Verslo etikos socialiai atsakinga UAB Lesto veikla


Įvadas. Akcinės bendrovės ,, lesto” veikla ir socialinė atsakomybė. Akcinės bendrovės ,, lesto” etikos kodeksas. Estijos verslo etiketo ypatumai. Išvados. Literatūra.

Temos aktualumas. Veikti socialiai atsakingai, LESTO požiūriu, pirmiausiai reiškia vadovautis verslo principais. Veikti etiškai, sąžiningai ir skaidria rinkos, aplinkosaugos, visuomenės ir darbuotojų atžvilgiu. Siekti kurti ilgalaikę vertę. Daryti daugiau nei priklauso pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. Dalintis ir mokytis tai daryti. Nes įmonei svarbu, kaip jų verslas, žmonės ir aplinka gyvens rytoj. Tinkamai parengus verslo bendradarbiavimo aspektus su Estija, galima numatyti taktinius ir strateginius planus bei reikiama linkme nukreipti visą įmonės potencialą pageidaujamų tikslų siekimui.

Darbo tikslas – išnagrinėti AB „LESTO“ vykdomą socialiai atsakingą veiklą.

Darbo metodai: mokslinė literatūra, internetiniai šaltiniai ir kiti informacijos šaltiniai.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti AB ,,LESTO“ veiklą ir jos socialinę atsakomybę.

Socialiai atsakinga veikla bendrovei ,,LESTO” – tai etiškas elgesys su darbuotojais, klientais (rinka), visuomene ir aplinka. Veikdami socialiai atsakingai įmonė savo pavyzdžiu skatina kitas įmones jungtis prie atsakingos, darnaus vystymosi principais pagrįstos veiklos plėtojimo, nes tiki, kad tai yra vienintelis kelias, galintis laiduoti socialinę ir ekonominę gerovę. Visose bendrovės veiklose įmonė siekia, kad pagrindine kryptimi nuolat išliktų tausojantis požiūris į  žmogų ir gamtos išteklius – visa jas supančią aplinką, kurioje viskas prasideda nuo energijos. Energijos tausojimas plačiąja prasme yra pirmas žingsnis mažinant savo poveikį aplinkai. [2]

Ilgalaikėje įmonės veiklos strategijoje, siekiančioje  2020 m., numatė žingsnius, kurie padės tapti efektyviai veikiančia, optimaliai išteklius naudojančia, į kliento pasitenkinimą orientuota ir visuomenės pasitikėjimą turinčia bendrove. AB ,,LESTO” planuoja didinti klientų aptarnavimo efektyvumą, kurti modernią organizacijos kultūrą, taikyti šiuolaikinius vadybos metodus, efektyvinti veiklos procesus, mažinti nuostolius elektros energijos tinkle, užtikrinti naujų vartotojų prijungimą ir patikimą tinklo veikimą. 2012–2020 m. bendrovės veiklos procesus peržiūrės pagal Lean metodikos principus, centralizuos veiklas, dalį paslaugų pirks rinkoje, optimizuos elektros skirstomąjį tinklą, reitinguos investicijas. Suplanuotos inovatyvios priemonės leis bendrovei optimizuoti bendrovės išlaidas ir užtikrinti pakankamą tinklo atnaujinimui ir modernizavimui reikalingų investicijų lygį.

AB ,,LESTO” realizuoja savo socialinę atsakomybę per kryptingą korporatyvinį elgesį svarbiausiose srityse:

Savo atsakinga veikla AB ,,LESTO” siekia prisidėti prie visuomenės gerovės ne tik užtikrindama nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą, bet ir įgyvendindama bendruomenėms aktualius projektus, aktyviai šviesdama saugaus ir racionalaus elektros energijos vartojimo klausimais, konsultuodama ir skatindama domėtis perspektyviomis technologijomis.

LESTO teikia kasmetinę Pažangos ataskaitą Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo” , parengtą atsižvelgiant į „Global Compact“ principus.

III. Aplinkos apsauga. Siekiai:

7. Kad verslo organizacijos remtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą;

IV. Kova su korupcija. Siekiai:

Įgyvendindami šį tikslą, įmonė vykdo ir tris ilgalaikes socialines iniciatyvas:

,,Operacija 2020” – projektai atsakingai ir pilietiškai visuomenei;

Energetinio efektyvumo didinimas. AB ,,LESTO” savo inciatyva pasirašė ,,Žaliajį protokolą” projekte ,,Tiek, kiek reikia”, kuriame siekia įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones, prisidėjo prie Europos ir viso pasaulio aplinkos apsaugos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekio mažinimo ir skatino tai daryti savo darbuotojus, kolegas ir artimuosius. [3]

Etikos kodeksas – principų ir vertybių rinkinys, kuriuo nustatomi organizacijų, valstybės įstaigų, įmonių ir individų elgesio lūkesčiai ir standartai.  Etikos kodeksai taikomi ir pačioms smulkiausioms organizacijoms, jų darbuotojams ar savanoriams. Tai dokumentas, kuriame rašoma, jog atskirų profesijų, organizacijų nariams privalu laikytis priimtų moralės normų ir tam tikro elgesio draudimų: piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, interesų konflikto, neteisėto visuomeninio lėšų pasisavinimo ir kita. Be elgesio kodekso įmonėje nebūtų laikomasi jokių elgesio normų, darbuotojai galėtų elgtis kaip nori, o atmosferoje vyraujanti įtampa, neprivestų darbuotojų prie efektyvių darbo rezultatų, tai reiškia – įmonė negalėtų pasiekti geresnių rezultatų. Tam, kad taip neatsitiktų kiekviena įmonė turi turėti etikos kodeksą. Politinėje veikloje, kelti savo kandidatūrą rinkimuose, vadovauti rinkimų kompanijoms, rinkti lėšas, aiškiai atskirdami asmeninę ir koncerno veiklą. Kodeksai atlieka reguliuojančias funkcijas, gina visuomeninius poreikius ir interesus tų, kuriems jie tarnauja; suderina organizacinę elgseną su visuomenės vertybėmis.

  • Microsoft Word 64 KB
  • 2015 m.
  • 19 puslapių (4765 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Verslo etikos socialiai atsakinga UAB Lesto veikla
    10 - 4 balsai (-ų)
Verslo etikos socialiai atsakinga UAB Lesto veikla. (2015 m. Balandžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-etikos-socialiai-atsakinga-uab-lesto-veikla.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 23 d. 06:29
×
143 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo