Verslo aplinka referatas


Savarankiškas darbas VERSLO APLINKA Tikslas Įvertinti verslo aplinkos bei atskirų jos komponentų įtaką įmonės rinkodaros sprendimams. Įstatyminė teisinė aplinka. Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Aplinkosauginiai ekologiniai veiksniai arba gamtinė aplinka. Tarptautinė aplinka. Sektoriaus terpė. Lopšelio darželio „ Šypsenėlė “ SSGG ANALIZĖ Tikslas. Įvertinti Lopšelio darželio „ Šypsenėlė “ veiklą SSGG metodu. Kriterijai ir rodikliai Rodiklių lygis ir tendencija Kriterijai ir rodikliai. Rodiklių lygis ir tendencija.

Parinkti atvejį (konkrečią įmonės situaciją, pvz., Vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė") ir parodyti, kad bendrosios aplinkos (makroaplinkos) bei jos komponentų įtaka yra svarbi įmonės veiklos sprendimams.

Parinkti atvejį (konkrečią verslo situaciją, pvz., Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas), kur specialiosios (mikroaplinkos) analizė yra itin svarbi (gal būt itin svarbūs atskiri jos komponentai) įmonės rinkodaros sprendimams. Pagrįsti „kodėl“?

Aptariant politikos veiksnių įtaką, ugdymo įstaigai, nemažiau svarbus yra ir vietinių politikų dėmesys. Marijampolės miesto strateginiame plane numatomas tikslas užtikrinti švietimo ir ugdymo proceso kokybę.

Susirūpinimą kelia ir vaikų sergamumo rodikliai, nes vaikų lankomumas turi įtakos ugdymo kokybei – vaikų praktinei ir adaptacijos gebėjimų raidai. Lopšelyje-darželyje specialiųjų poreikių vaikų nėra. Išskiriami tik vaikai su kalbos ir komunikacijos sutrikimais. Šiems vaikams ugdytis padeda specialusis pedagogas – logopedas.

Lopšelio-darželio finansavimas priklauso nuo šalies, regiono, Marijampolės miesto ekonominės būklės. Blogėjant ekonominei šalies padėčiai negalime tikėtis didesnių lėšų skyrimo švietimui. Įvestas ikimokyklinuko krepšelis suteikia galimybių pagerinti ugdymo sąlygas, modernizuojant darželio materialinę bazę, turime galimybę naudoti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšas, yra galimybė dalyvauti konkursuose, projektuose, siekiant pritraukti įvairių fondų lėšas, tačiau savivaldybė dėl lėšų stokos sunkiai išlaiko ikimokyklinio ugdymo tinklą. Akivaizdu, kad lėšų nepakanka efektyviam ikimokyklinio ugdymo įstaigų ūkio problemų sprendimui. Neskiriama pakankamai lėšų pastato renovacijai reikia apšiltinti sienas, renovuoti šildymo sistemą, keisti vamzdyną ir elektros instaliaciją), trūksta lėšų ilgalaikio turto atnaujinimui, remonto darbams. Neskiriama lėšų vaikų saugumui užtikrinti (teritorija aptverta žema tvora, riekėtų lauke įrengti vaizdo stebėjimo kameras).

Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia lopšelio-darželio veiklą. Valstybėje įdiegta viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS). Marijampolės mieste veikia centralizuoto vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimo sistema. Lopšelyje-darželyje kuriamos modernios ugdymo ir darbo aplinkos, siekiama ugdymo proceso veiksmingumo. Įstaiga informaciją apie veiklą teikia savo internetinėje svetainėje.

Teigiamas ekonominis veiksnys, kad dalyvaujant įvairiuose konkursuose, projektuose, galima gauti papildomą finansavimą, tuo pagerinant darželio ekonominę bazę.

Pagrindiniai lopšelio-darželio tiekėjai yra maisto produktų gamybos ir prekybos įmonės iš kurių perkame maisto produktus vaikų valgio gaminimui. Taip pat tiekėjai yra prekybos įmonės iš kurių perkamos ugdymo priemonės vaikams ir darbo aplinkai, įmonės iš kurių perkamos komunalinės ir kitos paslaugos.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 148 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2277 žodžiai)
  • Daiva
  • Verslo aplinka referatas
    10 - 2 balsai (-ų)
Verslo aplinka referatas. (2015 m. Rugsėjo 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-aplinka-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 06:55
×