Veikiančių ūkio subjektų skaičius Klaipėdos apskrityje


Statistikos savarankiškas darbas. Veikiančių ūkio subjektų skaičius klaipėdos apskrityje. Įvadas. Veikiančių ūkio subjektų statistinio tyrimo dalis. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Grupavimas. Grafinė analizė. Koreliacija ir regresija. Prognozavimas. Veikiančių ūkio subjektų statistinio tyrimo metodai. Grupavimas. Grafinė analizė. Koreliacinė regresija. Prognozavimas. Veikiančių ūkio subjektų statistinio tyrimo rezultatai. Absoliutinių rodiklių analizė. Grafinė analizė. Koreliacinė regresija. Prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Veikiančių ūkio subjektų skaičius Klaipėdos apskrityje, 2002 – 2012 metų pradžioje, darbas atliktas: x ir y. Savarankiško darbo analizę atlikome remiantis teorine, metodine ir praktine dalimis.

Teorinė dalis buvo atlikta remiantis literatūros šaltiniais.

Metodinėje darbo dalyje aptariami tyrimo atlikimo metodai.

Praktinėje darbo dalyje analizuojame kaip praktikoje galime pritaikyti metodų panaudojimą. Praktikos dalį sudaro statistinių rodiklių panaudojimas Klaipėdos apskrityje veikiančių ūkio subjektų skaičiui analizuoti.

Veikiančių ūkio subjektų skaičius Klaipėdos apskrityje. (2013 m. Gegužės 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/veikianciu-ukio-subjektu-skaicius-klaipedos-apskrityje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:27