Verslo įmonės Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos projektavimas


Įvadas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Personalo Politika. Personalo paieška,jos tiklai,būdai ir oganizavimas. Personalo atrankos procedūra. Personalo paieškos ir atrankos etapai. Atrankos metodai. Pokalbiu būdai. Naujų darbuotojų adaptacija. Adaptacijos tikslai, etapai, metodai, priemonės. Personalo veiklos valdymas ir vertinimas. Veiklos tikslai, procesas, veiklos vertinimo kriterijai, grįžtamasis ryšis. Personalo veiklos valdymo procesas. Grįžtamasis ryšys. Veiklos tobulinimas ir jį įtakojantys veiksniai. Darbuotojų įtraukimas ir motyvavimas. Personalo vertinimo tikslai, metodai, nauda Personalo kompetencijų vertinimo modeliai ir metodai. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas ir karjeros valdymas. Ugdantysis vadovavimas samprata, atsiradimo prielaidos ir stiliai. Ugdančiojo vadovavimo sampratų įvairovė. Ugdančiojo vadovavimo nauda organizacijai ir darbuotojams. Ugdančiojo vadovavimo nauda organizaciniu ir asmeniniu lygiu. Besimokančios organizacijos samprata. Personalo tobulinimosi būdai besimokančioje organizacijoje. Ugdantysis vadovavimas situacinio vadovavimo kontekste. Personalo tobulinimo (-si) modelis. Situacinio vadovavimo stiliai. Darbuotojų kaita įmonėse. Darbuotojų kaitos priežasčių sprendimai. Atlygio valdymas. Organizacijos atlygio politika, jos svarba ir tikslai. Atlygio struktūra ir sistemos. Darbuotojų pasitenkinimas ir atlygis. Vidinės ir išorinės atlygio sistemos teisingumas. Rezultatais grindžiama vertinimo ir atlygio sistema. Finansinis ir nefinansinis atlygis. Moralinių atlygių formos. Moralinio motyvavimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.


Formuojant personalo politiką, maisto prekių parduotuvėje „Miražas“ laikosi šių reikalavimų:

Įmonės personalo politiką privalu derinti, nes personalo politika yra svarbiausia įmonės politikos dalis.

Darbo santykių tarp skirtingų personalo grupių: vadovų – specialistų- darbininkų užtikrinimas;

Personalo politika formuojama atsižvelgiant į įmonės politiką. Galima skirti oportunistinę ir atsakingą personalo politiką.

Visuomeniškai atsakinga politika (kuria pasirinko mūsų įmonė) : visapusiškai į darbuotojų interesų grupes orientuota politika, pasižyminti didele visuomenine ir socialine atsakomybe, ilgalaike orientacija į plėtrą, rizikos deramu įvertinimu ir naujų galimybių siekimu; joje aiškus personalo veiksnio, o ne materialinių veiksnių prioritetas.

Maisto prekių parduotuvėje „Miražas“ valdymo procesas susideda iš sekančių pagrindinių veiklų:

Maisto prekių parduotuvėje „Miražas“ pasirenkamas vienas iš auksčiau pateiktų būdų priklausomai nuo ieškomo darbotojo pozicijos ir situacijos.

Atrenkos metu iškeliami du svarbiausi klausimai: 1. Ar kandidatas gali gerai atlikti darbą?

Pagal turinį atrankos pokalbiai skirstomi į tris grupes,įmonė praktikuoja visus tris , priklausomai nuo ieškomo darbotojo pozicijos bei pareigų:

Norint įgyvendinti pagrindinį personalo veiklos valdymo tikslą, reikia žinoti konkrečius veiksmus būtinus tam tikslui pasiekti.

Darbų analizė – renkama ir užfiksuojama informacija apie organizacijoje atliekamus darbus ir palyginama vieno darbo turinį su kitu, taip apsprendžiant jo sudėtingumą, vertę ir atlygį už jo atlikimą.

Personalo planavimas - formalizuotas darbuotojų paklausos ir pasiūlos prognozavimas, užtikrinantis, kad organizacija turėtų reikiamus žmones, reikiamu metu.

Mūsų įmonėje visi darbuotojai yra stebimi, kiekvienas darbuotojas ateidamas ir išeidamas iš darbo, privalo atsižymėti darbuotojo kortele, taip mūsų įmonės vadovybė žino, kada darbuotojas atėjo ir išėjo. Taip pat su kiekvienu darbuotoju, nepaisant jo pareigybės, yra organizuojami individualūs susitikimai, siekiant išsiaiškinti jų poreikius, įvertinti darbus bei nurodyti pastebėjimus.

Įmonėje UAB “Miražas” ypatingai daug dėmesio skiriama darbuotojų grįžtamajam ryšiui. Grįžtamasis ryšys reiškia aiškią, jautrią, konkrečią ir konstruktyvią reakciją į konkrečius poelgius bei jų padarinius. Grįžtamasis ryšys mūsų įmonėje orientuotas į darbuotojų sutelktumą ir veiklos gerinimą. Susitikdami su darbuotoju mes stengiamės, jog grįžtamasis ryšys būtų:

( Konkretus, t.y susijęs su atliktu veiksmu. Darbuotojui nurodoma ne tik tai, kas buvo negerai atlikta, bet ir ką galima padaryti, kad kitą kartą pasirodytų geriau.

( Išreiškiamas asmeniniais pastebėjimais ir suvokimu. Pateikiamas kaip teigiamas su teigiama intencija; pagrįstas faktu ar elgesiu; konstruktyvus ir teikiantis naudą.

Įmonėje UAB “Miražas” yra nuolatos keliama darbuotojų kompetencija jų darbui atlikti: bent vieną kartą į mėnesį yra organizuojami mokymai, darbuotojai (priklausomai nuo jų pareigybių) siunčiami į seminarus, nuolat organizuojami neoficialūs susitikimai su darbuotojais, kurių metu kalbama apie problemas bei jų sprendimų būdus.

Norėdamai paskatinti darbuotojus, vadovybė privalo išsiaiškinti, kas kiekvienoje situacijoje gali skatinti konkretų žmogų. Pagal tai, kur slypi motyvuojanti jėga, yra skiriamos dvi motyvacijos rūšys: vidinė motyvacija ir išorinė motyvacija.

Darbuotojų veiklos vertinimas yra viena svarbiausių įmonės personalo valdymo užduočių. Tradiciškai veiklos vertinimas suprantamas kaip procesas, kurio metu yra įvertinamas darbuotojų atliekamas darbas bei jų atitikimas užimamoms pareigoms. Pagrindinis veiklos vertinimo tikslas mūsų įmonėje – įvertinti atliktą darbą, siekiant teisingai darbuotojams už jį atlyginti ir identifikuoti asmenis, kuriems galima padidinti atlyginimą ar perkelti į aukštesnes pareigas. Tačiau veiklos vertinimas taip pat kartais atliekamas ir kitais tikslais:

  • Verslas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 265 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 46 puslapiai (9897 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vilmante
  • Verslo įmonės Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos projektavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Verslo įmonės Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos projektavimas. (2017 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-imones-zmogiskuju-istekliu-valdymo-sistemos-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 08:06
×