Verslas (60)

1962 dokumentai
Siuvimo paslaugas teikiančios įmonės verslo planas
Verslo aprašymas oficiali informacija. Ūkio šakos apibūdinimas. Produktai ir paslaugos. Verslo vieta , patalpos. Darbuotojai , darbo apmokėjimo formos , darbo laikas. Pagrindiniai klientai , kiti verslo partneriai. Gamybinė veikla ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 9 puslapiai
2018 09 18
Small Large clothing businesses promotional comparison
One of the most impressing H&M promotion is hijAB ad campaign. /.
Verslo projektai, Projektas, 8 puslapiai
2017 03 28
Smulkiojo verslo organizatoriaus profesija
Karaliaus mindaugo profesinio mokymo centras. Smulkiojo verslo organizatoriaus profesija verslo įmonės kūrimas. Apie įmonę. Aprašymas. Tikslas. Užduotys. Vizija. Esame geriausi nes. Aplinka, kurioje mes. Darbuotojai. Saugumo reikalavimai. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 09 19
Smulkus ir vidutinis verslas konspektas
Pridėtinė vertė. Darbo našumas. Konkurencingumo rodiklis. Europos bendrovė. Europos Ekonominių Interesų Grupės. Europos kooperatyvai. Vadovai verslininkai. Esminio perversmo pagrindas. Pelningumo augimo spartinimas. Ateities pelno didinimas. ...
Verslo konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2015 11 03
Socialiai atsakingo vartojimo tyrimas Lietuvoje
Įvadas. Socialiai atsakingas vartojimas. Socialiai atsakingas vartojimas visuomenėje. Socialiai atsakingo vartojimo veiklos. Vartotojų sprendimo priėmimo procesas. Socialiai atsakingo vartojimo matmenys. Socialiai neatsakingas vartojimas. ...
Verslo projektai, Projektas, 28 puslapiai
2018 04 26
Socialiai atsakingo vartojimo tyrimas Lietuvoje pristatymas
Socialiai atsakingo vartojimo tyrimas Lietuvoje. Socialiai atsakingas vartotojas – atsižvelgia ne tik i asmeninius poreikius. Socialiai atsakingo vartojimo 3 aspektai. John Schrum, James J. McCarthy, Martin Lowry (1995). Nutraukė savo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2018 04 26
Socialinė verslo atsakomybė AB „Lietuvos draudimas“
Įvadas. Pasirinktos įmonės veiklos pristatymas. Įmonių socialinė atsakomybė aplinkai. Oro tarša. Įmonių socialinė atsakomybė darbuotojams. Įmonių socialinė atsakomybė bendruomenei. Įmonių socialiai atsakingas įvaizdis. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 11 05
Socialinės įtraukties didinimas ir pameistrystės skleidimas
Turinys. Įvadas. Projekto apibūdinimas. Projekto aprašymas. SSGG analizė. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Lentelių sąrašas. Lentelė SSGG analizė parengta autorių.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 02 13
Socialinis tyrimas Prekybos vietų Visagino miesto paplūdimyje atsiradymo tikimybė
Prekybos vietų visagino miesto paplūdimyje atsiradimo tikimybė. Lt ru lankytinos vietos. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Visagino paplūdimio patrauklumas , kuriant smulkų pardavimo verslą. Prekybos ...
Verslo projektai, Projektas, 20 puslapių
2016 02 29
Sociologinė, demografinė verslo aplinka
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo sosialinĖ-kulturinĖ ir demografinĖ aplinka. Lietuvos gyventojai pagal amžių. TautybĖ. Moterų ir vyrų skaičius. Santuokos. Ištuokos. Išsilavinimas. Gimstamumas. Mirtingumas. Religija. Migracija. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 22
Šokių studijos steigimo verslo planas
Turinys. Verslo aprašymas. Rinkos tyrimas. Konkurencija. Personalas. Reikalingi ištekliai. Studijos ir patalpų įkūrimas. Įmonės veiklos pradžia. Studijos siūlomos paslaugos. Reklama. Rizikos veiksniai. Financinės prognozės. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2018 12 18
Šokolado gamybos įmonės „Pergalė“ veiklos pristatymas
Pergalė. Istorija Kokybė Mes – visame pasaulyje Asortimentas Konkurentai Komunikavimo kanalai Reklama. Istorija. „Pergalės“ istoriją galima vadinti lietuviško šokolado gamybos istorija. Kokybė. Kokybė – svarbiausias. Mes – ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 05 01
Sparčiai augančių įmonių pagrindai
Įvadas. Greito augimo įmonių bruožai ir įtaka ekonomikai. Greito augimo įmonių problematika. Greitai augančių įmonių sėkminga pardavimų strategija. Išvados. Litertūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 11
Spaustuvės įkūrimo verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja ir sritis. Įmonės tikslai. Teikiamos paslaugos. Rinkodara. Rinkos sektoriaus analizė. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama įmonėje. Gamyba ir ...
Verslo referatai, Referatas, 25 puslapiai
2018 01 25
Specializuotos pagalbos moterims, patiriančioms smurtą, įstaigų veiklą koordinuojančio centro steigimas
Projektas „Specializuotos pagalbos moterims, patiriančioms smurtą, įstaigų veiklą koordinuojančio centro steigimas“. duomenys. Duomenys apie projektą. Trumpas projekto aprašymas (santrauka). Projekto tikslinės grupės. Projekto ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 03 24
Sporto paslaugas teikiančios įmonės kūrimas
Turinys. Aplinkos analizė. Verslo strategija. Įmonės konkurencinė strategija. SSGG (SWOT) analizė. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Veiksmų (gamybinis/paslaugų teikimo) planas. Valdymo (organizacinis) planas. Rizikos ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 02 24
SSGG analizė, įmonės stiprybės ir silpnybės
STIPRYBĖS vidiniai , pozityvūs veiksniai. Greitai ir kokybiškai atliekami darbai. Geras kainos ir kokybės santykis. Drąsa Motyvacija Lankstumas Verslumas. Operacinės įrangos ir aparatūros stoka. Sąlyginai mažas pelnas , lyginant su ...
Verslo analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 04 14
Steelseries produkcija
Steelseries produkcija. Apie Steelseries. SteelSeries yra Danijos. Istorija. SteelSeries buvo įkurta. Produktai. SteelSeries palaiko Electronic Sports asmenų ir grupių skaičių. Pramonė - Computer hardware Buvo įkurta - 2001 metais.
Verslo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 03 24
Steve Jobs gyvenimas
Neilgai trukus S. Džobsas tapo „Apple“ generaliniu direktoriumi ir buvo vienas iš iPod“. Steve Jobs apdovanojimai. Džobsą 1984 m. , kartu su Stivu Vozniaku, JAV prezidentas Ronaldas Reiganas apdovanojo Nacionaliu technologijų medaliu. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 05 09
Steve Jobs: biografija, atsiradimas, istorija ir pokyčiai
Steve Jobs: biografija, atsiradimas, istorija ir pokyčiai.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 10 23
Strateginio valdymo elementų struktūra skaidrės
Strateginio valdymo elementų struktūra. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo etapai. Strategijos formulavimas. Į strategijos formulavimą įeina tokie sprendiniai. Strategijos įgyvendinimas. Kiekvienas organizacijos narys turi ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 18
Švedija Austrija verslo ypatumai
Švedija-Austrija. Švedijos Karalystė - valstybė Skandinavijos pusiasalyje. Švedija. Bendraudami su kitų šalių verslininkais. Verslo kultūros ypatumai ir etiketas. Austrijos Respublika – valstybė Centrinėje Europoje. Austrijos ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 10 03
Švedijos verslo aplinka
Ekonominė aplinka. Ekonomikos struktūra (gyventojų stabiliai daugėja. Teisinė politinė aplinka. Švedija yra Europos Sąjungos narė. Sociodemografinė aplinka. M. Birželio duomenimis, net 75% darbdavių susiduria su sunkumais ieškant ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 10 29
Švedijos verslo aplinka skaidrės
Švedija. Verslo kūrimo formos. Vienintelis prekybininkas Bendrijos asociacija. Reikalavimai registruoti įmonę Švedijoje. Ne pelno asociacija. Ekonominė asociacija. Ekonominę asociaciją gali steigti ne mažiau, kaip 3 žmonės, įmonės ar ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 01 16
Šventinių konditerijos gaminių gamyba, verslo planavimas
Verslo subjekto vizija. Pelno mokestis PM. Pridėtinės vertės mokestis PVM. Nekilnojamojo turto mokestis. MB nario dividendai. Lyginimo sritis Mes „ Seduje “ „ Mykolo pyragai “. Užimtos rinkos dalis 57 51. Tikslai ir uždaviniai. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2019 05 09
Tarptautiniai ekonominiai ryšiai skaidrės
Tarptautiniai ekonominiai ryšiai. Kas tai? Tarptautinė prekyba Importo motyvai Eksporto motyvai Pasaulio šalių importas ir eksportas 2013m. Tarptautiniai ekonomiai ryšiai - viena iš svarbiausių valstybių tarpusavio bendradarbiavimo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 06
Tarptautinio verslo aplinka
Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Sociodemografinė aplinka. Technologinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Konkurencinė aplinka.
Verslo konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2018 11 03
Tarptautinio verslo demografinė aplinka
Tarptautinio verslo demografinė aplinka. Įvadas. Demografinė aplinka. Darbuotojų mobilumas. Darbuotojų trūkumas ir svečiai darbininkai. Darbo jėgos struktūra. Įdarbinimo politikos ypatumai. Darbdavio ir darbuotojo santykiai. Išvados. ...
Verslo referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 06 02
Taylorism and Human Relations
Introduction. Scientific Management. Different Techniques researched by F. W. Taylor. Time and Motion Study. Standardized Tools and Procedures. The Task. The Money Bonus. Individualized work. Management Responsibility for Training. Scientific ...
Verslo analizės, Analizė, 7 puslapiai
2017 07 24
Teisinės bazės analizė
Įvadas. Elektroninio verslo teisinės bazės. Dokumentų analizė. Dokumento aprašas. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 03 29
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!