Veiklos analizė Žemaitijos pienas


Įvadas. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ balanso analizė. Veiklos efektyvumas. Veiklos rizikos. Rodiklių lyginimas su kitomis įmonėmis. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo metodai: finansinių ataskaitų analizavimas, grafinis vaizdavimas, santykinių rodiklių apskaičiavimas, mokslinės literatūros ir internetinių šaltinių naudojimas.

Pelnas –iš veiklos gaunama nauda, išreikšta piniginiais vienetais (turto padidėjimu). Pelnas gaunamas, kai veiklos panaudojamos pajamos viršija tai veiklai sunaudotas išlaidas. Pelno atvirkštinis variantas yra nuostolis. Pelnas nurodo tik konkrečią pinigų sumą, kuri gaunama už turimą turtą ar atliktus veiksmus. Kiekviena įmonė siekia gauti kuo didesnį pelną.

Norint sužinoti įmonės pagrindinės veiklos rezultatą yra apskaičiojamas bendrasis pelnas. Jis gaunamas iš pardavimų pajamų atėmus pardavimo savikainą. Matome, kad akcinės bendrovės ,,Žemaitijos pienas“ (toliau AB ,,Žemaitijos pienas“) bendrasis pelnas 2013 m. lyginant su 2012 m. išaugo 3302 tūkst. Lt. Tačiau bendrasis pelnas labiausiai kito lyginant 2014 metus su 2013 metais. Šiuo laikotarpiu jis sumažėjo 14,17 proc., tai atitinka 13530 tūkst. Lt.. Tokiam neigiamam pokyčiui įtakos turėjo išaugusi pardavimo savikaina, kuri nuo 2013 metų pabaigos iki 2014 metų pabaigos padidėjo 7,66 proc., kai tuo tarpu pardavimo pajamos išaugo tik 3,73 proc.. (žr. 1 priedas) Tačiau visu analizuojamu laikotarpiu pardavimo pajamos padidėjo 10,75 proc., o savikaina – 15,67 proc., dėl šios priežasties bendrasis pelnas nuo laikotarpio pradžios sumažėjo 11,54 proc., t.y.10228 tūkst. Eur.

Tipinės veiklos pelnas atskleidžiantis kiek pelno įmonė gauna iš veiklos, kurią laiko pagrindine. Nagrinėjant tipinės veiklos pelną analizuojamu laikotarpiu yra pastebima mažėjimo tendencija. AB ,,Žemaitijos pienas“ pelnas nuo laikotarpio pradžios sumažėjo 13176 tūkst. Lt (57,35 proc.). Tokiam pelno sumažėjimui įtakos turėjo, bendrojo sumažėjimas 11,54 proc. ir 4,49 proc. padidėjusios veiklos sąnaudos. Tačiau 2014 metus lyginant su 2013 metais veiklos sąnaudos sumažėjo 5,24 proc. (3798 tūkst. Lt), tam įtakos turėjo sumažėjusios išlaidos kurui, atsarginėms dalims, sumažėjusios mokėtinų mokesčių sumos bei atsargų grynosios realizacinės vertės pokytis. Analizuojamu laikotarpiu, tipinės veiklos pelnas didžiausias buvo 2012 metais. Šiuo laikotarpiu jis siekė beveik 23 mln. Lt ir buvo 57,35 proc. didesnis už 2014 metų pelną.

Įprastinės veiklos pelne, pelne prieš apmokestinimą ir grynajame pelne galima įžvelgti mažėjimo tendencijas, kaip ir prieš tai analizuotuotame rodiklyje. 2012 metai įmonei buvo patys pelningiausi. Tam didžiausią įtaką turėjo mažiausia per visą laikotarpį pardavimo savikaina. 2012 metais pelno mokestis įmonei siekė 3051 tūkst. Lt, tai buvo didžiausia mokama valstybės biudžetui suma analizuojamu laikotarpiu. Grynasis pelnas nuo laikotarpio pradžios sumažėjo 54,73 proc., tai yra – 9456 tūkst. Lt. 2014 metų duomenys rodo, kad iš pardavimo pajamų įmonė gauna tik 1,85 proc. grynojo pelno, tuo tarpu 2013 metais gaudavo 3,72 proc. Atsižvelgiant į tai, galima daryti prielaida, jog įmonė pradėjo ne taip efektyviai dirbti, padidėjo patiriamu sąnaudų ir savikainos dalis tenkanti pardavimo pajamoms.

Apibendrinant pelno (nuostolio) ataskaita, matome jog įmonės pelnas nuo 2012 m. iki 2014 m. mažėja. Todėl 2012 m. buvo pelningiausi metai įmonei nagrinėjamu laikotarpiu. Nors pardavimo pajamos ir didžiausios 2014 metais, bet dėl 7,66 proc. didesnės pardavimo savikainos nei 2014 metais įmonė mažiausią.

Apskaičiuoti pardavimų pelningumo rodikliai padeda investuotojams apsispręsti ar verta pinigus investuoti į įmonę. Vadybininkams, šių rodiklių apskaičiavimas, padeda priimanti ir reguliuoti sprendimus dėl pardavimų savikainos ir kainų.

Norint įvertinti ar AB ,,Žemaitijos pienas“ dirba pelningai išanalizuoti pagrindiniai pardavimo , turto ir kapitalo pelningumo rodikliai. Šių rodiklių apskaičiavimas leidžia įmonei nustatyti, ne tik ar akcinė bendrovė dirba pelningai, bet ir problemines sritis.

  • Finansai Analizė
  • Microsoft Word 235 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (4897 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Veiklos analizė Žemaitijos pienas
    10 - 8 balsai (-ų)
Veiklos analizė Žemaitijos pienas. (2016 m. Vasario 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/veiklos-analize-zemaitijos-pienas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 04:47
×