Vėdinimas kursinis darbas


Įvadas. Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Projektiniai patalpų ir lauko oro parametrai, trumpas patalpų vėdinimo ir šildymo. Sprendimo aprašymas. Projektinių aukštų vėdinimo oro poreikio skaičiuotė. Projektinio oro kiekio skaičiavimas. Oro tūrio kiekio nustatymas pagal išsiskiriančių teršalų kieki. Oro tūrio kiekio nustatymas pagal oro kaitros kartotinumą. Avarinio vėdinimo oro kiekio nustatymas. Oro tūrio nustatymas taikant šilumos balanso lygti, šaltojo ir šiltojo sezono metu. Oro tiekimo ir šalinimo sistemos aerodinaminė skaičiuotė. Oro tiekimo sistema. Oro ištraukimo sistema. Šilumos ir elektros energijos vėdinimui metinis poreikis ir išlaidos. Skaičiavimai oro tiekimo sistemai. Skaičiavimai oro šalinimo sistemai. Bendros įrenginio eksploatacijos sąnaudos. Literatūra.

Vėdinimas yra labai svarbus pastato veiksnys, be kurio neįmanoma sudaryti pakankamų sąlygų darbo vietose ir uţtikrinti reikiamus oro parametrus darbo zonoje. Vėdinimo paskirtis – laiku pašalinti

panaudotą orą ir pateikti švarų orą vietoj panaudoto. Vėdinimo stoka jaučiama tik tuomet kai yra švaraus oro trūkumas, todėl tinkamai suprojektuotoje vėdinimo sistemoje, reikia būtinai uţtikrinti projektinį

šalinimo ir oro tiekimo kiekį. Vėdinimo sistema laikoma deramai suprojektuota jeigu ji atitinka du pagrindinius parametrus: pirma, ţmonės turi dirbti ir ilsėtis švariame ir pakankamai šiltame ore ir, antra, orui tiekti ir paruošti turi pakakti minimalaus energijos kiekio.

Šio kursinio projekto tikslas susipaţinti su vėdinimo sistemų projektavimu, išmokti atlikti reikalingus skaičiavimus nustatant projektinį oro kiekį, atlikti ekonominį sistemos įvertinimą bei išmokti

tinkamai įforminti brėţinius.

Šiame darbe vėdinimas projektuojamas vienai gamybinei patalpai. Patalpoje gamybos metu išsiskiria nuodinga medţiaga - izopentilacetatas. Projekte įvertinamas šios medţiagos pavojingumas bei kitos charakteristikos, nustatoma patalpų pavojingumo klasė, ir atsiţvelgiant į tai projektuojama visa vėdinimo sistema.

Atliekant kursini projektą remiamasi E. Juodţio vadovėliu „Vėdinimas“ Vilnius technika 2009, kursinio projekto rengimo metodika „Pramonės pastato vėdinimas“ Vilnius technika 2006, statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ aktuali redakcija 2005.

  • Statyba Kursinis darbas
  • Adobe PDF 851 KB
  • 2015 m.
  • 13 puslapių
  • Universitetas
  • Giedre
  • Vėdinimas kursinis darbas
    10 - 9 balsai (-ų)
Vėdinimas kursinis darbas. (2015 m. Vasario 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/vedinimas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 07:27
×