Vekseliai ir jų naudojimo atsiskaitymams galimybės ir ypatybės


Vekseliai ir jų naudojimo atsiskaitymams galimybės ir ypatybės. Vekselių sąvoka. Vekselių raidos istorija. Vekselių rūšys ir forma. Vekselių rūšys ir jų požymiai. Vekselių rūšys Išrašo. Vekselių įforminimas ir atsiskaitymas. Operacijos su vekseliais. Vekselių protestavimas. Vekselių savybės. Bills and their use of settlement options and features.

Straipsnyje surinkta ir pateikta informacija apie vekselius, jų raidos istorija, rūšys. Taip pat apžvelgtos vekselių naudojimo atsiskaitymams galimybės ir ypatybės. Darbe buvo pasitelkta mokslinės – teorinės literatūros ir internetinių šaltinių analizė.

Vekselių raidos istorija

Trečiasis ir beveik svarbiausias etapas vekselių raidos istorijoje buvo pavadintas „vokiškuoju“. 1848 metais būtent Vokietijoje priimtas Vekselių įstatymas simbolizavo naują požiūrį į juos. Vekselį pateikę prekybininkai jau galėdavo gauti ir paskolą. Tačiau bene reikšmingiausieji vekselius įforminantys dokumentai buvo priimti 1930 metais birželio 7 dieną. Tada 25 valstybės pasirašė vadinamąją Ženevos vekselių konvenciją. Ji tapo daugelio pasaulio valstybių vekselių įstatymų pagrindu. Šiuo metu vekselių teisė yra reglamentuota beveik visame civilizuotame pasaulyje. Kai kurių finansų ekspertų nuomone, vekseliai yra universalūs vertybiniai popieriai, bet jiems įsigalėti trukdo skirtinga valstybių teisinė bazė.

Vekselių rūšys ir forma

Vekselių įforminimas ir atsiskaitymas

Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 3 straipsnis nustato, jog įsakomajame vekselyje turi būti:

Suėjus atitinkamam terminui, vekselis turi būti pateiktas apmokėti. Inkasavimas - vekselio pateikimas apmokėti. Asmuo, apmokėdamas, gali reikalauti kad jam grąžintame vekselyje būtų jo savininko pakvitavimas, jog jis pinigus gavo. Savininkas negali atsisakyti priimti vekselio sumos dalies. Mokėtojas, sumokėjęs dalį sumos, gali reikalauti, kad apie tai būtų pažymėta vekselyje ir kad jam būtų išduotas atitinkamas pakvitavimas. Sumokėjusiam visą vekselio sumą atiduodamas pats vekselis. Taip pat vekselio turėtojas gali gauti pinigus pagal turimą vekselį, jį inkasuodamas bet kuriame banke. Vekselis gali būti vietinis ir nevietinis. Vietinis yra toks, kurį turėtojas inkasuoja mokėjimo vietoje. Nevietinio vekselio inkasavimo vieta nėra jo mokėjimo vieta. Vietinius vekselius turėtojas turi pateikti inkasuoti ne anksčiau kaip 1 mėnuo ir ne vėliau kaip 5 dienos iki vekselio apmokėjimo termino. Nevietinius – ne anksčiau kaip 3 mėnesiai ir ne vėlaiu kaip dokumentų apyvartos mokėjimo laikas.

mokėjimo vieta yra bankai, kuriuose skolininkai turi sąskaitas;

trasatas (mokėtojas) yra besąlygiškai akcetavęs visą įsakomojo vekselio sumą;

Tokiu būdu diskonto suma apskaičiuojama pagal formulę:

Vekselių diskontavimas yra palankus tiek pirkėjui, tiek pardavėjui.

teisinis privalumas - „stipriai“ įformintas pirkėjo įpareigojimas atsiskaityti.

Ne visada vekselio savininkai pageidauja visiškai atsisakyti vekselių. Savo trumpalaikį pinigų potraukį jie gali patenkinti, gaudami iš banko paskolą, o užstatu panaudoti turimus vekselius. Vekselių turėtojas, norėdamas gauti įkeistais vekseliais apdraustą paskolą, sudaro su banku paskolos sutartį. Bankas drąsiau kredituos, jeigu vekseliai, kuriuos norima įkeisti, bus laiduoti arba indeksuoti, nes tai parodo vekselio kaip užstato patikimumą. Diskontuojant ir įkeičiant vekselius, komercinis kreditas transformuojasi į bankinį kreditą.

Vekselio turėtojas atlygina notarui jo turėtas išlaidas, jeigu protestas neįforminamas dėl to, kad vekselio turėtojas atšaukia prašymą įforminti vekselio protestą arba vekselio protestas neįforminamas įstatyme numatytais atvejais. Jeigu vekselio turėtojas neatlygina notarui jo turėtų išlaidų, notaras jas gali išreikalauti teismine tvarka.

Apibendrinant galima teigti, kad vekselis gali būti efektyvia atsiskaitymo užtikrinimo priemone. Kadangi vekselių naudojimas Lietuvoje popiuliarėja reiktų kuo daugiau apie juos žinoti.

Main goal is to review bills, the use of settlement options and features. The paper is collected and provided information about bills, their development history of the species. Also look at the bill usage, the use of settlement options and features. The paper was used scientific – theoretical literature and online sources analysis.

Our time is very widespread in a variety of non-cash payments. These special significance to the settlement banks, and such settlement is based on the current account deposits by bank customers in every part can be removed or not. On this basis, the settlement banks' mutual customers can not use cash, but a bill. Settlement money is simple and primitive way. For the money need to keep count, in addition, they wear out quickly. Bills do not have these drawbacks. They help to accumulate financial capital, to improve the farm economy. Our experience and knowledge of public bonds is still very weak, but they are becoming increasingly popular. For this reason, it is important to understand fully what the bill is and how it is used.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 2915 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (6071 žodžiai)
  • Laima
  • Vekseliai ir jų naudojimo atsiskaitymams galimybės ir ypatybės
    10 - 9 balsai (-ų)
Vekseliai ir jų naudojimo atsiskaitymams galimybės ir ypatybės. (2015 m. Birželio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/vekseliai-ir-ju-naudojimo-atsiskaitymams-galimybes-ir-ypatybes.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 21:54
×