Verslo ekonomika teorija


Sudaro 4 etapai. Veiksniai , lemiantys naują idėją. Verslo planas. Išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Pelno ekonominės naudos siekis ir prekinių mainų abipusė nauda. Verslininko pasirinkimą dažnai sąlygoja du dalykai kapitalo resursai ir prekių bei paslaugų pasiūlos ir paklausos santykis rinkose. Prekės paslaugos pardavėjo ir pirkėjo savitarpio kontrolė Neperžengimas ribos , už kurios prekiniai mainai nepriimtini. Išoriniai makroaplinkos veiksniai. Vidiniai mikroaplinkos veiksniai. Mezo aplinka , makro bendroji arba nacionalinė aplinka , tarptautinė ir globalinė aplinka. Įmonės makroaplinką sudaro politiniai , ekonominiai , socialiniai , ekologiniai ir technologiniai veiksniai. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Nuostoliai gali būti materialiniai , darbo , laiko , finansiniai ir specifiniai. Materialiniai nuostoliai. Darbo nuostoliai. Finansiniai nuostoliai. Laiko nuostoliai. Specifiniai nuostoliai. Rizikos valdymas – tai metodų ir priemonių visuma aktyviai veikti ateitį ir gauti minimalų nukrypimą nuo laukiamų rezultatų. Rizikos politika – tai sisteminis vis didesnio saugumo siekimas , suprantant ir analizuojant riziką. Ribotos turtinės atsakomybės juridiniai asmenys. Neribotos turtinės atsakomybės juridiniai asmenys. Tikroji ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Įstatinis kapitalas. Uždarojoje akcinėje. Mažoji bendrija. Kapitalo terminu apibūdinami tie daiktai , kurių reikės gamybos procese. Visi gamyboje vartojami materialiniai ištekliai , išskyrus žemę ir darbą. Kapitalo gamybos ir kaupimo procesas dar vadinamas investicijomis. Pagrindinį pastovų. Apyvartinį kintamąjį. Realųjį , finansinį , žmogiškąjį. Realusis kapitalas. Nusidėvėjimas – tai pagrindinio kapitalo vertės sumažėjimas per jo naudojimo laiką.


įvertinami turimi ištekliai ir jų stoka;

įvertinami reikiamų išteklių gavimo būdai.

silpnos vietos ir jų įveikimo keliai;

Prekės (paslaugos) pardavėjo ir pirkėjo savitarpio kontrolė

a) išoriniai (makroaplinkos) veiksniai. Išoriniais veiksniais laikomi šie veiksniai: demografiniai, ekonominiai, gamtiniai, moksliniai - techniniai, politiniai ir kultūriniai. Gamintojas nepajėgus juos valdyti, tačiau privalo juos sekti, analizuoti ir į juos tinkamai sureaguoti.

valstybinės ir visuomeninės įstaigos ir organizacijos.

rinkos dalyvių pasirinkimas ūkinei veikla (negarantuota, kad iš daugelio galimybių verslininkas pasirinko geriausią);

Verslas rinkos sąlygomis – tai pasirinkimas.

Prekių gamintojas bei tiekėjai laisvai pasirenka ką, kiek, kur, kada, už kokią kainą parduoti prekę.

Prekių pirkėjai pasirenka ką, kiek, kur, kada, už kokią kainą pirkti.

Darbdaviai pasirenka darbuotojus, darbuotojai – tam tikrą darbą ir t. t.

Rizikos metu gauti nepalankūs rezultatai yra vadinami nuostoliais ir matuojami ekonominiais dydžiais, pvz., negautas pelnas dėl gamybos pertraukimo, pareikštos pagrįstos tiekėjų ar vartotojų pretenzijos dėl padarytų turtinių nuostolių ir t. t.

Rizikos politika – tai sisteminis vis didesnio saugumo siekimas, suprantant ir analizuojant riziką.

Įmonė – tai organizacija, savo veiklos srityje (pramonėje, žemės ūkyje, transporte, statyboje, prekyboje ir t. t.) atliekanti vieną ar kelias specifines funkcijas, gaminanti ir paskirstanti įvairias prekes ir paslaugas, siekdama gauti pelno. 2.1 paveiksle pateikta įmonių klasifikacijos schema.

•Individualioji (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso veiksniam fiziniam asmeniui.

•Individualiosios įmonės pavadinime būtina įvardyti jos savininką.

a)įmonės, kurių veikla pagrįsta paties savininko ir jos šeimos narių darbu;

b)įmonės, kurių veikla pagrįsta paties savininko ir samdinių darbu.

trečia, naudojant sutelktas akcininkų lėšas, mažėja bankų kreditų poreikis;

Uždarojoje akcinėje bendrovėje negali būti daugiau kaip 249 akcininkų.

•Taigi, pasirenkant vieną ar kitą įmonės rūšį reikia įvertinti visas galimybes, kurios leistų realizuoti savo verslo idėją, pajėgtų konkuruoti su kitomis įmonėmis, užtikrintų gerus ekonominius veiklos rodiklius.

•Nepamiršti reikia ir galimą įmonės valdymą, nes tai apsprendžia jos tipas.

Pagrindiniai fondai ilgainiui juos eksploatuojant, dėvisi, netenka dalies savo vertės, kuri, kaip minėta, perkeliama į gaminamą produkciją, t.y. įskaičiuojama į savikainą.

Nusidėvėjimas – tai pagrindinio kapitalo vertės sumažėjimas per jo naudojimo laiką.

Taigi kitaip tariant, nusidėvėjimas – tai pagrindinių fondų naudingo eksploatavimo laiko tarpo sumažėjimas.

Pagrindinių fondų įvertinimo likutine verte esmė ta, kad ji rodo tą vertės dalį, kuri liko pagrindiniuose fonduose tam tikru momentu, t.y. rodo, kokią vertę jie dar turi perkelti į gatavą produkciją

Tai gali būti demontuotų vertingų mazgų, detalių, metalo laužo vertė.

Apyvartinių lėšų naudojimas įvertinamas keletu rodiklių, būtent:

1. Apyvartumas matuojamas apyvartinių lėšų apyvartų skaičiumi per atitinkamą laikotarpį.

Darbo objektų buvimo sandėliuose laikas - .

Darbo objektų buvimo gamybos procese laikas - .

Darbuotojų skaičiaus planavimo uždavinys - nustatyti minimalų darbuotojų skaičių užsibrėžtiems įmonės tikslams pasiekti. Darbuotojų poreikis nustatomas kiekvienai darbuotojų grupei, t.y. vadovams, specialistams, tarnautojams, darbininkams.

Darbininkų skaičius skaičiuojamas šiais labiausiai paplitusiais metodais:

Darbininkų skaičius pagal darbo sąnaudas skaičiuojamas taip:

Planinis vieno vidutinio sąrašinio darbininko darbo laiko fondas, kitaip tariant efektyvus darbo laiko fondas apskaičiuojamas taip:

nustatomas nominalus darbo laiko fondas (Fn), t. y. įmonės darbo dienų skaičius, iš kalendorinio dienų skaičiaus (K) atėmus poilsio (P) ir švenčių dienų skaičių (Š);

iš nominalaus darbo laiko fondo atimami leistini (planuojami) neatvykimo į darbą atvejai (N). Jie išreiškiami nedirbamų dienų skaičiumi: kasmetinės atostogos, neatvykimai dėl ligos, mokymosi atostogos, kiti leistini neatvykimo atvejai. Atėmus iš nominalaus darbo laiko fondo leistinus neatvykimo atvejus (dienomis), apskaičiuojamas efektyvus darbininko darbo laiko fondas darbo dienomis;

  • Ekonomika Aprašymas
  • Microsoft Word 74 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (4865 žodžiai)
  • Daiva
  • Verslo ekonomika teorija
    10 - 4 balsai (-ų)
Verslo ekonomika teorija. (2016 m. Balandžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-ekonomika-teorija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 08:13
×