose. Pažymėtina, kad dažniausiai vartotoju yra laikomas fizinis asmuo, bet „Tiek teisinėje literatūroje, tiek teismų praktikoje keliamas klausimas, ar vartotojo samprata neturėtų būti išplėsta ir ar jai nereikėtų priskirti juridinius asmenis – ne pelno organizacijas, kurie neužsiima ūkine komercine veikla (A), ir kitus fizinius bei juridinius asmenis, kurie užsiima verslo veikla, kitaip tariant, verslininkus, ypač smulkios ir vidutinės įmonės ar smulkius verslininkus ar verslininkus, kurie užsiima jiems neįprasta verslo veikla.“Tad vartotojas gali būti ne tik fizinis asmuo, kuris perka prekes ar paslaugas, bet ir kiti asmenys. Vartotojasapibūdinamas skirtingose šalyse šiek tiek kitaip. Didžiojoje Britanijoje laikoma, jog vartotojas yra toks asmuo, kuris asmeniniais tikslais vartoja prekes ar paslaugas gamybos grandinės gale (t.y. galutinis vartotojas).Vokietijoje vartotojas apibrėžiamas kaip fizinis asmuo ar jų grupės, tačiau vartotojo sąvoka neapima juridinių asmenų. Italijoje vartotoju laikomas tik fizinis asmuo. Tad skirtingose šalyse vartotoju gali būti laikomas skirtingas asmuo.

Pažymėtina, kad pirmasis tarptautinis dokumentasapibrėžęs vartotojo sąvoką buvo 1968 metų Briuselio konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo.

Visos vėlesnės direktyvos praktiškai analogiškai apibrėžia vartotojo sąvoką.

Vartotojai, kaip silpnesnė sutartinių teisinių santykių šalis, yra išskirti remiantis abstrakčiais, formaliais požymiais, preziumuojant, kad tam tikromis aplinkybėmis visi tokie asmenys yra silpnesnė šalis. Todėl manoma, jog silpnesnę grandį ir reiktų saugoti nuo stipresnės, šiuo atvejų verslo, todėl ir yra reikalinga ginti vartotojų interesus.

Remiantis Lietuvos Respublikos teismų praktikos patirtimi nagrinėjant įvairius skundus susijusius su paslaugų ar prekių pirkimu galime daryti prielaidą, kad vartotojo teisės deja yra pažeidžiamos pakankamai dažnai. Tai gali būti įvairūs pažeidimai, kurie gali būti traktuojami, kaip vartotojų teisių pažeidimai. Vartotojų teisės yra kiekvienam vartotojui suteiktos teisės, kuriomis siekiama apginti vartotojų interesus įvairiose srityse. Galima išskirti tokias vartotojų teises, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnyje, kaip:

Todėl darytina prielaida, kad vartotojai turi teisę ne tik įsigyti kokybiškas prekes ar paslaugas, bet ir gynimą pažeistų teisių.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 59 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (5990 žodžiai)
  • Kolegija
  • Milda
  • Vartotojų teisės kursinis darbas
    10 - 9 balsai (-ų)
Vartotojų teisės kursinis darbas. (2016 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/vartotoju-teises-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 23:18
×