Verslo apskaitos standartai privalumai ir trūkumai


Verslo apskaitos standartų nauda. Verslo apskaita referatai. Verslo privalumai ir trukumai. Verslo apskaitos standartas turto nuvertejimas. Verslo prognozes trukumai. Kodel reikalingi apskaitos standartai. Apskaitos standartu analize. Standartu nauda. Vas privalumai ir trukumai. Vas standartai naujausi.

Įvadas. Kam reikalingi apskaitos standartai? Verslo apskaitos standartai – nauji finansinės apskaitos reglamentai. Pokyčiai, susiję su vas įsigaliojimu. Vas naujovių nauda ir problemos. Tendencijos ir prognozės. Verslo apskaitos standartų trūkumai ir privalumai. Verslo apskaitos standartai. – asis verslo apskaitos standartas „ finansinė atskaitomybė“. -asis verslo apskaitos standartas "balansas". -iasis verslo apskaitos standartas "pelno (nuostolių) ataskaita". -asis verslo apskaitos standartas "nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita". -asis verslo apskaitos standartas "pinigų srautų ataskaita". -asis verslo apskaitos standartas "aiškinamasis raštas". -asis verslo apskaitos standartas "apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keiti-mas ir klaidų taisymas". -asis verslo apskaitos standartas "nuosavas kapitalas". -asis verslo apskaitos standartas "atsargos". -asis verslo apskaitos standartas "pardavimo pajamos". -asis verslo apskaitos standartas "pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos". -asis verslo apskaitos standartas "ilgalaikis materialusis turtas. -asis verslo apskaitos standartas "nematerialusis turtas". -asis verslo apskaitos standartas ,,verslo jungimai”. -asis verslo apskaitos standartas ,, investicijos į asocijuotas įmones”. -asis verslo apskaitos standartas ,,konsoliduota finansinė atskaitomybė ir inves-ticijos į dukterines įmones”. -asis verslo apskaitos standartas “biologinis turtas”. -asis verslo apskaitos standartas ‘finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. -asis verslo apskaitos standartas “ atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai”. -asis verslo apskaitos standartas "nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda". -asis verslo apskaitos standartas "dotacijos ir subsidijos". –asis verslo apskaitos standartas "užsienio valiutos kurso pasikeitimas". -asis verslo apskaitos standartas “ turto nuvertėjimas”. -asis verslo apskaitos standartas “ pelno mokestis”. Verslo apskaitos standartų aptarimas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.

Su VAS įsigaliojimu susiję daug pokyčių Lietuvos privataus kapitalo įmonių apskaitoje. VAS nurodo įvairius įmonės apskaitos aspektus, o iki tol apskaitą nustatę teisės aktai pateikė mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tvarką. VAS, lyginant su apskaitą nustatančiais teisės aktais, gana lankstūs, išsamūs ir suteikia įmonėms galimybę pasirinkti, kaip ir kokias operacijas nurodyti apskaitoje, kokius naudoti apskaitos metodus ir būdus. Didelės interpretacijų galimybės, nustatomos VAS, skirtos tam, kad įmonės, pasinaudodamos suteiktomis galimybėmis, kuo tiksliau ir realiau atspindėtų savo būklę ir finansinę situaciją. Anksčiau vyravo tikslaus mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tikslai.

Dėl VAS įsigaliojimo atsiradę pokyčiai susiję ne tik su bendraisiais apskaitos principais, bet ir su kai kuriomis sritimis, tokiomis kaip ilgalaikis turtas, atsargos, pajamos, sąnaudos ir pan. Į šias sritis įdiegtos naujovės susijusios su naujais ūkinių operacijų registravimo būdais, apskaitos principais, tokiais kaip kaupimų sudarymai, grynoji vertė ir t. t. Pirmieji patvirtinti VAS buvo bendro pobūdžio ir nustatė tai, kas yra būdinga visoms šalies įmonėms. Pastaruoju metu patvirtinama vis daugiau VAS, kurie nustato specifines ūkinės veiklos sritis, tiesiogiai nesusijusias su mokesčių apskaičiavimu.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 49 KB
  • 2012 m.
  • 32 puslapiai (6772 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aukse
  • Verslo apskaitos standartai privalumai ir trūkumai
    10 - 1 balsai (-ų)
Verslo apskaitos standartai privalumai ir trūkumai. (2012 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-apskaitos-standartai-privalumai-ir-trukumai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 07:52
×