Verslo namų darbai

37 dokumentai
Vidinės komunikacijos vertinimas organizacijoje
Įvadas. Komunikacijos samprata ir skirstymas. Informacijos perdavimo kanalai organizacijoje. Formali informacija. Perduodama vertikalia komunikacija ir jos skirstymas. Formali informacija, perduodama horizontalia komunikacija. Neformali informacija. Komunikacijos proceso modelis. Tyrimo metodologija. Vidinės komunikacijos vertinimas uab "x" ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 17 psl.
2013 11 21
Įmonės paslaugų pardavimo planas
Paslaugų padėties rinkoje nustatymas - tyrimas. Paslaugos pardavimo strategijos parengimas. Vestuvės užsienyje. Pardavimo planavimas tikslų ir uždavinių nustatymas. Pardavimo organizavimas. Vestuvės seišeliuose „ mahės sala “ kaina nuo 5650lt asmeniui. į kainą įskaičiuota. Vestuvių ceremonijos metu. Į kainą neįskaičiuota.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2015 03 31
Rizikos nustatymas ir įvertinimas UAB „TC prekyba“
Uab „Tc prekyba“. Istorija. Konkurentai. Įmonės aplinkos analizė. Politiniai – teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Potencialių rizikų identifikavimas įmonės veikloje. Rizikų žemėlapis. Įmonės rizikos valdymo brandos lygio įvertinimas. Poveikio priemonių kiekvienai rizikai ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2015 04 12
Sporto klubo įrengimas bendrabutyje
Treniruokliu kambario irengimas. Įvadas. Projekto idėjos pagrindimas. Ssgg analizė. Smart analizė:. Projekto igyvendinimo šaltiniai. Projekto planas. Darbai, jų tarpusavio priklausomybės ir trukmės. Projektui reikalingi materialieji ištekliai ir jų kainos. Žmogiškieji ištekliai, jų apmokėjimo įkainiai ir būdai. Numatytosios ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2013 04 10
Verslo potencialo formavimas
Įvadas. Uab „rokiškio sūris“ charakteristika. Įmonės vykdoma veikla. Darbuotojų skaičius. Darbuotojų darbo užmokestis. Darbo našumas. Bakalauro baigiamojo darbo tema. AB ,,Rokiškio sūris” VEIKLOS APIBENDRINTA ANALIZĖ. Galimi problemos sprendimo variantai. AB „Rokiškio sūris“ veiklos tendencijos. AB „Rokiškio sūris“ ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2014 01 24
Mano verslo idėja, kurią norėčiau įgyvendinti
Idėjos pristatymas. Kuriamo verslo reklamos planas. Idėjos privalumai ir trūkumai. Verslo idėjos realizavimo etapai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 17 psl.
2015 12 06
Verslo finansai namų darbas (3)
Verslo finansai 1 užduotis.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2016 05 02
Įmonių organizavimas ir valdymas
Namų darbas nr. Įvadas. Valdomos verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai, konkurentai. Teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2014 12 22
Verslo idėja ledai ir kokteiliai
Nekoloringi ledai ir kokteiliai. Santrauka. Idėjos pristatymas. Kaip gimė jūsų idėja. Sprendžiama problema. Idėjos naujumas. Produkto / paslaugos pristatymas. Apašykite gaminamą produtą ar teikiamą paslaugą. Apašykite gaminamo produto ar teikiamos paslaugos pridėtinę vertę. Kliento pristatymas. Kaip imanoma tiksliau pristatykite ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2013 12 08
Tarifinis prekių klasifikavimas
Įžanga. Prekių klasifikavimo sistema lietuvos muitinėje. Muitinės departamentas. Specialiosios muitinės įstaigos. Teritorinės muitinės. Muitinės postai. Prekių klasifikavimo procedūros. Prekių klasifikavimo mokymai. Informacijos skelbimas. Muitinių bendradarbiavimo tarybos rekomendacija. Dėl tarifinio klasifikavimo darbų ir jų ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 15 psl.
2013 01 01
Verslo idėja „valymo paslaugos“
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Paslauga. Rinkos segmentavimas. Klientai. Pagal geografinę padėti. Pagal demografinę padėtį. Pagal individualius požymius. Konkurencija. Tiesioginiai konkurentai. Pranašumas. Verslo pradžia. Siūlomos paslaugos ir kaina(minimali iškvietimo suma 20 Lt). Reikalingos priemonės. Verslo forma. Pavadinimo ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2016 10 23
AB „Lietuvos draudimas“ finansinių rodiklių namų darbas
Santrauka. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados. Priedai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2015 10 21
Verslo idėjos realizavimas
Idėjos pristatymas. Reklama. Idėjos privalumai ir trūkumai. Privalumai. Trūkumai. Verslo idėjos realizavimo etapai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2014 12 01
Įmonės analizė TEO LT
Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Ab „Teo lt“ finansiniai rodikliai. Literatūros šaltiniai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2015 04 19
Įmonės finansinės ataskaitos pagal apskaitos standartus
Įmonės finansinės ataskaitos pagal verslo apskaitos standartus. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Ab „ teo lt “ finansiniai rodikliai. Einamojo likvidumo koeficientas. Įsiskolinimo koeficientas 13 12 08 08 10 09. Grynasis pelningumas (%) 21 22 21 22 21 22.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2015 03 30
Sustainable management of the company
Sustainable management of the company price water house cooper’s (pwc). About the company. A brief history of the company. Countries, number of employees, performance, etc. Basic facts: industry in which it operates, the hq location, operations in other. Recommend it? Is sustainability integrated in the company? If yes, how? If not, would you. ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2013 04 12
Adidas kompanijos istorija
„Adidas“ company. Sukūrimo metai. Pagrindinė Būstinė. Apyvarta. Pelnas. Prekės. Darbuotojų skaičius. Prekybos biografija. Įdomūs faktai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2014 10 28
Ab Snaigė
Paveikslėlių ir lentelių sąrašas. Akcinė bendrovė – snaigė. Įmonės pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumo rodiklis. Grynojo pelningumo rodiklis. Nuosavybės grąža. Likvidumo rodikliai. Bendrojo likvidumo koeficientas. Skubaus padengimo koeficientas. Finansų struktūros rodikliai. Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis. ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 15 psl.
2015 12 04
Elektroninio verslo vadybos namų darbas
Elektroninio verslo vadybos. Namų darbas.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2016 04 09
Galimybių studijos teoriniai aspektai
Galimybių studijos teoriniai aspektai. Galimybių studijos rengimo etapai. Rengiant galimybių studiją yra siekiama tokių tikslų. Projekto apibūdinimas ir pagrindinė idėja. SSGG analizė Stiprybės. Rinka ir marketingo kompleksas. Darbuotojai ir valdymas. Paslaugos ir galimos alternatyvos. Galimos verslo alternatyvos. Išvados ir ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2017 01 22
Rizikos matai VaR IR TVaR
Teorija. Rizikos matas VaR. Rizikos matas TVaR. Rizikos matų VaR ir TVaR sulyginimas. Rezultatai ir skaičiavimai. Darbo išvados. Literatūra. Priedas. Pilni duomenys.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2015 05 02
Triušių auginimas
Santrauka. Verslo idėja. Verslo idėja ir įmonės aprašymas. Rizikos įvertinimas. Firmos rizika ir veiksniai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2013 09 12
UAB „Intersurgical“ įmonės pagrindinės personalo darbo organizavimo problemos ir jų sprendimo būdai
UAB „Intersurgical“ įmonės pagrindinės personalo darbo organizavimo problemos ir jų sprendimo būdai. Problemos. Sprendimo būdai. Pirmoji problema. Trečioji problema. Ketvirtoji problema. Penktoji problema. Šeštoji problema. Septintoji problema.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2017 04 08
Verslo organizavimas ir planavimas, individualus darbas
Rodikliai. Reikšmė. Pagalbinių darbininkų skaičius,žm. Pagalbinio darbininko vidutinė mėnesinė alga, Eur. Pagalbinių darbininkų metinis darbo užmokestis, tūkst. Eur. Pagalbinių darbininkų atskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui, tūkst. Eur.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2016 11 01
Verslo pagrindai namų darbas Nr 2
Namų darbas nr. AB „ Vilkyškių pieninė “ Pelno nuostolio ataskiata tūkst. Lt. AB „ Vilkyškių pieninė “ balansas tūkst. Lt. Iš viso turto. Iš viso kapitalo ir įsipareigojimų. Finansinio sverto rodikliai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2016 11 04
Verslo statistikos namų darbo užduotis
Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. X1 x2 x3 x. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1 ,. , X. Porinė regresinė analizė. X1 , x2 , x3 , turi tiesinę priklausomybę , tai matosi iš pateiktų grafikų. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Tiesiniu būdu. Netiesiniu būdu. Gautų rezultatų aprašymas. Paklausos ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2015 12 01
 Business (2)
What is a small business? This defines a small firm as one that during an accounting year does not exceed two of the following. ­. A turnover of million pounds. ­. Total assets of million pounds. ­. Or more employees. What is the difference between the profit and loss account and the balance sheet? There are few types of ratio. ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2017 04 26
A3 modelio metodo analizė
Kauno technologijos universitetas. Numatomas bendras veiklos tikslas. Detaliai aprašoma esama situacija. Numatoma detali būsima situacija. Suplanuojami veiksmai būsimai situacijai pasiekti , įrašomi atsakingi asmenys. Matuojami rezultatai ir jie lyginami su tikslu.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2017 11 16
Government intervention in trade (reflection paper)
Government Intervention in Trade. Reflection Paper. References.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2015 11 24
Įmonės ataskaitos pagal verslo apskaitos standartus
Įmonės aprašymas. Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai 2009-2010m. Ilgalaikės investicijos (mln. Lt). Pagrindiniai rodikliai 2010-2011m. Pajamų struktūra. Pajamų struktūra (mln. Lt) 2010-2011m. Ilgalaikės investicijos (mln. Lt). Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai 2011-2012m. Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2016 04 13