Verslo apmokestinimas


Įvadas. Įmonės charakteristika. Veiklos pobūdis. Uab „Svertas“ mokesčiai. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Gyventojų pajamų mokesčio įmokos. Garantinio fondo įmokos. Pelno mokesčio įmokos. Pridėtinės vertės mokesčio įmokos. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių įmokos. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis įmokos. Mokesčio už nekilnojamąjį turtą įmokos. Žemės mokesčio įmokos. Verslo įmonės mokami mokesčiai. Probleminė įmonėje situacija. Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes gyventojų pajamų mokesčiu ir socialiniu draudimu. Prekių tiekimo apmokestinimas PVM. Aktualus mokesčių klausimai. Kodėl metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) turi būti perskaičiuotas? Kausimai, susiję su euro įvedimu. Individuali (savarankiška) veikla. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-73 (1 lapas). Visagino savivaldybės sprendimas Nr. TS-148 (11 lapų). PVM deklaracija FR0600 (1 lapas). Prekių tiekimo į kitas Europos sąjungos valstybes ataskaita FR0564 (1 lapas). Prašymas grąžinti įskaityti mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 (2 lapai).

Darbo objektas yra verslo apmokestinimas.

Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės mokamus mokesčius.

Pagrindiniai darbo uždaviniai:

Apibūdinti UAB „Svertas“.

Išvardinti ir išanalizuoti UAB „Svertas“ mokamus mokesčius.

Verslo apmokestinimo pagal verslo liudijimą ir pagal pažymą

Probleminės situacijos ir klausymų, susijusiu su mokesčiais aptarimas

Tyrimo metodas:

Mokesčių statymų analizė ir apibendrinimas;

Darbo struktūra. Rašto darbą sudaro įvadas, 5 dalys; 5 priedai, literatūros ir šaltinių sąrašas. Darbo apimtis be priedų – 26 puslapiai.

UAB „Svertas“ ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, buvo įkurta 1991 metais. Suformuotas įstatinis kapitalas sudaro 10 tūkst. Lt. yra suskirstytas į dalis, vadinamas akcijomis. UAB „Svertas“ steigėjai yra fiziniai asmenys, kurie įsigijo bendrovės akcijų ir tapo šios bendrovės akcininkais. Bendrovės akcijos ne platinamos viešai. 100 paprastų vardinių akcijų priklauso 2 akcininkams. Kiekvienas akcininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą. (UAB „Svertas“ įstatai)

Bendrovei yra suteiktas įmonės kodas 155414959 ir draudėjo kodas 30254135. Nuo 1995 metų bendrovė tapo PVM mokėtoja ir gavo PVM mokėtojo kodą LT554149515. Šiuo metu bendrovė vykdo savo veiklą išsinuomuotame iš fizinio asmens administracineme pastate.

Nuo pat įkūrimo pagrindinis įmonės tikslas buvo pelno siekimas, savo pasirinkimu, vykdant įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą, teikiant projektavimo paslaugas.

Naujų privačių namų ir daugiabučių namų statybos techninius ir darbo projektus;

Gyvenamųjų namų renovacijos, modernizavimo techninius projektus;

Būsto kapitalinio remonto techninius ir darbo projektus;

Įrangos montavimo ir išmontavimo techninius projektus;

Statybos techninė priežiūrą ir statybos vykdymo priežiūros darbus;

UAB „Svertas“ turi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacinį atestatą, kuris suteikia teisę projektuoti ypatingus statinius.

Vykdydama pagrindines funkcijas, bei siekdama užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę, bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2009 metais įdiegtais: ISO 9001:2008 kokybės valdymo sistemos standartu ir ISO 14001:2004 – tarptautinių aplinkos apsaugos vadybos standartu.

2014 metais bendrovė gavo sertifikatą „Stipriausi Lietuvoje 2013“. Šiuo sertifikatu UAB „Cretitinfo Lietuva“ pažymi, kad įmonė turi aukštą mokumo reitingą. Toki reitingą turi tik 4 procentai Lietuvoje veikiančių įmonių. Padėka kurti geresnę Lietuvos ekonomikos ateitį, tai patikimumo garantas tiekėjams ir klientams.

UAB “Svertas” yra paslaugas teikianti įmonė, taigi kiekvienam segmentui ji teikia savo paslaugas pagal klientų poreikius ir norus. Pagrindinis segmentas į kurį bendrovė koncentruoja visą savo didžiausią dėmesį, tai verslo klientai, įvairaus dydžio, daugiausiai valstybinės organizacijos, besinaudojančios kitų įmonių paslaugomis, kurios apima apie 90% visų įmonės atliekamų užsakymų. Apie 10% tenka antram segmentui, tai privatūs klientai, kurie nori pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis savo asmeniniams tikslams pasiekti (pvz. savo busto perplanavimas, nauja statyba ar patalpų rekonstrukcija ir pan.).

Projektavimo paslaugų paklausa įvairiais tempais kinta. Gerėjant ekonominiai padėčiai Lietuvoje, susiklosto palankios sąlygos projektavimo paslaugas teikiančioms įmonėms; rekonstruojami seni pastatai, gan dideliu mastu vyksta pastatų atnaujinimas, renovacija, taip pat vykdoma naujų pastatų statyba. Bendrovė nuo 2011 metų pradėjo plėsti naują veiklos sritį – įrangos tiekimas, todėl pajamos žymiai padidėjo.

Šiuo metu bendrovėje dirba 19 darbuotojų, iš jų: direktorius, buhalterė, administratorė, architektas, 8 atestuoti specialistai, 3 braižytojai ir 4 vadybininkai, įrangos tiekimo specialistai.

UAB „Svertas“ turi paprastą darbo apmokėjimo sistemą. Kiekvienas naujas darbuotojas pirmus tris mėnesius už darbą gauna minimalų LR Vyriausybės nustatytą mėnesinį atlyginimą. Kai baigiasi išbandymo laikotarpis, mokamas pagal pareigybes nustatytas laikinės formos darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis; premijos, priemokos, priedai ir kitos išmokos, išskyrus priedus, kurie yra privalomi pagal įstatymą, nėra numatytas.

Aktuali įstatymo redakcija nuo 2014-07-23: Nr. XII-1000, paskelbta 2014-07-10.

Aktuali įstatymo redakcija nuo 2014-05-03, paskelbta 2014-04-24.

Nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, atėmus neapmokestinamąjį pajamų dydį (pagrindinėje darbovietėje) kas mėnesį iki 15 arba iki 31 dienos, atsižvelgiant į pajamų išmokėjimą, į biudžetą mokamas gyventojų pajamų mokestis, kurio tarifas yra 15 proc. Taip pat įmonė moka 15 proc. pajamų mokestį, išmokant pajamas už patalpų ir garažų nuomą ir nuo pajamų natūra priskaičiuotos sumos, nuo išmokėtų akcininkams dividendų sumos. Išmokėta įmokų suma ir sumokėtas pajamų mokestis deklaruojami (forma FR0572) kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio15 d. Metinėje deklaracijoje FR0573 iki kitų kalendorinių metų vasario mėnesio 15 dienos, deklaruojamos visos išmokėtos per ataskaitinius metus sumos ir nuo jų sumokėtas pajamų mokestis.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 54 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (7117 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jolanta
  • Verslo apmokestinimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Verslo apmokestinimas. (2015 m. Lapkričio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-apmokestinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 05:25
×