Verslo ekonomikos projektas pelningumo prognozė


Įvadas. Praktinė dalis. Planuojamas gaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų skaičius. Medžiagų išlaidos. Įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos. Tiesioginės gamybos išlaidos. Administracijos darbuotojų ir pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos. Bendros darbo apmokėjimo išlaidos. Elektros energijos poreikis ir išlaidos įrenginių varikliams varyti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Atskirų gaminių ir vieno gaminio veiklos sąnaudos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir kiekvieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pardavimo kaina. Planuojamos pardavimo pajamas. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo vertinė išraiška. Išvados. Literatūra.

Temos aktualumas. Verslas - konkreti ekonominė veikla, kurios pagrindinis tikslas – gauti pelną. Verslas uždirba veiklai reikalingus pinigus, kad išlaikytu save. Verslą organizuoja įmonės, bendrovės bendrijos, individualios įmonės ir t.t Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo versdamasis verslu, privalo domėtis ekonominiais pasikeitimais, analizuoti įmonės veiklą bei jos valdymą. Tik žinodamas įmonės ekonominius rodiklius verslininkas gali priimti sprendimus arba atlikt tam tikrus pakeitimus, kad įmonė veiktų pelningai. Šiandieninėje visuomenėje naujam verslininkui atsiranda vis daugiau pavojų, didelė konkurencija, baimė bankruotot itt. Prekių ir paslaugų rinka yra pilna vienodų ar bent panašių produktų, todėl šiandiena sėkmė patirs tas verslininkas kuris ateis į rinką su originalią įdėją. Verslininko užduotis yra patenkinti vartotojų poreikius, bet taip pat ir įgyvendinti savo interesus. Kiekvienas verslininkas siekia turėdamas kuo mažesnes išlaidas, savo gaminį ar paslaugą parduodi kuo didesne kaina ir gauti pelną.

Šiame darbe gilinsimės į įmonės veiklos ekonominius rodiklius, kurie pateikti užduočių lape ir atliksime įmonės UAB „Vonios įranga“ veiklos prognozę 2016-tiems metams.

Darbo tikslas – Atlikti įmonės UAB „Vonios įranga“ ekonominius skaičiavimus ir juos įvertinti.

Darbo uždaviniai:

Apskaičiuoti įmonės veiklos rodiklius;

Nustatyti ar įmonės veikla yra pelninga.

Planuojamas gaminti gaminių skaičius parodo kokį produkcijos kiekį įmonė turi pagaminti per atitinkamą laiką (pavyzdžiui, per vienerius metus), kad užtikrintų reikalingas pardavimų apimtis bei numatytus likučius laikotarpio pabaigoje. Planuojamą gaminti gaminių skaičių būtina apskaičiuoti, nes tik taip galime išsiaiškinti tolimesnius rodiklius, tokius kaip reikalingų darbuotojų skaičių, gamybine savikainą, ir kitus.

Planuojamas pagaminti gaminių kiekis apskaičiuojamas iš planuojamų parduoti gaminių kiekio atėmus pagamintos produkcijos likutį metų pradžioje ir pridedant likutį metų pabaigoje.

PG Classic (80x80) = 6400-14+32 = 6418 vnt.

PG Classic (90x90) = 6000-23+30 = 6007 vnt.

Nustatyta, kad 2016 metais įmonė planuoja gaminti 6418 Classic (80x80) ir 6007 Classic (90x90) dušo kabinų.

Norint apskaičiuoti reikalingą pagrindinių darbininkų skaičių labai svarbu žinoti jų naudingo darbo laiką, tai yra, kiek valandų per metus darbininkas efektyviai dirbs įmonėje. Taip pat svarbu žinoti įmonės planuojamos gaminti produkcijos kiekį. Pagrindinis darbuotojų skaičiaus planavimo uždavinys – nustatyti minimalų jų skaičių užsibrėžtiems įmonės tikslams pasiekti (3, 238). Svarbu tinkamai nustatyti darbuotojų skaičių, kuris leistų efektyviai gaminti produkciją ir nereikalingai neeikvotų įmonės lėšų.

Vieno pagrindinio darbininko naudingą darbo laiką apskaičiuojame iš planuojamų darbo dienų atėmus leistinus neatvykimus į darbą (dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių) ir kasmetinių atostogų laiką ir gautą dienų skaičių sudauginus su pamainos trukme.

Tnaud.= (255-10-20) × 8= 1800 val.

Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius apskaičiuojamas sudauginus planuojamų gaminti gaminių kiekį iš laiko normos vienam gaminiui pagaminti vieno gaminios pridedant sudauginantt planuojamų gaminti gaminių kiekį iš laiko normos kitam gaminiui ir padalinti iš vieno darbininko naudingo darbo laiko.

Gaminant produkciją yra naudojamos įvairios medžiagos, kitaip jos vadinamos materialiaisiais ištekliais. Jos yra susijusios su technologiniu procesu. Didžioji dalis medžiagų įeina į gaminamo produkto sudėtį, tačiau būna ir taip, kad lieka atliekų, kurios nebepanaudojamos. O medžiagų išlaidos tai pinigų suma, kuri sumokama reikalingoms medžiagoms įsigyti.

Medžiagų išlaidos produkcijos vienetui apskaičiuojamos sudauginus kiekvienos gaminiui reikalingos medžiagos sunaudojimo normą iš tos medžiagos vieneto kainos ir susumavus gautus rezultatus.

Medžiagų išlaidos vienai Classic (80x80) dušo kabinai: Eur

Medžiagų išlaidos vienai Classic (90x90) dušo kabinai apskaičiuotos analogiškai.

Medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams apskaičiuojamos medžiagų išlaidas produkcijos vienetui sudauginus su gamybos apimtimi.

Medžiagų išlaidos dušo kabinoms Classic (80x80) pagaminti: Eur

Medžiagų išlaidos dušo kabinoms Classic (90x90) pagaminti buvo apskaičiuotos analogiškai.

Medžiagų išlaidos visai produkcijai pagaminti apskaičiuojamos sudėjus medžiagų išlaidas atskiriems gaminiams gaminti.

Vienetinis įkainis yra darbo užmokesčio dalis, kuri mokama už pagamintą produkcijos vienetąarba atliktą operaciją. Jis priklauso nuo valandinio tarifinio atlyginimo ir laiko normos vienetui pagaminti. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis tai yra darbo įvertinimas pinigais, jiems mokama už pagamintą produkciją ar atliktas operacijas taip pat papildomai sumokama už atstogas bei kitus leistinus neatvykimus į darbą. Darbuotojų darbo užmokestis priklauso tiek nuo išorinių, tiek nuo vidinių veiksnių. Nuo priskaičiuoto darbo užmokesčiomokama nustatyto dydžio (30,98 proc.) socialinio draudimo įmoka.

  • Microsoft Word 118 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (4684 žodžiai)
  • Kolegija
  • Tadeuš
  • Verslo ekonomikos projektas pelningumo prognozė
    10 - 3 balsai (-ų)
Verslo ekonomikos projektas pelningumo prognozė. (2015 m. Lapkričio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-ekonomikos-projektas-pelningumo-prognoze.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 22:15
×