Verslo įmonių apskaita


Įvadas. Užduoties lapas. Didžioji knyga. Darbinė atskaitomybės lentelė. Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitos. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Bendroji informacija. Apskaitos politika. Turto įkainojimo būdai. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos politika. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai. Atsargų ir mokesčių apskaitos metodų aprašymai. Aiškinamojo rašto pastabos. Ilgalaikis materialus turtas. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Per vienerius metus gautinos sumos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Nuosavas kapitalas. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pardavimų pajamos ir savikaina. Finansinė ir investicinė veikla. Pelnas prieš mokesčius, pelno mokestis ir grynasis pelnas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Darbo tikslas - aprašyti hipotetinės įmonės ūkinius įvykius ir ūkines operacijas, taikant dvejybinį įrašą, atlikti koreguojančius įrašus, sudaryti finansinių ataskaitų rinkinį, parengti mokestinę bei statistinę deklaracijas.

Darbo uždaviniai:

1.Užfiksuoti ūkines operacijas atitinkamose sąskaitose;

2.Atlikti koreguojančius įrašus gruodžio 31 d. ir apskaičiuoti galutinius likučius atitinkamose sąskaitose;

3.Sudaryti įmonės balanso, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas, bei aiškinamąjį raštą;

4.Pateikti PVM deklaraciją;

5.Pateikti pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinę ataskaitą.

  • Microsoft Word 960 KB
  • 2014 m.
  • 27 puslapiai (2890 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mantas
  • Verslo įmonių apskaita
    8 - 1 balsai (-ų)
Verslo įmonių apskaita. (2014 m. Vasario 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-imoniu-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 18:35
×