Verslininkumo sėkmė


Verslininkumo sėkmė. Verslumas ir verslininkystės sėkmė. Verslumo samprata. Verslininkystės sėkmė ir jos atsiskleidimo prielaidos.


Rinkos ekonomikos formavimosi pokyčiai lėmė atsiradimą svarbios teorinės ir praktinės diskusijos apie aktyviuosius ekonominio vystymosi dalyvius. Iš tikrųjų yra daug praktinių klausimų, j kuriuos vertėtų nuolat ieškoti teorinių atsakymų: kokia socialinė ar profesinė grupė galėtų būti ekonominių sistemų transformacijos laikotarpio naujovių įgyvendinimo šaltiniu, ūkio raidos lemiamu subjektu - politikai, mokslininkai, inžinieriai, savininkai, investuotojai ar verslininkai; kokia socialinė grupė galėtų ir turėtų būti naujų reformos projektų kūrėja ir įgyvendintoja; kaip reikėtų derinti reformų kūrėjų ir rcalizuotojų nuostatas, tikslus ir galimus padarinius; kas turėtų atsakyti už įgyvendinamų projektų ilgalaikius ir trumpalaikius neigiamus padarinius. Tokio pobūdžio klausimų būtų galima suformuluoti gana daug. Manyčiau, vertėtų žinoti pagrindinius rinkos ekonomikos tapsmo subjektus, jų savybes, atliekamas funkcijas, įgaliojimus ir atsakomybę. Visa tai padėtų ateityjeišvengti nepagrįstų kaltinimų, o gal net ir klaidų. Jeigu rinkos ekonomikos atsiradimo pradžioje ypač sparčiai daugėjo savininkų, tai vėliau dėl konkurencijos, taip pat nuosavybės persiskirstymo ircentralizavimosijų pradėjo mažėti. Rinka sudaro sąlygas verslauti visiems šalies gyventojams, jeigu jie to nori ir sugeba. Tačiau jeigu nėra išorinio nepagrįsto kišimosi į rinkos veikimo mechanizmą (pvz., dirbtinai neremiami tam tikri ekonomikos dalyviai ar jų grupės), tai aktyviai veikiančių dalyvių lieka tiek, kiek ekonomikai jų reikia, kad būtų užtikrintas rezultatyvus pagrindinės ekonomikos problemos sprendimas, gamybos ir vartojimo mastų, išlaidų ir pajamų subalansavimas. Rinka natūraliai atsirenka tuos ekonomikos dalyvius, kurie laikosi jos veikimo principų, šalies norminių aktų, kurie orientuojasi ne į greitą ir paprastai trumpalaikį pasipelnymą, bet į stabilias ir ilgalaikes pajamas, firmos išgyvenimą ir tolesnę raidą. Manyčiau, lemiamu rinkos ekonomikos atsiradimo ir tolesnės raidos subjektu vertėtų laikyti verslininką. Suprantama, kad rinkos ekonomikos tapsmo laikotarpis prasideda politine nuostata grįžti j natūralų pasaulinės raidos kelią, ir todėl valdžios institucijų vaidmuo yra aktyvus. Tačiau aktyvumas turėtų reikštis valdžios, kaip politinio subjekto, tapsmu. Politiniu požiūriu nesusiformavusi valdžia nepajėgi būti aktyviu ekonomikos dalyviu ir svarbia jos ūkine nuostata turėtų būti palankių sąlygų formuotis ir veikti savaveiksmiams rinkos dalyviams sudarymas. Verta pastebėti, kad verslas ir jį apibūdinančios sąvokos nėra visapusiškai suvoktos ir paaiškintos Lietuvos mokslinėje literatūroje. Tai suprantama, nes verslo problemos teoriniu ir praktiniu pobūdžiu yra mums dar naujos. Be to, ir užsienio ekonominėje literatūroje galima rasti pačių įvairiausių, kartais visiškai priešingų nuomonių apie vieną ar kitą verslo sąvoką. Taigi šiame straipsnyje autorius, nepretenduodamas į minties išbaigtumą, apibrėžia ir susieja kai kurias sąvokas, tiesiogiai apibūdinančias verslininką ir jo pagrindines savybes. Dažnai girdime vartojant tokias sąvokas: verslas, verslininkas, verslavimas, verslininkystė, verslovė, verslumas ir kt. Greta lietuviškų yra vartojamos ir anglų kalbos kilmės sąvokos: biznis, biznierius, menedžeris, entrepreneris, intrapreneris ir kt. Čia nebus pateikta visų išvardytų sąvokų samprata ir tarpusavio palyginimas, t. y. nebus stengiamasi sukurti tam tikros verslo sąvokos sistemos. Šio straipsnio tyrimo objektas - verslus (veiklus) žmogus, jo esminės savybės ir veiklos sėkmė. Remiantis loginės abstrakcijos metodu koncentruotai pateikiama pagrindinė verslininko savybė - verslumas ir jo veiklos sėkmingumas. Straipsnyje pamėginta atskleisti verslininkystės sėkmės ekonominį turinį ir ją sąlygojančias prielaidas.

  • Microsoft Word 9 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (2563 žodžiai)
  • Kolegija
  • Agnieška
  • Verslininkumo sėkmė
    10 - 1 balsai (-ų)
Verslininkumo sėkmė. (2019 m. Lapkričio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslininkumo-sekme.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 09 d. 14:41
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo