Verslo aplinkos vertinimas siekiant konkurencinio pranašumo


Įvadas. Įmonės konkurencinio pranašumo teoriniai aspektai. Įmonės konkurencinio pranašumo samprata. Išorinių veiksnių įtaka įmonių konkurenciniam pranašumui. Vidinių veiksnių įtaka pramonės įmonių konkurenciniam pranašumui. Uab „Kapitalo renta“ konkurencinio pranašumo aspektai. Įmonės pristatymas. Konkurentai. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Uab "Kapitalo renta" vartotojų apklausos analizė ir vertinimas. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Literatūra. Priedai. Uab „Kapitalo renta“ konkurencinio pranašumo aspektai.

Kaip teigia M. Porteris (2008), įmonės konkurencinio pranašumo esmės neįmanoma suvokti, žiūrint į įmonę kaip į visumą. Kitaip sakant įmonės konkurencinis pranašumas yra kuriamas naudojant atskirus jos išteklius ir atliekant atitinkamus veiksmus su jais.

Rinkos ekonomikoje įmonės siekia gaminti tokias paslaugas, kurios yra paklausios ir kurių pardavimas teikia įmonei pelno. Tai daryti darosi vis sunkiau, kadangi stiprėja įmonių tarpusavio kova dėl vartotojų, nes rinkoje daug siūlančių parduoti prekes ir suteikti paslaugas. Įmonės susidūrė su rimtomis pardavimo problemomis, atitinkamai sustiprėjo konkurencija. Pastaruoju metu konkurencijos stiprėjimas pastebimas visame pasaulyje. Vis daugiau šalių prisijungia prie Pasaulinės prekybos organizacijos, šalinamos tarptautinės prekybos kliūtys, atsisakoma protekcionizmo ir vietinės rinkos apsaugos priemonių. Lietuvai integruojantis į Vakarų pasaulio ekonominę sistemą, Lietuvos įmonės tapo lygiavertėmis užsienio firmų partnerėmis ir konkurentėmis. Todėl, vis stiprėjant globalizacijos tendencijoms, Lietuvos įmonės susiduria su stipria konkurencija ne tik vidaus, bet ir eksporto rinkose. Todėl siekiant išlikti rinkoje, Lietuvos įmonėms svarbu teikti konkurencingas paslaugas, nuolatos stiprinti jų konkurencinį potencialą.

Didėjant konkurencijai labai svarbu suprasti įmonių paslaugų konkurencinio pranašumo formavimo ir jo stiprinimo būdus. Nuo to nemaža dalimi priklauso įmonių veiklos pelningumas, verslo planų sudarymo realistiškumas, jų įgyvendinimo efektyvumas, Lietuvos ekonomikos konkurencingumas pasaulyje. Tik gaminant konkurencingus produktus įmanoma pasiekti, kad Lietuvos įmonių veikla būtų pelninga ir efektyvi. O konkurencingus produktus į rinką pateikti galima tik žinant, kokie veiksniai lemia jų konkurencinį pranašumą.

Tiriamojo darbo problema – UAB „Kapitalo renta“ verslo aplinkos veiksnių įtaka, siekiant konkurencinio pranašumo nekilnojamo turto rinkoje.

Darbo objektas – konkurencinio pranašumo formavimas UAB „Kapitalo renta“ įmonėje.

Darbo tikslas Įvertinus UAB ,,Kapitalo renta“ verslo aplinką ištirti, kokie veiksniai lemia UAB „Kapitalo renta“ konkurencinį pranašumą.

Darbo uždaviniai:

aptarti teorinius vidinius ir išorinius konkurencinio pranašumo veiksnius;

apžvelgti išorinės ir vidinės aplinkų įtaką konkurencinio pranašumo formavimui;

atlikti tyrimą ir išanalizuoti tyrimo rezultatus;

Tyrimo metodai: mokslinės ir publicistinės literatūros analizė, lyginimas, bei sisteminimas, anketinė apklausa, antrinių ir pirminių duomenų analizė, grafinis modeliavimas.

Rašydama šį kursinį darbą rėmiausi atlikta anketa, autorių literatūra, analizavau Svirskienės, Salickaitės, Časas, Barkausko ir kt. mokslininkų darbais, bei internetinių puslapių šaltiniais. Kursiniame darbe išnagrinėjau darbe išsikeltus uždavinius, aiškesniam temos pristatymui darbe pateikiau lenteles, paveikslus, kad vaizdžiau supažindinčiau su nagrinėjama tema. Apibendrinančias išvadas, ir rekomendacijas pateikiau darbo pabaigoje.

Didėjant konkurencijai labai svarbu suprasti įmonių prekių ir paslaugų konkurencinio pranašumo formavimo ir jo stiprinimo būdus. Nuo to nemaža dalimi priklauso įmonių veiklos pelningumas, verslo planų sudarymo realistiškumas, jų įgyvendinimo efektyvumas, Lietuvos ekonomikos konkurencingumas pasaulyje. Tik parduodant konkurencingus produktus įmanoma pasiekti, kad Lietuvos įmonių veikla būtų pelninga ir efektyvi. O konkurencingus produktus į rinką pateikti galima tik žinant, kokie veiksniai lemia jų konkurencinį pranašumą.

Įmonės konkurencinį pranašumą šiuolaikiniame pasaulyje pirmiausia lemia įmonės prekių ar paslaugų kokybė, jų kaina, atitikimas vartotojų poreikiams, vartotojų poreikių ir lūkesčių patenkinimas, įmonės tikslai bei jų siekimas.

Įmonės konkurencinis pranašumas, kaip teigia R. Časas (2000), yra gana plati sąvoka, kuri mokslinėje literatūroje gali būti apibrėžiama įvairiai – plačiau ar siauriau.

Pasak Beniušienės ir G. Svirskienės (2008), terminas „konkurencija“ - kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia susidūrimas, varžymasis siekiant tokių pačių ar panašių tikslų. Realiame pasaulyje tai reiškia varžybas dėl pelno.

Remiantis R. Časo (2001) ir J. Banytės ir R. Salickaitės (2008) nuomone, ekonomine prasme konkurencinis pranašumas yra varžymasis tarp gamintojų, paslaugų tiekėjų ar pardavėjų, siekiančių parduoti savo prekes arba paslaugas ir gauti iš to pelną.

Barkausko (2009) teigimu, bendruoju požiūriu konkurencinis pranašumas yra geresnis gebėjimas rungtyniauti norint pasiekti tą patį ekonominį tikslą – pelningai parduoti prekes arba paslaugas.

Atsižvelgus į konkurencinio pranašumo apibrėžimus galima teigti, jog įmonės konkuruoja tarpusavyje ne dėl ko kita, kaip dėl vartotojo palankumo. Įmonių, gaminančių įvairias prekes ar suteikiančių paslaugas, konkurencija yra būtina, nes tik esant konkurencijai verslo atstovų pastangos nukreipiamos ten, kur jos yra efektyviausios ir geriausiai pasitarnauja žmonėms. Įmonės konkuruoja tarpusavyje dėl to, kieno prekė ar paslauga bus pigiausia, patogiausia, kokybiškiausia ir naudingiausia, ar geriausiai suteikta paslauga vartotojams.

  • Microsoft Word 273 KB
  • 2015 m.
  • 38 puslapiai (6733 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vaida
  • Verslo aplinkos vertinimas siekiant konkurencinio pranašumo
    10 - 2 balsai (-ų)
Verslo aplinkos vertinimas siekiant konkurencinio pranašumo. (2015 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-aplinkos-vertinimas-siekiant-konkurencinio-pranasumo.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 14 d. 00:21
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo