Veiklos audito problemų formulavimas


Įvadas. Veiklos audito aspektai. Veiklos audito samprata, tikslai ir uždaviniai. Veiklos audito kriterijai. Veiklos audito etapai. Veiklos audito problemų formulavimo specifika. Faktoriai, lemiantys sėkmingą veiklos audito problemų formulavimą. Vidaus ir išorės audito problemų išryškinimo aspektai. Preliminaraus audito problemos aprašas. Išvados. Literatūra.

Spartūs tarptautinės integracijos, ekonomikos, globalizacijos procesai, didėjantys reikalavimai žmogaus gyvenimo kokybei, anot J. Bivainio, Ž. Tunčikienės (2006), kelia vis naujų iššūkių. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir pasirinkus demokratinį raidos kelią, pasak V. Ž Jonynienės (2005), kinta ekonominė situacija, žmonių sąmonė, vertybės, santykiai. Viešasis administravimas šiandien tampa vis sudėtingesne veiklos sistema, kuri daro įtaką didelei daliai visuomenės. Viešojo sektoriaus funkcijų ir institucijų skaičiaus augimas, biurokratijos veiklos modernizavimas yra vienas žymiausių paskutinių dešimtmečių socialinių fenomenų, tapusių mokslininkų ir praktikų diskusijų objektu. Reikia pripažinti, kad pagrindinės viešojo administravimo kokybės vertinimo sampratos, S. Puškoriaus (2002) teigimu, vis dar nėra iki galo suprastos, visų mokslininkų priimtos ir vienodai taikomos.

Minėto autoriaus teigimu, veiklos audito esmė – audituojamų institucijų (valstybės, ministerijų departamentų ir kitų viešojo sektoriaus institucijų) valdymo ekonomiškumo, efektyvumo bei veiksmingumo sisteminė analizė bei pasiūlymų šiems kriterijams gerinti formulavimas. A. Paltanavičiūtė, S. Palubinskienė (2004), pabrėžia, jog dar kitaip veiklos auditą galima apibūdinti kaip patikrinimą, ar valstybės institucijos dirba taupiai ir teisingai.

Poreikį atlikti organizacijų veiklos auditą, anot B. Pitrėnaitės (2005), lemia daugybė priežasčių: įvairių sąstingio procesų atsiradimas viešojo sektoriaus organizacijų veikloje, organizacijų veiklos ekonomiškumo, efektyvumo bei veiksmingumo stoka, valdymo struktūrų gremėzdiškumas, funkcijų dubliavimas, atsilikimas nuo pasaulinių standartų ir t. t. Šias priežastis nustatyti, padėti likviduoti arba bent minimizuoti ir turėtų veiklos auditas.

Kiekvienas auditas, pasak M. Arimavičiutės (2005), pradedamas audito problemos formulavimu. Tačiau suformuluoti audito problemas, S. Puškoriaus (2004) teigimu, yra ir paprasta ir sunku. Todėl šiame referate nagrinėsime veiklos audito problemų formulavimą. Tačiau pirmiausia, reikia apžvelgti veiklos audito sampratą.

Darbo tikslas – aptarti veiklos audito problemų formulavimą.

Darbo uždaviniai:

Veiklos auditas – nauja kontrolės forma, aprėpianti viešojo sektoriaus institucijų, jos atskirų sistemų ir visos valstybės veiklą. S. Puškoriaus (2004) teigimu, veiklos auditas galėtų būti suprantamas kaip verslo konsultacijos platesniame kontekste. Pvz. veiklos auditas tikrina visos įmonės ar jos padalinių veiklą (o ne atskaitomybę). Tuo tarpu M. Guptor (2006) akcentuoja, jog kai vertinama įmonės veikla, taip pat turimų išteklių (darbo, materialinių, finansinių ir kt. ) naudojimo efektyvumas, atliekamas vadinamasis veiklos auditas. Jo tikslas – patikrinti, kaip vykdomi įmonės vadovybės nustatyti planai ir procedūros, įvertinti įmonės veiklos veiksmingumą, turto apsaugą ir išteklių panaudojimą. Veiklos audito metu taip pat tikrinama, ar įmonės veikla atitinka šalyje galiojančius teisės aktus.

Anot B.Невядомский (2007) veiklos auditas - tai neatskiriama sėkmingo organizacijos valdymo grandis; tai patikrinimas kaip veikia ekonominės ūkio sistemos, siekiant išmatuoti našumą ir veiksmingumą. Remiantis minėtu autoriu, dėl vis didėjančio veiklos audito populiarumo- iškyla vis daugiau klausimų, kad išsiaiškinti šio unikalaus „reiškinio“atsiradimo ir gyvavimo priežastis.

Labai dažnai ne tik praktikoje, bet ir mokslinėje literatūroje, anot B. Pitrėnaitės (2005), veiklos auditas nepagrįstai tapatinamas su finansiniu auditu. Tai daryti klaidinga, nes veiklos audito uždaviniai kur kas įvairesni negu finansinio audito. Be to, finansinio audito procedūros yra gerai standartizuotos, kai tuo tarpu sukurti panašias veiklos audito procedūras praktiškai, kol kas neįmanoma, nes veikla aprėpia daugybę funkcijų, kurios skiriasi tarpusavyje ne tik turiniu, bet ir kompleksiškumu, sudėtingumu ir kitomis ypatybėmis.

Pažymėtina, jog veiklos auditas rūpinasi ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo auditu ir apima:

Minėto autoriaus teigimu, šie terminai sudėtingai susiję vienas su kitu, nors, be abejo, yra visiškai skirtingi, todėl verta išsiaiškinti šiuos panašumus bei skirtumus.

Šiame apibrėžime bene svarbiausia yra tai, jog pabrėžiamas kompleksinis resursų panaudojimas, turint omenyje, kad resursai nėra vien išlaidos kaip ekonomiškumo atveju. Todėl nustačius ekonomiškumo ir efektyvumo santykį tikslinga išnagrinëti veiksmingumo sampratą, šio termino turinį bei santykį su efektyvumu.

Veiksmingumo ir efektyvumo kriterijai, H. Tugiman (2002) teigimu, nėra taip aiškiai nustatyti, kaip visuotinai priimtini naudoti apskaitos principai, daugybė įstatymų ar kiti teisės aktai, todėl veiklos auditas paprastai reikalauja daugiau subjektyvių vertinimų.

Todėl veiksmingumą galima apibrėžti, kaip nustatytų tikslų įgyvendinimo lygį, panaudojus tam tikrą išteklių kiekį.

Taigi kalbant apie veiksmingumą ypač svarbu nustatyti ir kiekybiškai įvertinti rezultatus. Tai galima padaryti paskirsčius tikslus į uždavinius. Kokios nors organizacijos veiklos veiksmingumas negali būti įvertintas, jei tikslai nesuformuluoti, neaiškūs arba prieštarauja vienas kitam. Todėl, kaip matome, atlikta 3E kriterijų analizė rodo, kad šiuos kriterijus pasirinkti ir taikyti nėra paprasta

  • Microsoft Word 44 KB
  • 2015 m.
  • 22 puslapiai (5442 žodžiai)
  • Universitetas
  • Viktorija
  • Veiklos audito problemų formulavimas
    10 - 10 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Veiklos audito problemų formulavimas. (2015 m. Gegužės 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/veiklos-audito-problemu-formulavimas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 09 d. 10:39
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo