Veiklos organizavimas


Veiklos. (vadybinės, technologinės) organizavimas. Tikslasgebėti pasirinkti ir įgyvendinti racionaliausias organizacijos vadybinės ir technologinės veiklos kryptis ir priemones. Organizavimas kaip vadybos ciklo elementas reiškia. Organizavimas kaip technologinis procesas reiškia. Produkto gamybos, paslaugų organizavimas. Darbo proceso organizavimas. 1. darbo proceso samprata. Darbo organizavimas. Vadybinės veiklos struktūrizavimas. padalinių veiklos koordinacija. Valdymo proceso struktūrizavimas pagal įmonės veiklos sistemos elementus pvz. Valdymo proceso struktūrizavimas pagal įmonės tikslus pvz. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Pagrindiniai organizacijų tipai. (pagal H. Mintzberg). Organizacinės valdymo struktūros. Patriarchalinė OVS. Linijinė ovs. Problemos - organizacijai. Funkcinė ovs. Privalumai. Problemos. Mišriosios OVS. Linijinė – funkcinė OVS. Privalumai. Problemos. Mišriosios OVS. Linijinė - štabinė OVS. Privalumai. Problemos. Matricinė OVS. Privalumai. Problemos. Organizacinių struktūrų pritaikymas prie organizacijos sąlygų. Struktūrų tipai. Produktinė OS. Privalumai. Problemos. Orientuota į klientus OS. Privalumai. Problemos. Teritoriniu principu sukurta OS. Privalumai. Problemos. Konglomeratinė OS. OVS ir OS schemų grafinio vaizdavimo taisyklės. Gamybos organizavimo samprata. Norint racionaliai organizuoti gamybos procesą, tenka laikytis tam tikrų principų. Proporcingumo bei nenutrūkstamumo principai yra susiję ir jie turi užtikrinti nepertraukiamą įmonės darbą. Sroviškumas – reikalauja, kad visi darbo objektai gamybos procese judėtų nuosekliai. Integravimas – visiškai. Gamybos valdyme yra svarbus terminas “Operacija”. Bendras gamybos procesas – tai sudėtingos struktūros visuma. Pagrindiniai gamybos procesai susideda iš. Gamyboje galima išskirti tris gamybos tipus. Organizuojant gamybą yra sprendžiami šie pagrindiniai klausimai. Ką reikia daryti? Tai reiškia išanalizuoti sprendžiamus uždavinius.

Tikslas:gebėti pasirinkti ir įgyvendinti racionaliausias organizacijos vadybinės ir technologinės veiklos kryptis ir priemones, siekiant organizacijos (padalinio) tikslų.

UŽDAVINIAI: Suvokti vadybos funkcijos – organizavimo turinį. Išmanyti gamybos, darbo proceso organizavimo pagrindus. Suvokti vadybinės veiklos struktūrizavimo esmę. Gebėti kurti ir tobulinti organizacines valdymo struktūras, bei organizuoti darbo pasidalijimą.

Valdančiosios ir valdomosios sistemos struktūros formavimą; Šios struktūros valdymo santykių projektavimą (pavaldumo ryšius, darbo pasidalijimą, darbo koordinavimą ir t.t.).

Socialiniu aspektu: Darbuotojų parinkimą; Jų mokymą, kvalifikacijos kėlimą; Optimalių darbo sąlygų sudarymą. 2. Materialiniu aspektu: Gamybos ar kitos veiklos procesų vykdymą, jų išdėstymą erdvėje ir suderinimą laike; Techninio aptarnavimo sistemos sukūrimą; Darbo organizavimą.

Įmonės veiklos darbo režimai: Vienkartiniai darbai; Nuolatinio pasikartojimo darbai. Įmonės padalinių specializacijos formos: Technologinė; Daiktinė. Technologinių operacijų darbo organizavimas prasideda nuo darbo pasidalijimo: Procesiniu pagrindu; Kvalifikaciniu pagrindu.

Darbo procesas – tai visuma poveikių atliekamų darbo vietose darbo objektams, siekiant įvykdyti užduotis. Darbo procesas yra gamybinis, ekonominis, socialinis, techninis, fiziologinis, kūrybinis reiškinys, į vieningą sistemą apjungiantis visus organizacijos posistemius. Darbo procesas – tai atvira, nuolat kintanti, dinamiška sistema.

Darbo proceso rezultatas – produktas (gaminys, paslauga). Pvz. statybos darbo produktas – pastatas; Parduotuvės darbo produktas – prekė pas vartotoją; Gydymo veiklos produktas – pasveikęs pacientas. Darbo procesas apjungia tokius elementus: Darbo objektus; Darbą; Darbo priemones.

Darbo objektai – visa tai, į ką nukreiptas žmonių darbas, kas apdorojama, keičiama (žaliavos, medžiagos, pusfabrikačiai, informacija). Pvz. statybos darbo objektas – statybinės medžiagos ir gaminiai; Parduotuvės darbo objektas – prekės. Gydymo įstaigos darbo objektas – susirgęs pacientas.

  • Vadyba Skaidrės
  • MS PowerPoint 49 KB
  • 2014 m.
  • 99 puslapiai (3107 žodžiai)
  • Gintarė
  • Veiklos organizavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Veiklos organizavimas. (2014 m. Lapkričio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/veiklos-organizavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 13:48
×