Verslo įmonių apskaita kursinis darbas


Apskaitos kursinis darbas.

Įvadas. Užduoties lapas. Didžioji knyga. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas. Aiškinamojo rašto pastabos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo tikslas – aprašytiįmonės ūkinius įvykius ir ūkines operacijas, taikant dvejybinį įrašą, atlikti koreguojančius įrašus, sudaryti finansinių ataskaitų rinkinį, parengti mokestinę bei statistinę deklaracijas.

Darbo uždaviniai:

Užfiksuoti ūkines operacijas atitinkamose sąskaitose;

B1. Įmonė „Beta“ yra prekybinė įmonė, PVM mokėtoja. 200X m. lapkričio 30 d. buvo tokie sąskaitų likučiai:

Įmonė nusipirko krovininį automobilį už 60000 Lt + PVM (21%), 35000 Lt iš karto sumokėjo padarydama banko pavedimą. Likusią sumą įsipareigojo sumokėti per mėnesį.

Gruodžio 1d. įmone išanksto sumokėjo 4000 Lt užketuriųmėnesių (12,01,02,03) pastatų nuomą.

Įmonė sumokėjo visą lapkričio 30d. mokėtiną darbo užmokestį, mokėtiną gyventojų pajamų mokestį ir mokėtiną socialinį draudimą, mokėtiną pridėtinės vertės mokestį (prieš tai sudengus gautiną ir mokėtiną PVM).

Per gruodžio mėnesį įmonė pardavė prekių už 296000 Lt + PVM (21%). Parduotų prekių savikaina sudarė 82240 Lt. Pirkėjai sumokėjo 126000 Lt, o likusią sumą įsipareigojo sumokėti per du mėnesius.

Įmonė apmokėjo grynais dalį skolos tiekėjams – 13600 Lt.

Gruodžio 31 d. įmonė gavo sąskaitą už ryšio paslaugas sumoje 1200 Lt + PVM (21%), kurią privalo apmokėti per mėnesį nuo sąskaitos išrašymo datos.

Apskaičiuotos gruodžio mėnesio nusidėvėjimo sąnaudos: pastatų nusidėvėjimo – 835 Lt, transporto priemonių nusidėvėjimo – 335 Lt.

Gruodžio 31 d. įmonė pripažino vieno pirkėjo skolą sumoje 4000 Lt abejotina. Ši skola kol kas neatitinka beviltiškos skolos kriterijų, bet, pasak įmonės vadovo, nėra realių galimybių, kad skola bus padengta.

Metinės inventorizacijos metu buvo priimtas sprendimas dalį atsargų įvertinti grynąja galimo realizavimo verte, kadangi jų įsigijimo savikaina neatitinka esamų rinkos sąlygų. Atsargų įsigijimo savikaina yra 4100 Lt, o nustatyta grynoji galimo realizavimo vertė 2500 Lt.

Nors įmonė neprivalo taikyti 24 VAS nuostatų, įvertinti laikinųjų skirtumų poveikį finansinėms ataskaitoms.

„Beta“ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei 6-ojo Verslo apskaitos standarto metodinėmis rekomendacijomis. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir „Beta“ rodikliais, įmonė turi rengti trumpą finansinę atskaitomybę. Tam, kad finansinė informacija finansinėse ataskaitose būtų detalesnė, „Beta“ finansinėse ataskaitose bei aiškinamajame rašte atskleidžia daugiau informacijos, nei reikalaujama atskleisti trumpame aiškinamajame rašte.

Ilgalaikis materialus turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą;

Ilgalaikio materialiojo turto vertę galima patikimai nustatyti pagal dokumentus. Įmonėje „Beta“ yra nustatytos konkrečios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir minimali turto vertė pagal nustatytas grupes.

Įmonė „Beta“ taiko tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą ilgalaikiam materialiam turtui. Likvidacinė vertė yra nustatyta ir lygi 5% nuo įsigijimo savikainos. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Įmonės „Beta“ tipinė veikla – prekyba. Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikoma tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas.

 • Apskaita Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Monika
 • 21 puslapis (2872 žodžiai)
 • Universitetas
 • Apskaitos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 77 KB
 • Verslo įmonių apskaita kursinis darbas
  10 - 8 balsai (-ų)
Verslo įmonių apskaita kursinis darbas. (2016 m. Vasario 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/verslo-imoniu-apskaita-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 03:25