Vėdinimo sistemos projektavimas kursinis darbas


Įvadas. Pataplų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Projektiniai patalpų ir lauko parametrai, trumpas patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas. Projektinių (pirmo ir antrojo) aukštų vėdinimo oro poreikio skaičiuotė. Pirmas aukštas. Antras aukštas. Oro tiekimo sistemos aerodinaminė skaičiuotė. Ortakių pasipriešinimo nustatymas oro tiekimo sistemoje. Oro šalinimo sistemos aerodinaminė skaičiuotė. Ortakių pasipriešinimo nustatymas oro tiekimo sistemoje. Skaičiuotų sistemų įrangos parinkimas. Pirmas aukštas. Antrasis aukštas. Šalinamo oro minimalaus valymo efektyvumo nustatymas. Priemonės aplinkos taršai mažinti. Šilumos ir elektros energijos vėdinimui metinis poreikis ir išlaidos. Šilumos ir elektros energijos tiekiamai sistemai metinis poreikis ir išlaidos. Šilumos ir elektros energijos šalinamos oro sistemos metinis poreikis ir išlaidos. Skaičiuotų sistemų pagrindinės įrangos žiniaraštis. Oro šalinimo sistema. Literatūra. Priedai. Kursinio projekto sąžiningumo deklaracija.


Kursinio Projekto tikslas yra supažindinti aplinkos apsaugos technologijos specialybės studentus su vėdinimo projektavimu, t.y. reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu bei sudėtinėmis projekto dalimis. Vėdinimo kursinis projektas susideda iš aiškinamojo rašto bei brėžinių.

Gamyklose, kuriose gaminamos ar naudojamos sprogios ir degios medžiagos (pvz., dažai, lakai ir pan.), gali kilti realus gaisro ar sprogimo pavojus. Tam, kad to būtų išvengta, reikia nuolat vėdinti patalpas. Taigi, šiame darbe yra suprojektuota vėdinimo sistema dviejų aukštų pramonės pastatui.

Pirmas aukštas. Pirmame aukšte yra įrengtas cechas. Jame išsiskiria nuodinga medžiaga –naftalinas, kurio ilgalaikio poveikio ribinis dydis lygus IPRD = 50 mg/m3. Cecho plotas yra lygus 180 m2. Oro kaitos kartotinumas imamas priklausomai nuo užduotyje nurodyti teršalo pavojingumo, atsižvelgiant į jo ilgalaikio poveikio koncentracijos ribinį dydį (IPRD). Oro kaitos kartotinumas yra: n = 8 h-1.

Antrame aukštas. Gamybos metu išsiskiria nuodinga sprogi arba degi medžiaga – ksilenas, kurio ilgalaikio poveikio ribinis dydis darbo aplinkoje lygus IPRD = 200 mg/m3, o didžiausia leistina vienkartinė koncentracija DLK= 0,2 mg/m3 Cecho plotas yra lygus 108 m2. Oras šiame aukšte šalinamas traukos spintomis. Įrengiama 1 traukos spinta, kuriai tenka 100 m2 grindų ploto, o angos skersmuo priimamas 630 mm.

Negamybinio tipo pastato patalpos vėdinamos natūraliai, nes tiekiamo ir šalinamo oro šiose patalpose valyti nereikia. Čia dirbantis ar besiilsintis žmogus, nepakenkdamas kitiems, gali užtikrinti norminį mikroklimatą ir oro švarumą reguliuodamas tiesiai į patalpą patenkančio oro kiekį, kai į patalpą infiltruojasi pakankamai lauko oro per langus ar kitus pastato konstrukcijoje esančius plyšius.

Gamybinių patalpų vėdinimui pirmame ir antrajame aukštuose naudojama mechaninė tiekimo, o taip pat ir ištraukimo sistemos. Visos kitos patalpos (koridoriai, sanitariniai mazgai ir kitos pagalbinės patalpos) vėdinamos natūraliai.

Projektuojamos oro šalinimo bei tiekimo sistemos yra šakotinės. Tiekiamas oras pirmiau yra išvalomas bei pašildomas ir skirstytuvais tolygiai patiekiamas į patalpas, o šalinant difuzoriais ištraukiamas iš labiausiai užterštų vietų taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, gamtai ir statiniams. Skirstytuvų ir difuzorių skaičius pasirenkamas atsižvelgiant į šalinamo ir tiekiamo oro kiekius.

Orui tiekti į pirmą ir antrą aukštus statomi atskiri oro tiekimo agregatai, kurie yra įrengti ant stogo.

Agregatą sudaro: sklendės, filtrai, plokštinis šilumokaitis, tuščios sekcijos, oro šildytuvas bei ventiliatorius.

Norint, kad būtų gerai vėdinamos patalpos, reikia teisingai parinkti oro vėdinimo įrenginius bei jų eksploatacijos vietą.

Šiuo atveju oras bus ištraukiamas iš patalpos per ortakiuose įmontuotus difuzorius, kurių yra 8 vnt.. Išmetimas vykdomas ventiliatoriumi. Difuzoriai patalpoje išdėstyti vienodais atstumais, kad orą tiektų tolygiai.

Antrame aukšte suprojektuota viena traukos spinta oro šalinimui (1 spinta/100 m2). Jai parenkamas ventiliatorius, kuris yra įmontuojamas ortakyje ir išvedamas per pastato lubas. Užterštas oras ortakiai pasiekia kaminą, kur vyksta teršalų išmetimas į atmosferą, todėl išmetamą orą būtina valyti.

Kadangi pastatas, kuriame reikia įrengti vėdinimo sistemą yra Biržuose, tai reikia vadovautis šio miesto lauko parametrais. Šalčiausio penkiadienio temperatūra Laukuvoje yra -25 o į patalpą reikia tiekti 20C temperatūros švarų orą. Šildymo sezono trukmė yra 218 paros, o darbo trukmė yra 5 dienos per savaitę ir 8 valandos per dieną. Vidutinė šio miesto temperatūta 0,1C. Suprojektuota sistema dirbs ne nuolatos, o periodiškai (dėl ekonominių sumetimų), todėl yra reikalingi šie projektiniai patalpų ir lauko oro parametrai.

  • Inžinerija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 3672 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 45 puslapiai (6209 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tadas
  • Vėdinimo sistemos projektavimas kursinis darbas
    10 - 10 balsai (-ų)
Vėdinimo sistemos projektavimas kursinis darbas. (2016 m. Balandžio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/vedinimo-sistemos-projektavimas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 12:50
×