Veiklos finansinė analizė įmonėje


Veiklos finansinė analizė įmonėje.

Kursinio darbo uždaviniai:

Analizės tikslų nustatymas

Analizės uždavinių nustatymas

Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas

Pateiktų ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė

Įmonės veiklos analizė finansinių koeficientų ir santykinių rodiklių pagalba

Įmonės veiklos vertinimas ir bankroto tikimybė

Išvados ir siūlymai

Pagrindinai finansinių koeficientų privalumai yra:

Koeficientai konkrečią įmonės situaciją išreiškia kur kas tiksliau nei absoliutus dydis;

Kreditoriai naudoja finansinius rodiklius skolindami lėšas, kadangi taip galima sumažinti kredito riziką;

Investuotojai. Tyrinėdami investavimo galimybes, pasitelkia finansiniais koeficientais.

Galima paminėti santykinių keoficientų privalumus, palyginti su absoliutiniais dydžiais, pateikiant šiuos pavyzdžius.

Nepaisant savo naudos, finansiniai koeficientai turi tam tikrų trūkumų. Pagrindiniai trūkumai yra:

Skirtingos bendrovės veikia įvairiose pramonės šakose, kiekviena šaka turi tik sau būdingų aplinkos veiksnių pavyzdžiui, reguliavimo, rinkos struktūrą ir t.t. Tokie veiksniai yra labai skirtingi ir svarbūs, tad dviejų įmonių palyginimas, kurios yra skirtingose ūkio šakose tampa sudėtingas arba klaidingas.

Finansinės apskaitos informacija turi įtakos vertinimui ir prielaidoms. Skirtingi apskaitos standartai ir principai įmonėse susilpnina įmonių palyginamumą, taigi ir rodiklių analizę yra mažiau naudinga tokiose situacijose.

Santykinė analizė paaiškina ryšį tarp praėjusių metų įmonės rodiklių, o vartotojam/akcininkams svarbesnė yra įmonės dabartinė ir būsima situacija.

Horizontalioji ir vertikalioji finansinės analizės yra pagrindinės analizės etapas, padedantis įvertinti įvairų rodiklių kitimo tendencijas, reikšmingumą įmonės veiklai. Santykinė analizė tiria įmonės veiklos finansinį stabilumą, efektyvumą, pelningumą.

* Absoliučiais dydžiais   -     Tn-Tn-1

** Procentais - ((Tn-Tn-1)/ Tn-1)*100%

Horizontalioji nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė rodo, kad palyginus 2012 m. su 2011 m. sumažėjo nuosavas kapitalas (910994 Lt, arba 22,8 %) taip pat palyginus 2013 metais su 2012 metais jis sumažėjo (816960 Lt, arba 26,5 %), o tam įtakos turėjo kapitalo sumažėjimas palyginus 2012 m. su 2011 m. jis visai sumažėjo 455497 Lt. t.y. 22,8 % ir palyginus 2013 m. su 2012m. jis sumažėjo (408480 Lt, arba 26,5 %). Analizuojamu laikotarpiu keitėsi per vienerius metus gautinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai palyginus 2012 m. su 2011 m. jie sumažėjo 84880 Lt, arba 35,4 %, bet palyginus 2013 m. su 2012m jie padidėjo 69742 Lt, arba 45%. Įsipareigojimų kitimo tendencijos rodo įmonės vadovų pastangas atsiskaityti su skolininkais, darbuotojais ir kt.

Išvados. Kaip matyti iš horizontaliosios pelno (nuostolio) analizės, įmonė pelningiausiai dirbo 2011m grynasis pelnas 883017 Lt. Palyginus 2012 m. su 2011m. matome, kad įmonės grynasis pelnas (nuostolis) per šį laikotarpį sumažėjo net 52 % t.y. 459104 Lt., galime teigti, kad šiam grynojo pelno (nuostolio) sumažėjimui 2012m. lyginant su 2011m. įtaką turėjo tipinės veiklos pelnas (nuostolis), įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) ir pelnas (nuostoliai) pries apmokestininmą, visi šie rodikliai sumažėjo net 52%, o lyginant 2012m. su 2013m. šie rodikliai sumažėjo net 87,9 % , veiklos sąnaudų padidėjo 5,6 %, o 2012m. lyginant su 2013m. sumažėjo 36,5 %. Pardavimo pajamų sumažėjimas (35,9%) rodo, kad įmonė parduoda mažiau prekių, tačiau nors ir vykdo mažesnius pardavimus, pardavimo savikaina krenta tolygiai irgi 35,8%, todėl galime teigti, kad šis pardavimų savikainos kitimas ir pardavimų sumažėjimas lėmė nagrinėjamo laikotarpio bendrojo pelno (nuostolio) sumažėjimą (36,2 %), tai parodo, kad įmonė 2013m, stengėsi didinti savo grynąjį pelną mažindama veiklos sąnaudas.

Likusią įmonės turto dalį sudaro trumpalaikis turtas, kuris 2011m. sudarė 46,3 % sudarė trumpalaikis turtas, kurio lyginamasis svoris per nagrinėjimą laikotarpį, palyginus 2012m. su 2011m., sumažėjo 14,2 %, o palyginus 2013 m. su 2012 m. jis sumažėjo 3,9 %. Didžiausią trumpalaikio turto dalį (32,4% 2011m.) sudaro per vienerius metus gautinos sumos, kurių lyginamasis svoris palyginus 2012m. su 2011m., sumažėjo 9,2 %, o palyginus 2013m. su 2012m. jis sumažėjo 3,4%. Trumpalaikio turto struktūroje pinigai ir pinigų ekvivalentai 2011m. sudarė 11,1 %, palyginus 2012 m. su 2011m., jie mažėjo 5,1 % , o palyginus 2013m. su 2012m. jie pamažėjo 1,2%.

Išvados. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė rodo keletą reikšmingų įmonės pelningumą apibūdinančių rodiklių. Jie parodo bendrąjį pelningumą ( 2011m. jisai buvo 19,4 % , 2012 m. jis procentaliai beveik nekiti ir siekė 19,3 %, o jau 2013 m. jis sumažėjo 6% ir siekė 13,3%), taip pat ši analizė parodo įprastinės veiklos ir pelno prieš apmokestinimą sumažėjimą (2011m. rodikliai buvo pelningi ir siekė 14,1 % , 2012 m. jie siekė 10,5%, ir 2013m. jie labai smuko pasiekdami tik 2,5%) ir grynąjį pelno ( nuostolio) sumažėjimą (2011m. jisai buvo pelningas ir siekė 12 % ,bet 2012 m. jis siekė 9%, o 2013m. rodiklis smuko dar labiau ir pasiekė tik 2 %). 2012 m. pardavimų savikaina buvo 80,7 %, lyginant 2012 m. su 2011 m. padidėjo 0,1 %. Tai nulėmė bendrojo pelno sumažėjimą 3 %. Tačiau 2013 m. pardavimų savikaina buvo 86,7 %, lyginant 2013m. su 2012m. padidėjo 6 %. Matome, kad kai įmonė didina savikainą tuo pačiu metu mažina savo bendrąjį pelną. Jeigu tai tęsis toliau įmonė gali turėti rimtų problemų. Veiklos sąnaudos 2012m. buvo 8,8%, lyginant su praėjusiais finansiniais metais 3,4 % padidėjo. Bet 2013 m. veiklos sąnaudos buvo 10,8 %, lyginant su praėjusiais finansiniais metais 2,1 % padidėjo. Tipinės veiklos pelnas 2012m. buvo 10,5%, lyginant su praėjusiais finansiniais metais jis sumažėjo 3,5 %, o lyginant 2013m. su 2012m jis sumažėjo 8,1 %. Tai rodo, kad įmonę labia sunkiai arba iš vis negerina savo veiklos, jeigu įmonė nemažins pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų, kogero jai gręsia bankrotas.

  • Ekonomika Analizė
  • Microsoft Word 208 KB
  • 2015 m.
  • 55 puslapiai (10480 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ernest
  • Veiklos finansinė analizė įmonėje
    10 - 4 balsai (-ų)
Veiklos finansinė analizė įmonėje. (2015 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/veiklos-finansine-analize-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 10:13
×