Verslo apskaitos praktikos ataskaita


Apskaitos praktikos ataskaita. Įvadas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Darbo tikslas: surinkti ir pateikti informaciją apie gamybos įmonę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti gamybos įmonės statusą.

Atskleisti su kokia programa įmonė dirba.

Finansinė tarnyba: šioje įmonėje dirba dvi buhalterės, kurioje viena atsakinga už darbo užmokestį, o kita tvarko visa buhalterinę apskaitą, sudaro finansines ataskaitas, taip pat buhalterė parengia pranešimą viešai, kuris būna patalpintas Lietuvos Respublikos dienraštyje – „Šiaulių kraštas“.

Įmonėje taikoma kompiuterizuota apskaitos programa FINVALDA apskaita ir ji vedama dvejybinių įrašo būdų. Tačiau ši programa dar yra sudaryta atskirai pagal kiekvienos įmonės poreikius ar dydį:

Savikainos perskaičiavimas – labai naudingas modulis įmonėms, nes tokiam darbui teisingai atlikti kitokiu (pvz. Rankiniu būdu) tikrai reikėtų labai daug darbo laiko sąnaudų ir visada liktų gana didelė klaidų tikimybė. Galima viską teisingai surašyti debetais-kreditais sąskaitų lygyje, tačiau tada „nukenčia“‘ kitos FINVALDOS ataskaitos, susijusios su parduotų prekių pelningumu ir savikaina, nes ten ši informacija neatsispindės. Taigi, dirbant su FINVALDA, bet kokie kiti būdai perskaičiuoti (padidinti/sumažinti) parduotų prekių savikainą nebus tiek naudingi, teisingi ir informatyvūs, kaip tai būtų atliekant su specialiu tam skirtu įrankiu – Savikainos perskaičiavimo moduliu. O perskaičiuojant savikainą šio modulio pagalba, klaidų tikimybė yra praktiškai nulinė, nes programiniu būdu surandama reikalinga informacija, ji pakoreguojama, padaromi atitinkami paskaičiavimai, buhalteriniai įrašai, pateikiama visa su tuo procesu susijusi ataskaita. Rezultatai aiškūs visiems – tiek vidaus (įmonės) vartotojams – buhalteriams, vadovams, akcininkams, tiek išoriniams (pvz. VMI). Savikainos perskaičiavimo modulį perka ne tik gamybinės įmonės. Jis gana dažnai būna reikalingas ir prekybininkams, kai į parduotų/nurašytų prekių savikainą reikia įtraukti atitinkamas papildomas, gana ženklias išlaidas, kurių sąskaitos-faktūros gautos vėliau (ar pavėluotai), t.y. jau po prekių pardavimo, nurašymo ir pan. Didelės konkurencijos sąlygomis, kai taikomos įvairios nuolaidų sistemos, tampa labai aktualu prekių savikainą apskaičiuoti kuo tiksliau, t.y. kuo daugiau patirtų išlaidų įtraukti į savikainą, kad vėliau, pardavus prekes su nuolaida, įmonės nepatirtų nuostolio.

Atsargos įmonėje apskaitomos nuolat apskaitomų atsargų būdu, FIFO metodu. FIFO metodas -

Taip pat ši įmonė turi atskira modulį darbo užmokesčiui skaičiuoti.

Įmonėje yra vienas savininkas, gali būti tik fizinis asmuo, įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku. Taip pat įmonės savininkas yra vienasmenis Įmonės valdymo organas – Įmonės vadovas. Ši individuali įmonė vadovaujasi įmonės nuostatais, kuri yra įregistruota juridinių asmenų registre, taip pat šioje įmonėje yra taikomi profesinės etikos principai, kuriais vadovaujasi įmonės darbuotojai, kurių yra iš viso 62 ir įmonės vadovas.

Visos informacijos apie įmonės veiklą Įmonės savininkui pateikimą;

Jeigu Įmonėje sudaroma metinė finansinė atskaitomybė – metinės finansinės atskaitomybės sudarymą.

Verslo apskaitos praktikos ataskaita. (2016 m. Sausio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/verslo-apskaitos-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 23:59