Veiklos scenarijaus sudarymas


Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Įmonės veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas. Mokslo baze scenariju.

Ekonomikos kursinis darbas. Ab “x” veiklos scenarijaus sudarymas. Įvadas. Ab „x“ trumpa veiklos charakteristika. Ab „x“ makroaplinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Makro aplinkos vystymosi alternatyvos. Makro aplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. Ab „x“ mikroaplinkos analizė. Mikroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Mikro aplinkos veiksnių vystymosi alternatyvos. Įmonės veiklos vystymo (si) scenarijaus sudarymas. Ab „x“ potencialo įvertinimas. Ab „x“ veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Pokyčių, reikalingų numatytai strategijai įgyvendinti, numatymas. Išvados. Naudota literatūra.


Temos aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje svarbiausias procesas yra gamybinių ir darbuotojų pajėgumų sujungimas į vieną bendrą sklandžiai ir efektyviai dirbantį mechanizmą. Kiekvienos verslo įmonės tikslas yra gauti pelno iš vykdomos veiklos. Didėjant konkurencijai, įmonei yra labai svarbu įvertinti savo ir konkurentų galimybes ir nustatyti savo strategiją, kuria remdamasi įmonė galėtų sėkmingai siekti savo tikslo.

Darbo tikslas – sudaryti AB „x“ dviejų metų veiklos galimą scenarijų, bei jais remiantis suformuluoti įmonės strateginį tikslą.

Darbo uždaviniai:

1.Įvardinti išorinės (makro ir mikro) aplinkos veiksnius, turinčius įtakos įmonės tikslų pasiekimui;

2.Nustatyti įmonės tikslų pasiekimui didžiausią įtaką darančius išorinės (makro ir mikro) aplinkos veiksnius, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę;

3.Identifikuoti išorinės (makro ir mikro) aplinkos vystymosi alternatyvas ir jas suderinti;

4.Sudaryti įmonės veiklos vystymosi scenarijų;

5.Atlikti įmonės veiklos vystymosi pasekmių analizę;

6.Įvertinti įmonės potencialą;

7.Nustatyti galimus numatytų scenarijų trikdžius, bei identifikuoti jų prevencines ir reakcines priemones;

8.Suformuoti vieningą strategiją ir numatyti reikalingus pokyčius, numatytai strategijai įgyvendinti;

9.Sudaryti tinklinę veiksmų schemą ir veiksmų įgyvendinimo kalendorinį planą

Darbo dalys. Grupinį namų darbą sudaro penkios darbo dalys: trumpa įmonės charakteristika, įmonės vizija, misija, filosofija; išorinės aplinkos analizė; įmonės potencialo įvertinimas; įmonės veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas; įmonės veiklos strategijos suformulavimas.

Metodologija. Sudarant įmonės veiklos scenarijų naudota PEST analizė, tarpusavio ryšių matricinė analizė, rangavimas, pasekmių analizė, scenarijaus interpretavimas.

Veiklos scenarijaus sudarymas. (2013 m. Gegužės 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/veiklos-scenarijaus-sudarymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 05:57