Verslas (5)

1798 dokumentai
Renginių organizavimas verslo planas
Verslo idėjos aprašymas. Analogų analizė. Paslaugos grafinis vaizdas. Reklamos išlaidos. Kapitalo ištekliai. Apklausos rezultatai. SSGG analizė. Darbo užmokesčio sąnaudų lentelė. Reikalingi ištekliai ir jų panaudojimas. Pajamos. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2014 03 27
Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje
Įvadas. Svv samprata. Svv privalūmai ir trūkumai. Svv reikšmė ekonomikos plėtrai. Svv plėtros problemos. Svv plėtojimo programa. Svv parama. Išvados. Literatūra. Priedai. Žvelgdami į Europos ir viso pasaulio pirmaujančių šalių ...
Verslo referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 03 29
Tarpkultūriniai barjerai ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Kalbinės komunikacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Kalbos vartojimo būdas. Kalbėjimo greitis. Skirtingos kalbos taisyklės. Praktinės tarpkultūrinio bendravimo problemos. Klausymosi įpročiai. Kūno kalba. Sutarčių ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 12 07
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas Varškės sūreliai
Produkto aprašymas. Vartotojo identifikavimas. Konkurentų analizė. Rinkodaros kompleksas. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 05 07
Džinsų parduotuvės verslo planas
Įvadas. Paduotuvei reikalingi daiktai. Parduotuvės patalpos. Žmogiškieji ištekliai. Prekių kainos, darbo laikas ir atsiskaitymas už. Prekes. Konkurentai. Klientai. Reklama. Ssgg analizė. Tiekėjai. Finansai. Balansas. Pelno (nuostolių) ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2013 04 09
Kirpyklos - grožio salono verslo planas
Įvadas. Verslo idėja. Įmonės vizija, misija, tikslai ir vertybės. Pasirinktos verslo įdėjos rinkos apžvalga. Verslo steigimas. Verslo organizavimas. Reikalingi materialūs ištekliai. Patalpos. Įrangos tiekėjas. Technologinė įranga. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2016 05 05
Verslas ir etika. Bendravimas
Elgesys su vadovais. Ko nereikėtų užmiršti pasisveikinant. Etiško sprendimo svarba. Ir ginčytis reikia mandagiai. Kada ir kaip kreiptis “tu ar jūs”. Išvaizda – pirmas ir tikras įspūdis. Kūno kalba – kas tai? Kalbėjimas telefonu. ...
Verslo referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 06 18
Inovacijos versle sėkmės garantas
Įvadas. Inovacijų apibrėžimas ir skirstymas. Inovacijos sąvoka. Inovacijų klasifikacija. Inovacijų svarba šiuolaikiniame pasaulyje. Inovacijų vaidmuo versle. Inovacijos versle – sėkmės garantas. Sėkmingas inovacijų taikymas Lietuvos ...
Verslo referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 09 22
Įstaigos veiklos dokumentai
Įstaigos veiklos dokumentai. Įstaigos rengiami dokumentai. Raštai. Pažyma. Aktas. Protokolas. Tarnybinis pranešimas. Įgaliojimas. Rekomendacija. Ataskaita. Asmenų vardu rengiami dokumentai. Teisės aktai. Tvirtinami teisės aktais dokumentai. ...
Verslo konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2015 05 07
Pievagrybiai verslo planas
Santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Įmonės forma. Produkcija. Infrastruktūra. Trumpas investicijų apibūdinimas. Planuojamos investicijos. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Projekto įgyvendinimo planas. Darbuotojų analizė. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2015 03 23
Vaikų užimtumo centras verslo planas
Santrauka. Verslo idėjos pristatymas. Verslo įmonės charakteristika. Rinkos tyrimas. Bendra rinkos apžvalga. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo organizavimas. Kainų politika ir paslaugų kainos. Reklama. Firmos paslaugų įvaizdžio ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 46 puslapiai
2014 06 02
Verslo planas kavinė ir žaidimų kambarys
Verslo planas kavinė ir žaidimų kambarys.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 36 puslapiai
2016 04 18
Darnaus verslo socialinė atsakomybė AB „Vilniaus baldai“
Įvadas. AB „Vilniaus baldai“. AB „Vilniaus baldai“ veikla ir istorija. AB „Vilniaus baldai“ misija, vizija, vertybės. AB „Vilniaus baldai“ socialinė atsakomybė. AB „Vilniaus baldai“ socialinė atsakomybė darbuotojams. AB ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 10 15
Investicijos į vertybinius popierius, nekilnojamą turtą ir pokerio žaidėją analizė
Įvadas. Dalis. Investicijų sąvoka ir reikšmė. Investicijų formos [6]. Investavimas į vertybinius popierius [5]. Akcijos [5]. Investavimas į nekilnojamą turtą [7]. Investavimas į žmones [4]. Pokeris [19]. Investicijų rizika. Dalis. AB ...
Verslo tyrimai, Tyrimas, 31 puslapis
2016 02 07
Kavinės verslo planas „Pasaga“
Informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės „Pasaga“ verslo planas. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Verslo srities aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Patiekalų ir paslaugų aprašymas. Kainų sudarymas. Rėmimas. Gamybos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2017 04 02
Ledainė verslo planas
Finansų inžinerijos katedra. Santrauka. Įmonės aprašymas. Vertybės. Misija. Vizija. Tikslai. Produktas. Paslauga. Konkurentai. Pirkėjai. Rinkodaros strategija. Komanda. Verslo modelis. Finansai. Išvados. Pasiūlymas pirkėjui. Literatūros ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 11 puslapių
2015 01 15
Reklama ir jos poveikis vartotojui skaidrės
Skaidrės apie reklamos poveiki vartotojui. Reklama ir jos poveikis vartotojui. Dabartiniame verslo pasaulyje. Ekonominiu požiūriu reklama. Didžiausią informacijos kiekį žmogus gauna regėdamas. Spalva. Didelę reikšmę spaudos reklamose turi ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2015 04 14
Spurgų kepimas verslo planas
Santrauka. Aprašymas. Rinkodara. Gamybinė veikla. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalys. Literatūra.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 37 puslapiai
2016 11 13
Verslo organizavimo ir apskaitos praktikos ataskaita
Įvadas. Personalo skyrius. Dokumentų rengimas. Darbuotojų atrankos kriterijai ir metodai. Organizacinės struktūros formavimas. Marketingo skyrius. Prekių asortimento formavimas. Konkurentų analizė. Prekių reklama. Projektų skyrius. Rinkos ...
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 56 puslapiai
2014 12 01
Verslo vadybos praktika
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab „Alna“. Uab “Eika”. Uab “ sveiki produktai”. Įmonės verslo idėja, vizija, misija, vertybės, tikslai ir uždaviniai. Terminai. Įmonės juridinis statusas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2016 05 09
Drabužių pasaulis verslo planas
Techninė užduotis. Verslo plano santrauka. Verslosrities aprašymas. Uab ,,Drabužių pasaulis“ charakteristika. Uab ,,Drabužių pasaulis“ verslo idėja. Uab ,,Drabužių pasaulis“ verslo tikslai, galimybės. Uab ,,Drabužių pasaulis“ ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 21 puslapis
2016 04 05
Du tėčiai turtingas ir vargšas Referatas
Autorius. Knygos aprašymas. Aptariamos temos knygoje. Išsilavinimas. Kodėl taip yra? Kas nutinka? „Žiurkių ratas“. Pirmasis etapas. Antrasis etapas. Aktyvai ir pasyvai. Išvados.
Verslo referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 02 24
Keleivių pervežimas verslo planas
Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama. Savikaina. Finansai. Kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2014 06 02
Moklinės literatūros analizė Renginių organizavimo imonių specifika
VŠĮ Socialinių mokslų koleigija. Mokslinės literatūros analizė. Renginių įvairovės organizavimo kėblumai bei sprendimo būdai. Renginių įvairovė bei jos įtaka , įmonės žinomumui. Įmonės žinomumo didinimo galimybės. Autorių ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 03 14
Prekyba šokoladu internete
Pareiškėjo duomenys. Informacija apie projekto partnerį (-ius). Trumpas projekto aprašymas. Projekto loginis pagrindimas. Kritinis kelias. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas. Projekto biudžetas. Veiklų kaštų pagrindimas. Projekto ...
Verslo projektai, Projektas, 17 puslapių
2015 02 09
Privatus vaikų lopšelis darželis verslo planas
Projektą rengiančioji ir paraišką teikiančioji organizacija. Projekto grupės atranka. Projekto sklaidos strategija. Projekto rezultatų įgyvendinimo rodikliai.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 9 puslapiai
2017 01 13
Rusijos rinkos patrauklumo analizė
Įvadas. Rusijos rinkos patrauklumo analizė. Rusijos rodiklių analizė. Rusijos rinkos pagrindiniai sektoriai. Rusijos infrastruktūros situacija. Rusijos politinis stabilumas. It sektoriaus rusijos rinkoje struktūra. Rusijos it sektoriaus ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 01 24
Sporto klubas verslas
Sporto klubas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo idėja , misija , vizija , tikslai. Ssgg analizė. Produkto aprašymas. Marketingas rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Paslaugų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2018 03 29
UAB „Kesko senukai Lithuania“ verslo galimybių analizė
Įvadas. Vidinės ir išorinės aplinkos svarba įmonės veiklai. UAB „Kesko senukai lithuania“ veiklos analizė. Darbo tikslas – atlikti UAB „Kesko Senukai Lithuania“ verslo galimybių analizę. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 03 26
Vaikų darželio verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės tikslai. Rinkodara. Paslaugos. Vadyba. Finansai. Rizikos įvertinimas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 31 puslapis
2017 11 13
×