Veiklos sąnaudos


Sąnaudos tai. Veiklos sanaudos literatura. Veiklos sanaudos tai. Uždarosios akcinės bendrovės veiklos sąnaudos. Veiklos sąnaudų analizė. Ataskaita is praktikos baldu rojus. Veiklos sanaudos-. Baldu rojus darbas. Veiklos islaidos kursinis. Uab baldų rojus kursinis.

Veiklos sąnaudos ir jų klasifikacija. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio nematerialojo turto amortizacija. Įstatymai, įtakojantys veiklos sąnaudų apskaitą. Veiklos sąnaudų apskaita uab „baldų rojus“. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Įmonės veiklos sąnaudų apskaitos politika. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas įmonėje. Veiklos sąnaudų įvertinimui naudojamos sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita bei jos reikšmė. Uab ,,baldų rojus” pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Kursinio darbo tikslas:

Kursinio darbo uždaviniai:

Praktiškai susipažinus, išnagrinėti veiklos sąnaudų apskaitą UAB ,,Baldų Rojus" įmonėje.

Veiklos sąnaudas gali būti skirstomos į :

11-ajame VAS pardavimo sąnaudų sudėtis :

3 būdas. Į finansinio rezultato sąskaitą įrašomi tiktai atsargų likučių pasikeitimai.

Ataskaitinio laikotarpio gamybos sąnaudos + nebaigtos gamybos sumažėjimas arba - nebaigtos gamybos padidėjimas = pagamintos produkcijos savikaina

Sąnaudų apskaitos metodika priklauso ne tik nuo atsargų apskaitos būdo, bet ir nuo ekonominės veiklos pobūdžio. Savitų ypatumų turi paslaugų teikimo, produkcijos gamybos ir prekybinės veiklos sąnaudų apskaita. Pardavimo pajamoms tenkančias sąnaudas paprasčiausia nustatyti paslaugų sferoje.

Tam tikra dalis sąnaudų yra tiesiogiai susijusi su gautomis pajamomis. Tai tiesioginės sąnaudos, kurios sudaro parduotų prekių savikainą. Kitaip sakant, tiesioginės sąnaudos pripažįstamos pardavus prekes.

Tačiau praktikoje ne visos sąnaudos yra tiesiogiai ir aiškiai susijusios su pajamomis, todėl sunku nustatyti jų ryšį. Tokiu atveju labia svarbu naudoti racionalų ir sisteminį sąnaudų paskirstymo būdą. Jis naudojamas, kai tikimasi, kad pajamos dėl turto naudojimo bus gautos per keletą ataskaitinių laikotarpių. Tai, pvz., materialaus turto nusidėvėjimas arba nematerialaus turto amortizacija.

Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo laikas gali būti ribotas ir neribotas. Paprastai apskaičiuojama tik riboto naudojimo laiko turto nusidėvėjimas. Nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Nenaudojamu laikomas toks ilgalaikis turtas, kuris įmonėje dar nebuvo pradėtas naudoti. Įmonei suteiktos teisės perkainoti ilgalaikį turtą. Turto kainos padidėjimo dalis dėl atlikto perkainojimo, pagal LR pelno mokesčio įstatymą, nenudėvima. Sutinkamai su 12-ojo verslo apskaitos standartų nuostatomis, perkainotas turtas koreguojamas nusidėvėjimo suma. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas įvertinus metinę nusidėvėjimo normą, kurią nustato įmonė, atsižvelgdama į:

Įmonė ,,Baldų Rojus” buvo įkurta ir užregistruota 2000m. Alytaus mieste Rūtų km.. Įmonė ,,Baldų Rojus” yra įgaliotasis ,,SOFFA ” atstovas Alytuje. Ši įmonė yra viena iš keturių įgaliotųjų Švedijos gamyklos ,,SOFFA“ atstovų Lietuvoje (kitos įmonės yra Klaipėdoje irVilniuje). ,,SOFFA“ atstovybės yra ne tik Lietuvoje bet ir visame pasaulyje: Australijoje, Vokietijoje, Airijoje, Latvijoje, Vokietijoje, JAV. ,,SOFFA“ yra Švedijos gamykla, kuri buvo įkurta 1803 m.

2) Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis įmonėje pripažįstamos sąnaudos susijusios su įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms įmonėje priskiriama:

Kaip pavyzdį pateikiu įmonės įsigyto asmeninio kompiuterio nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimą. Įmonė įsigijusi naują asmeninį kompiuterį, kainavusį 8000 Lt, pradėjo jį iškart naudoti. Įmonė nustatė, kad šio kompiuterio nusidėvėjimą apskaičiuos tiesiniu metodu, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus taikydama 3 metų trukmės nusidėvėjimo normatyvą ir esant likvidacinei kainai – 1500 Lt. Kadangi asmeninis kompiuteris įsigytas ir pradėtas naudoti iškart, jau kitą mėnesį įmonė skaičiuoja asmeninio kompiuterio nusidėvėjimo sumą, kuri sieks 188 Lt [(8000 – 1500) : 36)].

Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, kuri pagal įmonės apskaitos politiką priskiriama teikiamų paslaugų arba gaminamos produkcijos savikainai ir bendrosioms veiklos sąnaudoms.

610 sąskaita. Įvairios administracinės sąnaudos (banko paslaugos, mokesčiai automobilių stovėjimo aikštelei bei kitos įvairios smulkios išlaidos).

Įmonėje ,,Baldų Rojus” per ataskaitinį laikotarpį uždirbtą pelną paskirsto įmonės savininkas, nebūtinai išsimokėdamas dividendus, bet tam tikra jo dalis rezervuojama įvairiems tikslams arba tiesiog paliekamas nepaskirtsytas pelnas, tiksliau – skiriamas tolimesnei veiklai plėtoti.

  • Microsoft Word 134 KB
  • 2016 m.
  • 29 puslapiai (5557 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Veiklos sąnaudos
    10 - 1 balsai (-ų)
Veiklos sąnaudos. (2011 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/veiklos-sanaudos.html Peržiūrėta 2019 m. Rugsėjo 20 d. 11:07
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema