Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR statistinis tyrimas


Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR metų pabaigoje statistinis tyrimas. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo teoriniai aspektai. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Statistinio tyrimo metodikos pagrindimas. Santykiniai dydţiai. Vidutiniai dydţiai. Dinamikos eilutės. Statistinių duomenų analizė. Pradinių duomenų analizė. Pradinių duomenų surinkimas ir apibendrinimas. Stuktūriniai vidurkiai, variacijos rodikliai. Santykinių duomenų analizė. Stuktūros santykiniai dydţiai. Santykiniai baziniai didėjimo tempai. Santykiniai grandininiai didėjimo tempai. Lyginamieji santykiniai dydţiai. Dinamikos eilutės analizė. Viso dinamikos eilutės laikotarpio absoliutinis padidėjimas. Gretimų laikotarpių absoliutinis padidėjimas. Didėjimo (maţėjimo) tempas. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumaţėjimasDinamikos eilučių ekstrapoliacija prognozės sudarymui. Išvados. Literatūra.

Darbo aktualumas: įvertinus tai, kad smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius nuolat kinta svarbu statistiškai įvertinti šios įmonių grupės rodiklių dinamiką ir numatyti perspektyvas. Taigi, šio darbo objektas – veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičius LR apskrityse. Darbo tikslas – išanalizuoti ir statistiškai įvertinti veikiančių maţų ir vidutinių įmonių skaičiaus kitimą LR apskrityse 2008 – 2012 metų laikotarpyje. Darbo uždaviniai:

1. Teoriškai pristatyti smulkaus ir vidutinio verslo sampratą;

2. Teoriškai pagrįsti statistinių metodų taikymą analizei;

3. Taikant pasirinktus statistinius metodus išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslo pokyčius;

4. Atlikti paskaičiuotų rezultatų prognozę trims metams;

5. Vaizdţiai pateikti analizės duomenis.

  • Statistika Tyrimas
  • Adobe PDF 793 KB
  • 2014 m.
  • 33 puslapiai
  • Kristina
  • Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR statistinis tyrimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR statistinis tyrimas. (2014 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/veikianciu-mazu-ir-vidutiniu-imoniu-skaiciaus-lr-statistinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 05:30
×